Lees meer over persoonsgerichte oncologische zorg | telemonitoring van atriumfibrilleren | effect van leefstijladvies door de huisarts Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
November 2020
 
Optimaliseren van brandwondverpleegkunde
Marjorie Holtus werd 30 jaar geleden als 10-jarig meisje met ernstige brandwonden opgenomen tijdens de avonddienst van verpleegkundige Alette de Jong. Ze gaan nu in gesprek. Hoe kan de patiëntenzorg nog beter?
bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
Meer rust en betere samenwerking dankzij optimale personeelssamenstelling
Interview met V&VN-adviseur Petra Schout en verpleegkundige geriatrie en psychiatrie Janny de Munck 
Een optimale personeelssamenstelling kan concreet bijdragen aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen, maar ook aan meer rust, betere samenwerking en ruimte voor individuele behoeften van bewoners.
Bekijk de concrete voorbeelden
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Effect van leefstijladvies door huisarts
Geef nu je feedback op de conceptrichtlijn Zorgmijding
Onderzoek moet afbouw antidepressiva verbeteren
Proeftuinen gestart voor verbetering therapietrouw in de dagelijkse praktijk
Gecombineerde leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging: eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Ontwikkeling richtlijn overbelaste mantelzorg
Dag van de mantelzorg: 10 november
Steeds meer mantelzorgers verlenen lang en intensief zorg. Overbelasting dreigt doordat veel mantelzorgers niet snel hulp vragen. Zorgverleners moeten hier meer oog voor krijgen. Daarom wordt de richtlijn ontwikkeld.
Lees meer over de ontwikkeling van de richtlijn
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Uitkomstinformatie voor patiënten
Om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer of kliniek zijn er 3 nieuwe keuzehulpen ontwikkeld. Het gaat om de nacontrole bij borstkanker, de keuze voor een ontslagbestemming na een beroerte en de behandeling van chronisch nierfalen.
Bekijk de 3 keuzehulpen
Twitter Facebook LinkedIn
Behandelaanpak op afstand voor atriumfibrilleren
Telemonitoring van atrium-fibrilleren heeft binnen het Maastricht UMC+een enorme versnelling doorgemaakt tijdens de coronapandemie. Binnen korte tijd is een goede en allesomvattende logistiek opgezet.
Lees meer over de aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
 
Resultaten experiment TopZorg
3 niet-academische ziekenhuizen kregen gedurende 4 jaar subsidie voor de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek. Een programmabrede evaluatie heeft de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie aangetoond.
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Persoonsgerichte oncologische zorg
‘Het is belangrijk dat patiënten met kanker en hun naasten zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving op alle dimensies’. Wendy Oldenmenger vertelt hoe zij de oncologische zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de patiënt wil organiseren.
Doe jij met haar mee?
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaat
Hoe krijg je zorgmijders in beeld?
Projectleider Nicole van Erp en wijkverpleegkundige Froukje van der Honing
De conceptrichtlijn Zorgmijding helpt om zorgmijding te signaleren en ermee om te gaan. De aanvullende handreiking geeft handvatten voor de samenwerking met andere disciplines in de wijk, zoals sociaal werk.
Lees meer over de conceptrichtlijn en de handreiking
Evenementen
Netwerkbijeenkomst Klimaat en Gezondheid
26
nov
 
12.30 - 15.30 uur, online
Slotbijeenkomst verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0
26
feb
 
12.00 - 17.00 uur, Utrecht of online
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
8.30 - 18.00 uur, Mauritskazerne, Ede
European Implementation Event 2020
27&28
mei
 
9.00 - 17.00 uur, Postillon, WTC Rotterdam
Subsidie
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
Onderzoek van onderwijs huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde
Deadline: 19 november 2020, 14.00 uur
Verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters
Deadline: 30 november 2020, 14.00 uur
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET): zorg en ondersteuning op afstand
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Rubicon: ervaring opdoen aan buitenlands topinstituut
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Off Road: baanbrekend- onconventioneel onderzoek door jonge onderzoekers
Deadline: 15 december 2020, 14.00 uur
De-implementatie onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
Vooraanmelding talentprogramma Veni voor recent gepromoveerde onderzoekers
Uitkomstgericht organiseren en betalen
Deadline 1 december 2020, 14.00 uur
Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra kunnen subsidie aanvragen voor het experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (KIC)
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Gezondheidsverschillen – Nationale Wetenschapsagenda
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube