Depressie bij jongeren vroeg behandelen | Handreiking privacy regionale meldpunten zorgwekkend gedrag Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, oktober 2020
Geestelijke gezondheid

 
Depressie bij jongeren beter behandelen
Hoe eerder jongeren met depressies goede zorg krijgen, hoe kleiner hun kans op chronische klachten. De resultaten van 5 projecten rond effectieve behandeling zijn nu bekend.
Lees meer over de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Regionale meldpunten zorgwekkend gedrag - hoe ga je om met privacy?
GGD GHOR Nederland ontwikkelde twee handreikingen om regionale meld- en adviespunten op te zetten. Daarbij geven zij een juridische basis voor gegevensverwerking en voor hoe je dit binnen een meldpunt kunt inrichten.
Lees meer en download de handreikingen
Twitter Facebook LinkedIn
Geef uw mening!
Wij horen graag hoe wij onze nieuwsbrief nog beter op uw wensen kunnen afstemmen. Meer achtergrondartikelen? Meer actualiteiten? Beantwoord in enkele minuten deze 9 vragen zodat wij u beter kunnen voorzien van passende berichtgeving.
Vul de 9 vragen in
Actueel
10 jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie aangekondigd
‘Deze forse investering is geweldig goed nieuws en noodzakelijk om daadwerkelijk doorbraken te kunnen realiseren in het voorkomen en het behandelen van dementie’, aldus Veronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw.
Lees het volledige nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
   
Terugblik Masterclass Inclusie in onderzoek
Op 22 september organiseerde het onderzoeksprogramma ggz de masterclass ‘Inclusie in onderzoek’. Experts uit het veld deelden hun ervaringen en tips voor het optimaliseren van de werving maar ook voor het behouden van participanten aan een onderzoek.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
   
Ook in het nieuws
Interventie ‘Grip op je dip’ her-erkend
Onderzoek naar psychische gevolgen coronapandemie voor kinderen
Wilco Peul is per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw
Projectresultaten
Inzet ervaringsdeskundigen onder de loep
De resultaten zijn bekend van het onderzoek ‘Verkenning inzet ervaringsdeskundigen’. De inzet van ervaringsdeskundigen werd onderzocht in 300 ZonMw-projecten over verward gedrag en in de projecten specifiek voor en door ervaringsdeskundigen.
Lees meer over de resultaten
Lees over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Toolbox diversiteit
Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt de komende jaren sterk toe. Een nieuwe toolbox maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger.
Lees meer over de toolbox
Twitter Facebook LinkedIn
  
Met raamspellen eenzaamheid doorbreken
Een ‘simpel’ raamspel als Boter, kaas en eieren of vier op een rij, hielp ouderen om het gevoel van verveling en eenzaamheid te doorbreken in deze coronatijd. Yukali (23) droeg haar steentje bij aan dit mooie initiatief binnen de maatschappelijke diensttijd.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectresultaten LVB
Betere hulp voor mensen met LVB
12 projecten hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van aanpakken om mensen met een licht verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met verward gedrag - uit het justitiële circuit te houden. Ze slaan daarbij zoveel mogelijk een brug tussen het veiligheids-, het zorg- en het sociaal domein. Iedere maand publiceren we de resultaten van 2 projecten.
Een lichte verstandelijke beperking (h)erkennen
Hoe (h)erken je als zorgprofessional een lichte verstandelijke beperking? In Utrecht werd een training voor hulpverleners ontwikkeld. Zij kunnen mensen met een lichte verstandelijke beperking zo sneller herkennen.
Lees de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Onopvallend anders: jongeren met een LVB in de strafrechtketen
Een derde van alle jongeren die met justitie in aanraking komt, heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Hoe dat kan, maar belangrijker nog hoe dit te voorkomen werd onderzocht in het project Onopvallend anders.
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
Leefstijlverandering voor mensen met licht verstandelijke beperking
Vanuit het ideaal voor een inclusieve samenleving werkt het project ‘In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen’ aan een toolbox om mensen met een licht verstandelijke beperking meer inzicht te geven in de eigen gezondheid.
Lees meer over het nieuwe project
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys
Wat is de huidige stand van zaken rondom onderzoek naar de zorg en aanpak voor slachtoffers van mensenhandel/loverboys? En hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Onlangs kwamen professionals en ervaringsdeskundigen digitaal bijeen om hierover te spreken.
Bekijk de geleerde lessen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?
Kinderen die onrustig, impulsief of onoplettend zijn. Niet mee kunnen komen, boos of opstandig zijn. Het roept vragen op: ‘Wat is er aan de hand? Hoe komt dit? Wat kan het kind helpen?’ In deze nieuwe brochure wordt aan ouders uitleg gegeven over mogelijke oorzaken en staan tips en adviezen over wat je als ouder zelf kunt doen. Maar ook waar ze hulp kunnen vragen.
Bekijk de brochure
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
Evenementen
Slotevent Deltaplan Dementie
3,4,5
nov
 
9.00 - 18.00, Livestream
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
NOV
 
12.00 - 17.00, Livestream
Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
NOV
 

09.00,  Online

Online conferentie Bouwstenen van effectonderzoek
26 november 2020, 9.30 -17.00, online
Op 26 november 2020 presenteren de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd hun geleerde lessen van onderzoek naar de kernelementen van bewezen effectieve interventies voor kinderen en jongeren. De voertaal van de conferentie is Engels.
Lees meer hierover
Informatiebijeenkomst subsidieoproep Social trials
 22 oktober 2020, 13.00 - 14.00, Online
Gemeenten buiten de Randstad met een maximaal inwonersaantal van 150.000 kunnen reageren op de subsidieoproep voor de Social Trials. Op 22 oktober organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. U kunt zich hiervoor nog tot en met 21 oktober aanmelden en uw vragen stellen die tijdens de webinar worden beantwoord.
Lees meer
Subsidie
Deadline: 27 oktober 2020, 14.00 uur
Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden?
Deadline: 2 november 2020, 14.00 uur
Onbeperkt meedoen!
Deadline: 12 november 2020, 14.00 uur
Proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen
Deadline: 19 november 2020, 14.00 uur
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Deadline: 24 november 2020, 14.00 uur
Social Trials - Uitbreiding middels implementatie
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Off Road 2020
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en leefomgeving (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS – Gewoon Bijzonder
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
Twitter Facebook LinkedIn
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube