Aanmelden voor het online GGG-congres, GGG-themawebinar en interviews met Gijs Landman, Manuela Joore en Saskia Knies. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2021
Geneesmiddelen
 
Aanmelden geopend voor congres
Goed Gebruik Geneesmiddelen
'Spiegelen, sparren en samen verder'
15 en 16 april online
Dit jaar vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen volledig online plaats en verdelen we de subsessies over twee dagen. In de plenaire sessie op donderdag besteden we aandacht aan geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19. De 12 subsessies, verspreid over donderdag en vrijdag, bieden een gevarieerd aanbod met daarin de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Ook dit jaar wordt weer samengewerkt met partners voor de klinische praktijk in de eerste lijn.
Bekijk het volledige programma
direct aanmelden
Subsidieoproep in samenwerking met Hartstichting
GGG-subsidienieuws
In samenwerking met de Hartstichting heeft het GGG-programma een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd die cardiovasculaire (zorg) professionals en onderzoekers de mogelijkheid geeft om een landelijke duurzame infrastructuur te creëren die registratie-gebaseerd onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk maakt. Naast het ontwikkelen van een infrastructuur richt de subsidieoproep zich op onderzoeksprojecten voor een betere farmacotherapeutische behandeling van patiënten met hartfalen.
Lees het nieuwsbericht
Naar de subsidieoproep
Welke patiënt reageert op immuuntherapie bij blaaskanker?
Nieuw GGG-project
In de gehonoreerde BLINC studie van de Hartwig Medical Foundation wordt de basis gelegd voor het ontdekken en implementeren van een biomarker die de respons op behandeling met immuuntherapie voor individuele patiënten met uitgezaaide blaaskanker voorspelt. Hiervoor worden Whole Genome Sequencing en RNA-sequencing toegepast om alle belangrijke eigenschappen van de tumor te meten.
Bekijk het GGG-project
IPAD trial gehonoreerd
Project uit Grote Trials Ronde 2
In de Grote Trials Ronde 2 is onlangs de IPAD trial gehonoreerd. Het onderzoek wil aantonen dat het toedienen van hoog-normale doseringen van immuunglobulines (Ig) beter beschermt tegen het vroeg optreden van ernstige longschade bij patiënten met chronische longziekten. De beste dosis wordt vervolgens in een landelijke behandelrichtlijn beschreven. Daarnaast heeft de studie tot doel aan te tonen dat hiermee gezondheidskosten bespaard kunnen worden.
Bekijk het Grote Trials-project
Naar betere diabeteszorg, ondanks ‘neutraal’ studieresultaat
Interview met Gijs Landman
De combinatie overgewicht en diabetes type 2 verhoogt het risico op bijvoorbeeld borst- en darmkanker. Diabetespatiënten gebruiken vaak (na metformine) sulfonylureum (SU)-derivaten als bloedsuikerverlager. De richtlijn geeft daarbij een voorkeur voor gliclazide. Dit middel zou in vergelijking met andere SU-derivaten een gunstig effect hebben op het kankerrisico. Internist dr. Gijs Landman van Stichting Langerhans onderzocht of dat klopt.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Hoe beslis je bij onzekerheid over onderzoeksresultaten?
Interview met Manuela Joore en Saskia Knies
Hoe kom je tot verstandige keuzes rond toelating en vergoeding van nieuwe geneesmiddelen? De hoop is erop gevestigd dat de wetenschap zekerheid biedt. Maar hoe ‘zeker’ zijn de uitkomsten van onderzoek? Het raamwerk ‘Omgaan met onzekerheid’ helpt daarbij.
Bekijk het GGG-project
Bekijk het GGG-vervolgproject
Lees het interview
ZonMw-webinars voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers

Vanuit het GGG-programma worden meerdere webinars georganiseerd voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers. Daarnaast zijn er vanuit ZonMw meerdere webinars georganiseerd die u terug kunt kijken.

 

Verwacht:
4 maart 2021: GGG Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'
3 juni 2021: GGG Themawebinar over impact en kennisbenutting
Kijk terug:
26 oktober: Webinar ATMP's
17 november: GGG Themawebinar 'Inclusie Voorop!'
23 november: Webinar Genomics
8 december: Webinar Placebo of no-cebo
1 februari: Webinar MedTech
Projectresultaten
Er is een geïndividualiseerd doseerregime voor anti-thymocyten globuline (ATG) ontwikkeld voor het toedienen bij kinderen die een stamceltransplantatie (SCT) nodig hebben. Hierdoor is het geven van op maat dosering van ATG mogelijk en daarmee de SCT-procedure veiliger geworden met betere overlevingskansen.
Projectleider: dr. J.J. Boelens, Universitair Medisch Centrum Utrecht
   
In een gerandomiseerd onderzoek is binnen verschillende GGZ-instellingen in Nederland en België onderzocht of het toedienen van voedingssupplementen zorgt voor een vermindering van agressie onder langdurig opgenomen psychiatrische patiënten. Dit verschil is niet gevonden.
Projectleider: N. de Bles PhD, Leiden University Medical Center
   
Nieuws
NWO-netwerk gehackt, ZonMw-netwerk en -systemen functioneren normaal
Het NWO-netwerk is gehackt in het weekend van 13 en 14 februari j.l.. Daardoor zijn geen van de NWO-applicaties benaderbaar. De ZonMw- systemen zijn door deze hack niet geraakt en gewoon toegankelijk. De ZonMw-werkzaamheden gaan normaal door. Enige uitzondering betreft de subsidierondes die ZonMw samen met NWO organiseert; voor deze rondes zijn de mogelijke consequenties nog niet bekend.
Lees het nieuwsbericht van NWO
Twee GGG-projecten bij beste 10 Top Clinical Trials 2020
GGG-projecten in het nieuws
In de jaarlijkse Top Clinical Trials van het American College of Cardiology staan 2 GGG-projecten in de top 10.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het LoDoCo2 project
Bekijk het POPular TAVI project
9 maart: LSH PPS Dag
Samenwerken op verschillende thema's
ZonMw en Health~Holland organiseren ook dit jaar weer de LSH PPS Dag: een (online) event om publieke en private partijen samen te brengen en zo innovatie door samenwerking te stimuleren. Deze editie draait om de huidige stand van zaken én een vooruitblik tot 2030 en is speciaal voor bedrijven, kennisinstellingen, overheden en patiënten/burgers.
Lees meer over de LSH PPS dag
Online cursussen Paul Janssen Futurelab
Paul Janssen Futurelab biedt 2 online cursussen aan voor afgestudeerde biomedische professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van klinische ontwikkeling en intellectueel eigendom willen uitbreiden.
Bekijk de website van Paul Janssen Futurelab
Kamerbrief over voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid
Minister van Ark heeft de Tweede Kamer de Voortgangsbrief algemeen geneesmiddelenbeleid 2021 gestuurd met daarin een brede terugblik op het geneesmiddelenbeleid van de afgelopen jaren. Naast het GGG-programma ook aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën, zoals in het  ZonMw-initiatief FAST (Future Affordable & Sustainable Therapies).
Lees de Kamerbrief
Bekijk de ZonMw-themapagina FAST
pREGnantregister wijzigt naam in 'Moeders van Morgen'
GGG-project in het nieuws
Het register is opgezet met subsidie uit het GGG-programma om ervoor te zorgen dat de benodigde gegevens over het geneesmiddelengebruik van zwangere vrouwen eenvoudig door zorgverleners en zwangere vrouwen zelf verzameld kunnen worden.
Naar de website moedersvanmorgen.nl
Bekijk het GGG-project
Onderzoekers krijgen toegang tot wereldwijd platform voor open access publiceren
ZonMw-nieuws
Op 1 april wordt ZonMw lid van Europe PubMed Central (EPMC). Dit lidmaatschap maakt het voor onderzoekers van ZonMw-gefinancierd onderzoek op het terrein van de levens- en medische wetenschappen mogelijk hun publicaties op één centrale plek met een wereldwijd publiek te delen.
Lees het nieuwsbericht
DCRF-toolkit helpt deelnemerswerving in onderzoek te verbeteren
De werkgroep Werving Proefpersonen van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) zet zich in om deelnemersinclusie makkelijker te maken en te verbeteren. De werkgroep heeft hiervoor een set van aanbevelingen (een zogeheten ‘toolkit’) ontwikkeld om de werving van deelnemers in onderzoek te verbeteren.
Lees het nieuwsbericht
Link naar de toolkit
Oproep DCRF: Gebruik VGO bij indienen van onderzoek bij de METC
De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) roept onderzoekers op om alvast zoveel mogelijk de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) te gebruiken bij het indienen van onderzoek bij de METC. Zo wordt hier in Nederland ervaring mee opgedaan ter voorbereiding op het moment dat de Europese Clinical Trial Regulation (ECTR) van kracht wordt, in december van dit jaar.
Lees het nieuwsbericht
COVID-19 en trombose: breed samenwerken voor brede inzichten
Waarom krijgen zoveel mensen met COVID-19 trombose, oftewel vastgelopen bloedstolsels in de bloedvaten? Die vraag hoopt de Dutch COVID & Thrombosis Coalition te beantwoorden in het onderzoeksproject Caging the dragon.
Lees het artikel
Bekijk het project
Nieuwsbrief Regie op Registers Dure Geneesmiddelen
Op de website van Zorginstituut Nederland is de 5e nieuwsbrief van het project Regie op Registers Dure Geneesmiddelen beschikbaar. De minister voor Medische Zorg heeft het Zorginstituut de opdracht gegeven om te komen tot meer regie op registraties en daarmee tot uniformiteit waar het gaat om dure, specialistische geneesmiddelen.
Lees de nieuwsbrief
Medicijntrouw door e-health
Therapie(on)trouw is een belangrijk thema in de gezondheidszorg. Een mogelijke oplossing voor therapieontrouw is de inzet van e-health toepassingen. Deze kunnen laagdrempelig ingezet worden en meerdere patiënten tegelijk ondersteunen. Uit een literatuurstudie van het Nivel en de Sint Maartenskliniek bleek dat e-health de therapietrouw voor het innemen van medicijnen bij chronische patiënten verbetert.
Lees het nieuwsbericht
Agenda
'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'
2e GGG-themawebinar:
4 maart 2021, 16.30 uur
De sprekers zullen naast hun presentatie op interactieve wijze een discussie voeren over tips en tricks voor het schrijven van een subsidieaanvraag en het samenstellen van een projectteam. U kunt uw eigen vragen bij aanmelding doorgeven.
Nu aanmelden
LSH PPS Dag
9
mrt
 
13.00 - 15.00,  Online
PRISMA-symposium
18
mei
 
14.00 - 17.00, Online
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Spiegelen, sparren en samen verder'
Online op 15 en 16 april vanaf 14.00 uur
In de plenaire sessie op donderdag besteden we aandacht aan geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19. De 12 subsessies verspreid over donderdag en vrijdag bieden een gevarieerd aanbod met de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan.
Nu aanmelden
EUROPEAN IMPLEMENTATION EVENT
27-28
mei
 
12.00 - 17.00,
08.30 - 13.00,
Online
 
Subsidie
Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands
Het GGG-programma heeft in samenwerking met de Hartstichting een subsidieoproep geopend die cardiovasculaire (zorg) professionals en onderzoekers de mogelijkheid geeft om een landelijke duurzame infrastructuur te creëren die registratie-gebaseerd onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk maakt.
Naar de subsidieoproep
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)
    
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases
Deadline: 10 maart 2021, 14.00 uur
Symptoombehandeling in de palliatieve fase
Deadline: 16 maart 2021, 14.00 uur
13th JPIAMR transnational co-funded call “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici
Deadline: 24 oktober 2020, 14.00 uur
Rubicon 2021 - 1
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube