De 100ste GGG-nieuwsbrief! Met o.a. nieuws over afgeronde GGG-projecten en een interview met Patricia Bruijning Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2020
Geneesmiddelen
 
Team Geneesmiddelen wenst u fijne feestdagen!
De nieuwsbrief Geneesmiddelen heeft een mooie mijlpaal bereikt. Sinds de start van het GGG-programma informeren we u maandelijks via deze nieuwsbrief over het programma, rondes, ontwikkelingen etc. Deze laatste nieuwsbrief van 2020 is de 100e. Ook in 2021 houden we u natuurlijk op de hoogte.
Wij wensen u gezonde feestdagen en een voorspoedig 2021!

Bereikbaarheid GGG-team
Ons team is rondom de feestdagen beperkt bereikbaar. Wanneer u contact wilt hebben met één van onze teamleden raden wij u aan een e-mail te sturen naar geneesmiddelen@zonmw.nl.
De mailbox wordt dagelijks gelezen.
RIVAR-studie: rotavirus-vaccin voor risicokinderen minder gunstig dan verwacht
Interview met Patricia Bruijning
Specifieke populatiegroepen, zoals kinderen met een hoog risico op rotavirus-buikgriep, worden vaak uitgesloten van deelname aan onderzoek. Maar onderzoek bij gezonde kinderen is niet vanzelfsprekend representatief voor de gehele kinderpopulatie. Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht, ontdekte dat het vaccin onvoldoende werkt bij de risicogroep.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Stand van zaken GGG-subsidierondes
De indieners van de projectideeën in Open Ronde 10 hebben het advies van de commissie ontvangen. 31 projectideeën hebben positief advies ontvangen. De aanvragers kunnen met dit positieve advies hun uitgewerkte aanvraag indienen: uiterlijk 2 maart 2021, 14.00 uur.
In de BeNeFIT Ronde kunnen nog projectideeën worden ingediend tot 14 januari 2021, 14.00 uur.
In Rediscovery Ronde 4 is inmiddels aan 4 projecten subsidie toegekend.
Bekijk de actuele stand van zaken rondom alle GGG-subsidierondes
ZonMw webinars op het gebied van geneesmiddelen-/therapieontwikkeling
ZonMw organiseert meerdere webinars op het gebied van geneesmiddelen-/therapieontwikkeling. Wat kunt u terugzien en wat kunt u verwachten?
26 oktober: Kijk terug: Webinar ATMP's
17 november: Kijk terug: Themawebinar 'Inclusie Voorop!'
23 november: Kijk terug: Webinar Genomics
8 december: Kijk terug: Webinar Placebo of no-cebo
Verwacht:
17 december: Webinar MedTech: Uitgesteld, nieuwe datum volgt
januari 2021: Webinar Geneesmiddelen en vaccins
4 maart 2021: Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'
Projectresultaten
Bij kinderen met een autisme spectrum stoornis die antipsychotica gebruiken, is een relatie gevonden tussen bloedspiegels, bijwerkingen en effectiviteit. In de toekomst kan door de meting van bloedspiegels de juiste dosering worden bepaald en kan er meer op maat worden gedoseerd.
Projectleider en penvoerder: Dr. B.C.P. Koch, Erasmus MC
Bij patiënten die een operatie aan de kransslagader ondergingen, is geen optimale balans van toediening van zuurstof op de intensive care gevonden. De resultaten bij patiënten met een ernstige ontstekingsreactie worden nog onderzocht.
Projectleider en penvoerder: Prof. dr. Y.M. Smulders, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Onzekerheden rond de waarde van (veelal kostbare) nieuwe geneesmiddelen vormen een risico omdat we daardoor de kans lopen om niet de optimale besluiten te nemen. In dit project zijn hulpmiddelen ontwikkeld om deze onzekerheden in kaart te brengen en uit te leggen, zodat de risico’s voor individuele patiënten en de maatschappij aanvaardbaar zijn. Met deze hulpmiddelen zijn besluitvormers beter in staat om weloverwogen met risico’s om te gaan.
Projectleider en penvoerder: Prof. dr. M.A. Joore, Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Dit project is een vervolg op Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticalst
Nieuws
Verkenning verder onderzoek medicinale cannabis
GGG-subsidienieuws
Onlangs heeft minister Van Ark van VWS de uitkomsten van de verkenning over verder onderzoek naar medicinale cannabis aan de Tweede Kamer gemeld. Samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) en ZonMw wordt momenteel bekeken hoe op grond van de uitkomsten invulling kan worden gegeven aan een verder onderzoeksprogramma.
Lees de Kamerbrief
Beslistool verbetert aanpak luchtweginfecties bij jonge kinderen
GGG-project in het nieuws
Koorts en luchtweginfecties komen veel voor bij kinderen en zijn de belangrijkste reden waarom kinderen de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken. In een onderzoek van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis onderzocht Josephine van de Maat hoe beslissingen over de behandeling met antibiotica te verbeteren zijn.
Lees in Mediator
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Nieuwe subsidievorm voor voorbereiding op doelmatigheids-onderzoek
ZonMw-subsidienieuws
Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidievorm beschikbaar voor voorbereidende studies. Deze subsidie is bedoeld om een literatuur-, pilot- of haalbaarheidsstudie te doen in aanloop naar een doelmatigheidsonderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Prix Galien Awards
Aanmelden tot 1 april 2021
Via de website van Prix Galien kunt u tot 1 april uw geneesmiddel (Prix Galien Pharmaceutical Award), onderzoeker of onderzoeksteam (Prix Galien Research Award), product of dienst (Prix Galien MedTech Innovation Award) kandidaat stellen voor de prestigieuze Prix Galien Awards.
Bekijk de website Prix Galien
 
Biologicals kunnen vermoeidheid veroorzaken
GGG-project in het nieuws
Patiënten met een chronische immuunziekte kunnen te maken krijgen met vermoeidheid. De oorzaak van vermoeidheid wordt vaak toegeschreven aan de ziekte, maar kan ook een bijwerking zijn van de toediening van biologicals.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Intensive cares wisselen op grote schaal informatie uit
ZonMw-project in het nieuws
Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal gegevens met elkaar delen om de zorg te verbeteren. Het gaat om informatie uit onder andere beademingsmachines, dialysemachines en diagnoses uit patiëntendossiers. Hierdoor moeten toekomstige IC-patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk gerelateerd GGG-project
Nieuwe website: Medicijn voor de maatschappij
Medicijn voor de Maatschappij is een initiatief van Amsterdam UMC en bedoeld voor het beschikbaar stellen van duurzame en betaalbare medicijnen voor zeldzame ziekten. Ook zijn er projecten te vinden over het langdurig beschikbaar maken van medicijnen.
Bekijk de website
Nieuw financieringsinstrument voor stimulering Open Science
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceert het ‘Open Science Fund’, een nieuw financieringsinstrument dat bedoeld is om Open Science een impuls te geven.
Lees het nieuwsbericht
Kamermeerderheid voor versnelling project ‘Regie op Registers’
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die minister Van Ark oproept het programma ‘Regie op Registers’ te versnellen. Het Zorginstituut werkt aan een advies over de wijze waarop er meer regie kan worden gevoerd op het registerlandschap.
Lees het nieuwsbericht
 
Informatie CCMO naar aanleiding van lockdown
De CCMO attendeert opdrachtgevers en onderzoekers op het belang van een risico-inventarisatie voor de uitvoering van klinisch onderzoek naar aanleiding van de lockdown. De risico-inventarisatie maakt onderdeel uit van de voorwaarden voor de (her)start van klinisch onderzoek, zoals gepubliceerd in een document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Lees het nieuwsbericht
 
Coronanieuws IVM
Het 'Coronanieuws', uitgebracht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), besteedt aandacht aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus.
Bekijk alle afleveringen van het IVM Coronanieuws
Nieuws in het kort
De patiënt aan tafel bij geneesmiddelenonderzoek
Start publiekscampagne coronavaccinatie
Onderzoek diagnoseduur bij kanker: Ruimte voor verbetering?
Aantal nieuwe dure geneesmiddelen én uitgaven stijgen snel
E-Magazine RIVM: Verder kijken dan corona
Biologische varianten ontdekt bij ziekte van Alzheimer
Hulp van een implementatiecoach, wat levert het op?
Grootste studie ooit over wetenschappelijke integriteit van start
Aankondiging 10 jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15
apr
 
Online
Nieuwe datum: Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
8.30 - 18.00, Mauritskazerne Ede
European Implementation Event
27-28
mei
 
9.00 - 17.00, Postiljon WTC Rotterdam
 
4 maart 2021:
'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'
2e GGG-themawebinar
Het tweede GGG-themawebinar over het schrijven van een goede subsidieaanvraag en waaraan te denken bij de projectteam samenstelling vindt plaats op 4 maart 2021, 16.30 uur. Meer informatie vindt u in de volgende nieuwsbrief.
b noteer in uw agenda
 
   
Subsidie
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
Vooraanmelding talentprogramma Veni voor recent gepromoveerde onderzoekers
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Klinische Fellows 2019
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies
ronde 1
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)
2e subsidieronde BeNeFIT
De BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen.
Deadline: 14 januari 2021, 14.00 uur.
Nu bekijken
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Rubicon 2021-1
   
    
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube