Welke GGG-subsidieoproepen worden in 2021 verwacht? Themawebinar op 4 maart en Kees Kramers over de farmacotherapie-toets in de opleiding van artsen. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2021
Geneesmiddelen
 
Verwachte GGG-subsidieoproepen 2021
2021 wordt een jaar vol GGG-subsidiemogelijkheden. Naast de reguliere Open Ronde, de Rediscovery Ronde en de Grote Trials Ronde staan een Ronde Implementatie, een nieuwe STIP Ronde en een ronde gericht op onderzoek met bestaande data gepland. Uiteraard zijn alle rondes onder voorbehoud.
De eerste subsidieoproep van 2021 start medio februari, in samenwerking met de Hartstichting. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.
Lees meer over de andere verwachte GGG-subsidierondes in 2021
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In de BeNeFIT Ronde 2 zijn 41 projectideeën ontvangen. De adviesbrieven voor een uitgewerkte aanvraag zullen half mei worden verstuurd. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in Open Ronde 10 is 2 maart, 14.00 uur. In de Grote Trials Ronde 4 staan de interviews in de eerste helft van februari gepland.
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
GGG-Themawebinar
‘De perfecte subsidieaanvraag bestaat (niet)’
Het GGG-programma organiseert op donderdag 4 maart van 16.30 - 18.00 uur een tweede themawebinar: ‘De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)’. De sprekers zullen naast hun presentatie op interactieve wijze een discussie voeren over tips en tricks voor het schrijven van een subsidieaanvraag en het samenstellen van een projectteam.
meld u direct aan
Enthousiasme voor toets farmacotherapie voor geneeskundestudenten
Interview met Kees Kramers
Met een landelijke farmacotherapie-eindtoets leren geneeskundestudenten tijdens hun basisopleiding meer over veilige en doelmatige inzet van geneesmiddelen. Internist-klinisch farmacoloog en hoogleraar medicatieveiligheid in het Radboudumc Kees Kramers vertelt erover.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Infrastructuur en opleiding

Eind 2020 ontving Health-RI een subsidie vanuit het Personalised Medicine programma. Hiermee kan Health-RI een overkoepelende, nationale gezondheidsdata-infrastructuur inrichten met focus op het delen van data en samples. 
Onlangs ontving PGO Support een toekenning voor de opdracht Opleiding tot partner in geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling voor patiënten vertegenwoordigers (EUPATI-NL).

Bekijk het overzicht met alle GGG-subsidies
Projectresultaten
In het pREGnant register worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap. In deze vervolgstudie is via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het register.
Projectleider: drs. S. Vorstenbosch, Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
PK-gestuurd doseren leidt niet tot minder verbruik van stollingsfactorconcentraat rondom operaties bij patiënten met hemofilie A. Het geeft wel een betere inschatting van de hoeveelheid benodigde stollingsfactorconcentraat die nodig is om de streefwaarden van stollingsfactor VIII te bereiken. Het preciezer doseren leidt tot een op maat behandeling voor hemofilie patiënten.
Projectleider: dr. M.H. Cnossen, Erasmus MC
Met het MS-register dat in dit project is ingericht hebben ziekenhuizen inzage in hun benchmarkrapportage wat betreft de kwaliteit van zorg, inzage in het ziektebeloop van individuele patiënten en realtime rapportage van de ‘Patient Reported Outcome Measures’ die de patiënt heeft ingevuld.
Projectleider: drs. M. van der Wielen, Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Er is een landelijke farmacotherapie eindtoets ontwikkeld die in alle medische faculteiten in Nederland afgenomen wordt. Uit de studie naar de effectiviteit van de toets blijkt dat basisartsen gedurende het eerste jaar na het afstuderen een betere kennis hebben op het gebied van medicatieveiligheid.
Projectleider: prof. dr. C. Kramers, Radboudumc
Nieuws
Hermesdorfprijs voor Charlotte Bekker
GGG-project in het nieuws
Charlotte Bekker ontving de Hermesdorf Talentprijs 2020 voor haar onderzoek naar hoe verspilling van ongebruikte medicijnen tegengegaan kan worden. Charlotte heeft een speciale werkwijze bedacht om heruitgifte mogelijk te maken. Hiervoor ontving zij subsidie vanuit het GGG-programma.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project 'The Return Study'
Kamerbrief over Doorontwikkeling gepast gebruik
Eind december is door het ministerie van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over gepast gebruik. Onderdeel van deze brief is een update en overzicht van het GGG-programma tot december 2020.
Lees de Kamerbrief
Bekijk de update
Resultaten studie infliximab bij kinderen met ziekte van Crohn gepubliceerd
GGG-project in het nieuws
Direct beginnen met het toedienen van infliximab geeft betere resultaten bij kinderen met de ziekte van Crohn, blijkt uit onderzoek van kinderarts Lissy de Ridder. Zij publiceerde de resultaten onlangs op het platform BMJ Journals.
Bekijk het GGG-project
Bekijk de publicatie
Naar het artikel in Mediator 42
Eerste nieuwsbrief CSA-STARS verstuurd
STARS is een door de EU gefinancierd project met als doel de directe regulerende impact van resultaten, verkregen in medisch onderzoek, te verbeteren. 18 Europese landen zijn in het consortium vertegenwoordigd, naast vertegenwoordigers van de academische wereld en het bedrijfsleven en verenigingen met relevante ervaring.
Bekijk de nieuwsbrief
PRISMA-symposium 2021 open voor abstracts
Het PRISMA-symposium van de KNMP vindt plaats op 18 mei 2021 en heeft als thema ‘Digitaal naar betere zorg!’ Apothekers kunnen tot maandag 5 april hun abstract indienen. Het PRISMA-bestuur reikt tijdens dit online symposium op 18 mei tevens de PRISMA-publicatieprijs en PRISMA-proefschriftprijs uit.
Lees het nieuwsbericht van KNMP
Integrale aanpak innovatieve therapieontwikkeling – FAST
Betaalbaarheid en innovatie hand in hand bij therapieontwikkeling
Tamara van Ark, minister van Medische Zorg en Sport,  en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer hebben op 18 december 2020 het advies Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) gezamenlijk aangeboden aan de Tweede Kamer. Het advies is opgesteld door de kwartiermakers Michel Dutrée en Saco de Visser.
Lees het nieuwsbericht
Lees de aanbevelingsbrief
9 januari: Dag van Verantwoord Medicijngebruik
Thema: medicatieveiligheid
9 januari was de – door het IVM in het leven geroepen – Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Het thema was deze keer medicatieveiligheid. En in dat kader is het belang van melden onderstreept onder het motto: ‘Delen = leren; dus deel úw medicatie-incident of -ervaring zodat we allemaal leren!’
Bekijk de website van het IVM
Nieuwe module bij MDR Polyfarmacie bij ouderen: Minderen en stoppen van medicatie
Bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen zijn nieuwe en herziene producten verschenen. Nieuw is de module Minderen en stoppen van medicatie. Daarnaast zijn de internationale STOPP-START criteria herzien en aangepast aan de Nederlandse situatie in de STOP-START-NL criteria.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de richtlijnendatabase
Netwerken antimicrobiële resistentie
In de internationale subsidieronde over de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR) zijn twee netwerken met Nederlandse coördinatoren gehonoreerd. Centraal staat onderzoek naar therapie, diagnostiek, surveillance, transmissie, omgeving en interventies.
Bekijk de projecten
Nieuwe JPIAMR subsidieoproep over antibioticaresistentie
De nieuwe subsidieoproep van JPIAMR richt zich op de One Health benadering en de samenwerking tussen onderzoekpartners uit verschillende landen en verschillende expertisegebieden om onderzoek naar antibioticaresistentie te bevorderen. Op 28 januari vindt een webinar plaats met de mogelijkheid om vragen te stellen.
Lees het nieuwsbericht
IVM: e-learning over vaccins voor zorgverleners
In een korte, ongeaccrediteerde en onafhankelijke cursus voor zorgmedewerkers die gevaccineerd kunnen worden staan de vragen over de vaccins en over de snelheid waarmee ze op de markt zijn gekomen centraal. De cursus is gebaseerd op neutrale en wetenschappelijk bewezen argumenten.
Bekijk de e-learning
Succesvolle implementatie van een interventie doe je zo!
Tips en tricks vanuit het programma Preventie
Implementatiespecialist Femke van Nassau gaf een reeks masterclasses aan alle projectteams van de gehonoreerde projecten in het programma Kennisbenutting & Implementatie. Wat zijn de valkuilen en succesfactoren?
Lees het interview
Dure kankermedicijnen sneller beschikbaar
Het nieuwe Drug Access Protocol versnelt de evaluatie door de overheid met een half jaar tot soms jaren, volgens internist-oncoloog Emile Voest van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Een flink aantal nieuwe veelbelovende middelen komen straks vrijwel direct beschikbaar. Nieuwe kankermedicijnen krijgen bovendien steeds vaker fiat zonder grootschalig derde-fase-onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Nieuws in het kort
Weesgeneesmiddelen onder de loep - Zorginstituut Magazine december 2020
Register brengt late klachten in beeld bij borstkankerpatiënten
Onderzoek diagnoseduur bij kanker: Ruimte voor verbetering?
Intensieve sekse- en gendercursus geeft meerwaarde aan jonge onderzoekers
Agenda
CBG Wetenschapsdag
18
feb
 
13.00 - 17.00, Online
LSH/PPS dag
9
mrt
 
13.00 - 16.00, Online
GGG-congres 2021
15-16
apr
 
14.00 - 18.30, Online
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
08.30 - 17.00, Online
PRISMA-symposium KNMP
18
mei
 
14.00 - 17.00, Online
 
'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'
2e GGG-themawebinar:
4 maart 2021, 16.30 uur
De sprekers zullen naast hun presentatie op interactieve wijze een discussie voeren over tips en tricks voor het schrijven van een subsidieaanvraag en het samenstellen van een projectteam. U kunt uw eigen vragen bij aanmelding maar ook tijdens het webinar doorgeven.
Nu aanmelden
     
European Implementation Event 2021
Early bird fee tot 28 januari
Leer over de laatste ontwikkelingen rondom kennis op het gebied van implementatie, zowel uit de wetenschap als de praktijk. Tijdens het event is er de mogelijkheid om deel te nemen aan discussies met (inter)nationale collega’s en je netwerk te vergroten en te verbreden.
27 en 28 mei 2021, online
Subsidie
Deadline:  2021, 14.00 uur
GGG-subsidieronde in samenwerking met Hartstichting
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies
ronde 1
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)
 
Deadline: 10 maart 2021, 14.00 uur
Symptoombehandeling in de palliatieve fase
Deadline:  maart 2021, 14.00 uur
13th JPIAMR transnational co-funded call One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Rubicon 2021-1
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube