Lees o.a. over Beweging in kwetsbaarheid en Q&A subsidieoproep Klinisch Toegepast Onderzoek ggz Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2021
 Geestelijke
 gezondheid
 
Kijk de eerste talkshow van Beweging in kwetsbaarheid terug!
Samen met ervaringsdeskundigen, ggz, politie, gemeente, bestuur en onderzoekers spraken we over welke kennis en inzichten er zijn opgedaan de afgelopen jaren. De volgende talkshow op 2 maart wordt de leefwereld centraal gesteld.
Kijk de talkshow terug
Twitter Facebook LinkedIn
Q&A subsidieoproep Klinische Toegepast Onderzoek in de ggz - 2e ronde
Een subsidieaanvraag goed indienen kan veel vragen opleveren. Hieronder vindt u veelgestelde vragen plus antwoorden voor de subsidieoproep Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg.
Bekijk de Q&A
Twitter Facebook LinkedIn
Beweging in kwetsbaarheid
Podcastserie Beweging in kwetsbaarheid gelanceerd
Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. En wat er nodig is om dat te bereiken.
Beluister de eerste podcast 'Een historisch perspectief'
Twitter Facebook LinkedIn
   
Sprekers Talkshow #2
Op 2 maart staat tijdens de talkshow van Beweging in Kwetsbaarheid de leefwereld centraal van degenen om wie het gaat. Gasten zijn onder meer Edo Paardekooper, Bert Stavenuiter, Alie Weerman en Erik Gerritsen.
Meld je aan
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuws
Professionals voor psychische hulp: 'grote zorgen over de impact van de coronacrisis voor cliënten en henzelf'
Gros leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen
Serie ‘Levensliedjes’ maakt mentale problemen bij jongeren bespreekbaar
Grow-It!-app: welzijn van jongeren is afgelopen jaar fors gedaald
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?
Er zitten voor- en nadelen aan de classificatie ADHD. Coördinatoren van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, Eva Mustaers en Betty Veenman, gaan in op 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, maar ook zeker overeenkomsten hebben.
Lees de visie van Eva en Betty
Twitter Facebook LinkedIn
Do’s en don'ts van effectieve implementatie
Hoe zorgt u ervoor dat uw interventie succesvol is in de praktijk? Implementatiespecialist Femke van Nassau deelt de lessen uit de reeks masterclasses over kennisbenutting. Wat zijn de valkuilen en succesfactoren?
Bekijk de tips van Femke
Twitter Facebook LinkedIn
  
De mensen maken de buurt
Hoe versterk je de buurt als je een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg hebt? Laura Jansma ging op verkenning bij de buurtmakers in Geuzenveld. Hun buurtmakersaanpak blijkt ook tijdens corona te werken.
Lees over de aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
Balkonwork-outs tegen eenzaamheid
Door corona kwam het sociale leven stil te liggen. De behoefte aan contact werd steeds groter. Ook voor Veerle Bergsma (20 jaar) die via MDT activiteiten organiseerde tegen eenzaamheid. 'De balkonwork-outs waren voor de ouderen echt een feestje. Voor mij was het een kleine moeite.’
Lees haar verhaal
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
Projectresultaten
Minder bijwerkingen gebruik antipsychotica bij autisme
Bij kinderen met een autisme spectrum stoornis die antipsychotica gebruiken, is een relatie gevonden tussen bloedspiegels, bijwerkingen en effectiviteit. In de toekomst kan door de meting van bloedspiegels de juiste dosering worden bepaald en kan er meer op maat worden gedoseerd.
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
Slimme zorg, innovatie en e-health
Tijdens de Slimme Zorg Estafette is er vier weken lang aandacht voor slimme zorg en innovatie. Iedere week staan slimme zorg en innovatie centraal in één regio. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio. Bekijk welke projecten ZonMw mede mogelijk heeft gemaakt, landelijk én in de regio's.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk
Gemeenten weten vaak niet goed hoe om te gaan met psychische en fysieke gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij toeleiding naar werk en participatie. Onderzoekers maakten een handleiding voor professionals die de vergunninghouders begeleiden.
Lees meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
  
Hoe verminder je emotionele belasting van verpleegkundigen in coronatijd?
M@ZL app effectief bij verminderen ziekteverzuim
Eerder signaleren en gezinnen beter begeleiden bij risico op kindermishandeling
Nieuwe projecten
Verbeteren professionele norm huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis gaan 4 nieuwe projecten aan de slag met het verbeteren van de professionele norm. Deze kennis ondersteunt professionals in hun werk.
Lees meer over de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Talkshows Beweging in kwetsbaarheid
Tijdens 6 talkshows nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
  1. Kennis en Inzicht – Dit weten we | Kijk deze talkshow terug!
  2. Leefwereld centraal – Om hen gaat het | 2 maart, 16.00-17.30 uur
  3. Bestaanszekerheid – Dit is de basis | 25 maart, 16.00- 17.30 uur
  4. Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld | 22 april, 16.00-17.30 uur
  5. Financiering en organisatie – Slim organiseren | 27 mei, 16.00-17.30 uur
  6. Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst | 24 juni, 16.00-17.30 uur
Meer info en inschrijving
European Implementation Event 2021
27
mEI
 
27 mei 12:00 - 17:00
28 mei 12:00 - 17:00 Online
Subsidie
Subsidie voor lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen en de destigmatisering van deze doelgroep. Het gaat om lokale initiatieven die zich richten op het verhogen van het welzijn van dak- en thuislozen, op het tegengaan van stigmatisering en het bevorderen van acceptatie in de wijk.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 11 februari 2021, 14.00 uur
Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)
Deadline: 2 maart 2021, 15.00 uur
Linking Pre-Diagnosis Disturbances of Physiological Systems to Neurodegenerative Diseases
Deadline: 9 maart 2021, 14.00 uur
Actieonderzoek Innovatieve Zorg
Deadline: 12 maart 2021, 12.00 uur
Perspectief voor de jeugd met MDT
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-1
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube