Competentieprofiel en trainingsmodule voor ggz-triage | Overzicht subsidies Onderzoeksprogramma ggz Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, november 2020
Geestelijke gezondheid

 
Ontwikkeling competentieprofiel en trainingsmodule voor ggz-triage
Hogeschool Utrecht en van Campen Consultancy hebben een competentieprofiel en bijbehorende trainingsmodule ontwikkeld ter bevordering van eenduidige triage door ggz-triagisten. Ook hebben zij een voorstel gedaan voor de implementatie. Hiermee is weer een stap gezet in het verder inbedden van de Generieke Module Acte Psychiatrie (GMAP).
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
Overzicht subsidies Onderzoeksprogramma ggz
Tot en met 2025 is er budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VWS om vervolg te geven aan het Onderzoeksprogramma ggz. In een overzicht hebben we alle toekomstige subsidierondes overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.
naar het overzicht
Twitter Facebook LinkedIn
Helpt u mee onze nieuwsbrief te verbeteren?
Wij horen graag hoe wij onze nieuwsbrief nog beter op uw wensen kunnen afstemmen. Meer actualiteiten, meer achtergrondartikelen? Beantwoord in 3 minuten deze 9 vragen zodat wij u beter kunnen voorzien van passende berichtgeving.
Geef uw mening
Actueel
Impact coronacrisis op psychische hulpverleners
Het Trimbos-instituut doet, in opdracht van ZonMw, onderzoek naar de impact van de coronacrisis op professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning geven. Dit doet zij samen met partners uit het veld. De eerste resultaten zijn in een rapportage beschikbaar gesteld.
Lees meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
   
Terugblik Congres mantelzorgers ggz
Op 30 oktober heeft het congres 'Bruggen bouwen voor mantelzorgers GGZ' plaatsgevonden. Centraal stond hierin het samen zoeken van de verbinding in de lokale samenwerking om de ondersteuning van deze mantelzorgers te verbeteren.
Bekijk de terugblik
Twitter Facebook LinkedIn
   
Ook in het nieuws
Dak- en thuislozen: de rol van straatdokters
Ervaringsdeskundigen tellen mee bij GGzE in Eindhoven
Gemeentedelers: Deel je succesvolle casus en wie weet wordt het landelijk vermenigvuldigd!
Hoe ga je vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen?
Kabinet: landelijk ‘dashboard’ van veilige bedden voor mensen met verward gedrag
Projectresultaten
Miles, je maatje onderweg
Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren naar de ggz-instelling waar deze verblijft. Stichting Bestaanskracht bracht Miles, een smartwatch en app uit voor de ggz om vermissingen te voorkomen.
Beluister de podcast over Miles
Twitter Facebook LinkedIn
  
Interventies voor multiprobleemgezinnen verbeteren en verfijnen
'Verbeter en verfijn het aanbod van bestaande interventies voor gezinnen met veel problemen en kinderen met ernstige opvoedproblemen' adviseert consortiumleider Danielle Jansen. Meer aandacht voor het sociaal netwerk, goede intervisie en goed contact onderhouden met het gezin, kan het verschil maken.
Bekijk de publlicatie
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectresultaten LVB
Betere hulp voor mensen met LVB
12 projecten hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van aanpakken om mensen met een licht verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met verward gedrag - uit het justitiële circuit te houden. Ze slaan daarbij zoveel mogelijk een brug tussen het veiligheids-, het zorg- en het sociaal domein. Iedere maand publiceren we de resultaten van 2 projecten.
Screenen van verslavingsproblematiek
Een aantal jaar geleden werd de methodiek SumID-Q ontwikkeld: een vragenlijst waarmee begeleiders en behandelaren van cliënten met een LVB in gesprek gaan over middelengebruik. Nu wordt de methodiek ook gebruikt bij game- en internetverslaving.
Lees de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Jongeren met een LVB duurzaam aan de slag
Relatief veel jongeren met een LVB vertrekken van school zonder een startkwalificatie te behalen. Een samenwerkingsproject in Almere coacht de jongeren gedurende twee jaar naar de reguliere arbeidsmarkt.
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Beeldverhalen ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen in 4 talen
Aan de hand van illustraties en eenvoudige taal leggen beeldverhalen (in 4 talen) uit wat het voor een kind of jongere betekent om last te hebben van ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen. Ook staat er meer informatie in over de behandeling van deze aandoeningen. En wat ouders zelf kunnen doen om hun kind te helpen.
Bekijk de beeldverhalen
Twitter Facebook LinkedIn
Afsluitende columns Actieprogramma Verward Gedrag
“De leefwereld van de mensen om wie het gaat moet altijd centraal blijven staan." Programmacommissieleden blikken terug op de afgelopen 4 jaar van het programma in afsluitende columns. De eerste drie staan nu online.
Ga naar de columnreeks
Twitter Facebook LinkedIn
   
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
   
Evenementen
Online bijeenkomst 'De drempel over'
20 november 2020, 14.00-15.30, online
Hoe begeleid je psychisch kwetsbare en dakloze mensen naar participatie? Om die vraag draait de online bijeenkomst 'De drempel over'. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op succesfactoren om psychisch kwetsbare en dakloze mensen te ondersteunen bij deelname aan de samenleving.
Lees meer hierover
Online conferentie Bouwstenen voor effectonderzoek
26 november 2020, 10.00-15.30, online
Op 26 november 2020 presenteren de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd hun geleerde lessen van onderzoek naar de kernelementen van bewezen effectieve interventies voor kinderen en jongeren. De voertaal van de conferentie is Engels.
Bekijk de aankondiging
Subsidie
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen
Deadline: 19 november 2020, 14.00 uur
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Deadline: 24 november 2020, 14.00 uur
Social Trials - Uitbreiding middels implementatie
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Off road 2020
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Veni 2021 Vooraanmelding - ZonMw
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en leefomgeving (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
Twitter Facebook LinkedIn
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube