Met o.a. optimale transplantatiezorg | zingevingsvragen in de eerstelijnszorg | kritisch leren reflecteren Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Februari 2021
 
Betere oncologische zorg met actuele richtlijnen
Interview met gyneacoloog oncoloog Cor de Kroon
Hoe houd je richtlijnen actueel? De richtlijn baarmoederkanker wordt doorlopend geactualiseerd door koppeling aan 2 geautomatiseerde informatiebronnen: wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkdata.
Lees meer over deze aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
Functioneren als focus van zorg
Hoe houd je focus op wat voor de patiënt echt belangrijk is? ICF-expert en verplegingswetenschapper Gonda Stallinga vertelt over een nieuwe werkwijze waarin expliciet aandacht is voor de patiënt als persoon.
Bekijk haar vlog
Twitter Facebook LinkedIn
Cliëntgericht leren en verbeteren
Hoe stel je de cliënt centraal? De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg zette een lerend netwerk op waarin zorgmedewerkers, cliënten en naasten samen de verpleeghuiszorg verbeteren.
Bekijk de 4 concrete tips voor cliëntgericht leren en verbeteren
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Eerste bouwstenen beschikbaar vanuit Experiment Uitkomstindicatoren
Onderzoek Ecorys: bewijs voor effectiviteit fysio- en oefentherapie
Aandacht voor de overgang is essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van vrouwen
1 op de 5 Nederlanders mijdt zorg tijdens eerste fase COVID-19
18 oplossingen voor tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
Projectresultaten
Kritisch reflecteren door uitwisseling ervaringen
Huisartsen in opleiding leren door het uitwisselen van ervaringen kritisch te reflecteren op hun werk en rol als huisarts. Onderwijskundige Marije van Braak vertelt over haar onderzoek naar effectieve begeleiding door docenten bij deze onderwijsvorm.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Optimale patiëntenzorg bij orgaantransplantatie
Vóór en na orgaantransplantatie is het voor patiënten een uitdaging om hun balans te vinden. Transplantatieverpleegkundige Coby Annema onderzoekt hoe we de zorg zo kunnen organiseren dat we hen optimaal ondersteunen.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
   
Knelpunten in de geriatrische revalidatie en het eerstelijnsverblijf
Waar worden knelpunten ervaren en wat kan er concreet worden verbeterd? Met behulp van cliëntreizen worden de ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in kaart gebracht.
Lees meer over de inventarisatie
Twitter Facebook LinkedIn
Afgeronde projecten
Beter slapen dankzij online cursus
Behandeling naar praktijk brengen: Chronisch ZorgNet bedacht een aanpak die ervoor zorgt dat mensen met ‘etalagebenen’ de meest efficiënte behandeling krijgen
Depressie bij jongeren beter behandelen: vroege aanpak voorkomt blijvende klachten
Register brengt late klachten in beeld bij borstkankerpatiënten
Ongezond eten tijdens zwangerschap kan leiden tot astma bij kind
Malaria effectiever behandelen dankzij nieuwe test
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Zingevingsvragen in de eerstelijnszorg
Hoe kun je zingevingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? En wat zijn bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind?
Lees meer over de CONNECT-studie
Twitter Facebook LinkedIn
  
Interventies succesvol implementeren
Implementatiespecialist en commissielid Femke van Nassau gaf een reeks masterclasses over hoe je een leefstijlinterventie succesvol implementeert. Wat zijn valkuilen en succesfactoren?
Bekijk Femkes's gouden tips
Twitter Facebook LinkedIn
   
Zorgevaluaties: samen werken aan de beste zorg voor de patiënt
Hoe worden onderzoeksresultaten snel in richtlijnen opgenomen? En welke rol kunnen de wetenschappelijke verenigingen daarin spelen? Daarover wisselden de projectleiders van Zorgevaluaties van gedachten.
Lees meer over de ervaringen en oplossingsrichtingen
Bekijk de video 'Samen werken aan de beste zorg voor de patiënt'
Evenementen
Slotbijeenkomst verpleegkundig leiderschapsprogramma
26
feb
 
15.00 - 17.00 uur, Online
Talkshow #2 Beweging in Kwetsbaarheid
2
mrt
 
16.00 - 17.30 uur, Online
De perfecte subsidie-aanvraag (bestaat niet)
4
mrt
 
16.30 - 18.00 uur, Online
European Implementation Event 2020
27&28
mei
 
12.00 - 17.00 uur, 8.30 - 13.00 uur, Online
Europese huisartsen conferentie WONCA
6-10
JULI
 
Online
(deadline indienen abstracts: 15 februari)
Subsidie
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen
Deadline: 23 februari 2021, 14.00 uur
Juiste Zorg Op de Juiste Plek: opzetten en doorontwikkelen samenwerking gecombineerde leefstijlinterventies
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching
Deadline: 9 maart 2021, 14.00 uur
Actieonderzoek innovatieve zorg
Deadline: 11 maart 2021, 14.00 uur
Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Rubicon: onderzoekservaring in het buitenland
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Gezondheidsverschillen - Nationale Wetenschapsagenda
Deadline: 21 mei 2021, 17.00 uur
Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube