Nieuwe subsidie beschikbaar: de voorbereidende studies, prijzen voor DoelmatigheidsOnderzoek, projecten van start en mooie resultaten! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2020
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Nieuwe subsidie voor doelmatigheidsonderzoek:
de voorbereidende studies
Binnen de programma's DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidie beschikbaar, de voorbereidende studies. Deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek.
Bekijk de subsidieoproepen
Parelprijs
Onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie
Minder bloedverlies na een hartoperatie redt levens. Dr. Koolbergen ontdekte dat als je de wond spoelt met een zoutoplossing, het bloedverlies met 76% daalt. Onze algemeen directeur Véronique Timmerhuis reikte de Parel uit aan Koolbergen en zijn team voor dit innovatieve onderzoek.
Naar het Parelproject
Stimuleringssubsidie voor 18 projecten
DoelmatigheidsOnderzoek
Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek hebben 18 projectgroepen een stimuleringssubsidie ontvangen. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders.
Bekijk de projecten
Tweede subsidieoproep BeNeFIT
Voor de tweede keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro. De deadline voor een projectidee is 14 januari 2021 om 14.00 uur.
Lees het nieuwsbericht
naar de subsidieoproep
Projectleidersbijeenkomst zorgevaluaties
13-11-2020 | lustrum editie
De vijfde projectleidersbijeenkomst Zorgevaluaties startte met een video die uitlegt wat een zorgevaluatie is. Belangrijkste onderwerp was hoe de onderzoeksresultaten snel in de richtlijnen worden opgenomen.
Lees het verslag
Bekijk de video
14 nieuwe projecten van start
DoelmatigheidsOnderzoek | Open ronde
Begin december 2020 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma Doelmatigheidsonderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.
Bekijk de projecten
Onderzoeksresultaten sneller toepassen in de praktijk
Publicatie | onderzoek in richtlijnen
Tussen de onderzoeken uit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten was al een koppeling gemaakt. Nu wordt ook inzichtelijk gemaakt welke onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een richtlijn.
Lees het nieuwsbericht
Onderzoek naar effecten en kosten van paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten
Corona onderzoek
Onder leiding van het Radboudumc gaat een multidisciplinaire onderzoeksgroep onderzoeken wat de effecten en kosten van paramedische herstelzorg zijn voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland.
Lees het nieuwsbericht
Naar ZonMw pagina ‘Onderzoek naar corona en COVID-19’
Inclusieversneller tweede ronde
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
In de tweede ronde van de subsidieoproep Inclusieversneller is aan vier zorgevaluaties een extra financiële impuls toegekend om de inclusies te versnellen en daarmee de studies sneller af te ronden.
Lees het nieuwsbericht
   
Top 10 kennisvragen
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Het programma ZE&GG selecteerde de top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. De antwoorden op deze vragen leveren een belangrijke bijdrage aan de bewezen beste zorg voor patiënten.
Lees het nieuwsbericht
   
Prijzen voor DoelmatigheidsOnderzoek
In de afgelopen periode vielen diverse door ZonMw gefinancierde doelmatigheidsonderzoeken in de prijzen.
Prijs voor artikel over doelmatigheidsonderzoek naar voorkomen terugval in depressie
Prijs voor herbruikbare blaaskatheter | Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
George Beusmans Wetenschapsprijs 2020 voor ECO-Stroke doelmatigheidsonderzoek
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Beter slapen dankzij online cursus
iSleep effectief tegen slaapproblemen
Maar liefst 30 procent van de mensen heeft slaapproblemen. De online cursus i-Sleep helpt daartegen, blijkt uit doelmatigheidsonderzoek. Mensen gaan beter slapen, voelen zich minder somber en worden productiever.
Lees het Mediator artikel
  
Kennis verspreiden is noodzakelijk
Behandeling naar praktijk brengen
Chronisch ZorgNet bedacht een aanpak die ervoor zorgt dat mensen met ‘etalagebenen’ de meest efficiënte behandeling krijgen. Steffie Spruijt, landelijk coördinator en Maik Sliepen, projectmedewerker Chronisch ZorgNet, vertellen hoe dat in zijn werk ging.
Lees het interview
  
BeNeFIT-project in het nieuws | Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?
DO-project in het nieuws | Studie gaat uitwijzen wie bij kniebandletsel baat heeft bij operatie en wie beter op zijn plaats is bij de fysiotherapeut
ZE&GG-project in het nieuws | Ruim 750.000 euro voor Follow-up AIS (Adolescente idiopathische scoliose)
Veelbelovende zorg-project in het nieuws | €30 miljoen subsidie voor UMCG-onderzoek naar veelbelovende kankerbehandeling
Verder in het nieuws
Resultaten uit een geslaagd experiment
Programma TopZorg
Het programma TopZorg is bijna afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd. Voor een periode van 4 jaar is de combinatie van topspecialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gesubsidieerd in 3 niet-academische ziekenhuizen.
Bekijk de publicatie
  
Depressie bij jongeren beter behandelen
Vroege aanpak voorkomt blijvende klachten
Hoe eerder jongeren met depressies goede zorg krijgen, hoe kleiner hun kans op chronische klachten. De resultaten van 5 projecten rond effectieve behandeling zijn nu bekend.
Lees meer over de resultaten
  
In het kort
Kamerbrief over voortgangsrapportage innovatie en zorgvernieuwing
Kamerbrief over voortgang beleid medische hulpmiddelen met Actielijst MedTech
NWO komt met nieuw financieringsinstrument om Open Science te stimuleren
Grootste studie ooit over wetenschappelijke integriteit van start
Hulp van een implementatiecoach, wat levert het op?
eHealthtoepassingen evalueren? Gebruik online methodologiegids
Aankondiging 10 jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie
Parel voor RAPDIF (koorts bij jonge kinderen in Afrikaanse landen)
Subsidie
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Veni 2021 Vooraanmelding -ZonMw
Deadline: 14 januari 2021, 14.00 uur
Belgium - Netherlands Funding of International Trials (Second BeNeFIT Call)
Deadline: 14 januari 2021, 14.00 uur
Pilotonderzoek Klimaat en Gezondheid
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (KIC)
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee)
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek (DO) – Voorbereidende studies ronde 1
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) – Voorbereidende studies ronde 1
 
Deadline: 11 februari 2021, 14.00 uur
Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon
2021-1
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Agenda
Webinar Medische Technologie - MedTech
17
dec
 
10:00 - 11:30
Online
Subsidieregeling veelbelovende zorg
2
Feb
 
10:30 - 12:00
Online informatie-bijeenkomst

Bijeenkomst gemist?
Bekijk de opname of terugblik:
NVZ-ZN digitale informatiebijeenkomst
3
dec
 
Terugkijken
35 minuten
Webinar ‘Leren en verbeteren met behulp van Spiegelinformatie’
2
dec
 
Terugkijken
53 minuten
Webinar Genomics & Biomarkers
23
nov
 
Terugkijken
59 minuten
Themawebinar
'Inclusie voorop!' 
17
nov
 
Terugkijken
1,5 uur
Projectleidersbijeenkomst Zorgevaluaties
13
nov
 
Digitaal verslag
Online symposium Zorgevaluatie FMS
13
nov
 
Digitaal verslag + op aanvraag terugkijken
Webinar ATMP's
26
okt
 
Terugkijken
67 minuten
Masterclass Inclusie in onderzoek 
22
sep
 
Digitaal verslag
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
Aanmelden
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube