Lees meer over methodieken om zorgrelatie in kaart te brengen | zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden | zingeving Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Oktober 2020
 
Kwaliteit van zorg is samen leren
Interview met Jan Kremer en Anemone Bögels
Voor de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals continu samen blijven leren en verbeteren. ‘Het is de hoogste tijd om samen leren en verbeteren in de zorg gemeengoed te maken.’
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Wereldreumadag
12 oktober is wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen reuma. ZonMw financiert onderzoek dat bijdraagt aan betere medicatie en behandeling van verschillende soorten reuma.
Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Eenzaamheid bij ouderen
Wijkverpleegkundigen komen vaak in aanraking met eenzame ouderen, maar weten niet goed wat ze daarmee aan moeten, vertelt lector eerstelijnszorg Rob van der Sande. Een nieuwe richtlijn biedt houvast.
‘Praat met je cliënt die lijdt aan eenzaamheid’
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts
Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen het risico op psychische klachten bij jeugdigen beter kunnen inschatten? En voorspelt dat instrument beter met gegevens van jeugdartsen erbij?
Interview met onderzoeker Nynke Koning
Twitter Facebook LinkedIn
eHealthtoepassingen evalueren met online methodologiegids
Het evalueren van eHealth toepassingen is cruciaal om ze op waarde te schatten en verder te brengen binnen de zorg. De online methodologiegids is een waardevol hulpmiddel om te bepalen welke evaluatiemethode je kunt gaan gebruiken.
Lees meer over de online gids
Twitter Facebook LinkedIn
 
Eeuwenoud geneesmiddel verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte
Colchicine is een natuurmedicijn dat al meer dan 2.500 jaar wordt ingezet bij ontstekingen, bijvoorbeeld jicht. In een lage dosis (0,5 mg) blijkt het ook het risico op een nieuwe hart- of vaatziekte te verkleinen bij mensen die eerder een hartinfarct hebben gehad.
Interview met cardioloog Fabrice Martens
Twitter Facebook LinkedIn
Methodieken om zorgrelatie in kaart te brengen
Wil je de zorgrelatie met cliënten te verbeteren? De keuzehulp helpt jou of jouw team bij het kiezen van de juiste methode.
Bekijk de keuzehulp
Twitter Facebook LinkedIn
  
Goede voorbeelden beschrijven
10 projecten gaan goede praktijkvoorbeelden systematisch beschrijven om ervoor te zorgen dat deze elders benut en gedeeld kunnen worden:
De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één
  Transitiezorg: van kinder- naar volwassenzorg
  De KSP7s Methodiek: voor patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek
  Qwiek.up: onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in ADL-situaties voorkomen of verminderen
  Verpleegkundige Hartzorg op Afstand
  Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de intensive care
  Duale Aansturing in de Wijkverpleging: daadwerkelijke sturing aan zowel de inhoud als de organisatie van zorg
  Verpleegkundig specialist in de wijk
  Nurses in the Lead: een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen
Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Verpleegkundige hartzorg op afstand
Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met gebruik van technologie een deel van de zorg thuis ontvangen. Een goed voorbeeld van verpleegkundige hartzorg op afstand. Senior onderzoeker Annemarie van Hout vertelt hoe dit ook in andere zorgsettingen ingezet kan worden.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Huisartsenzorg gaat ook over wat echt van waarde is voor iemand
Maria van den Muijsenbergh vertelt dat zij als huisarts de taak heeft er te zijn voor alle problemen van alle soorten mensen. Lang niet altijd heeft een klacht alleen maar een fysieke oorzaak. 'Ik praat daarom altijd met patiënten over wat het leven voor hen de moeite waard maakt.'
Interview Van den Muijsenberg
Twitter Facebook LinkedIn
  
Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden
De coronacrisis, met alle maatregelen van dien, heeft veel impact op kinderen in kwetsbare omstandigheden. Ingrid Staal vertelt in haar blog vertelt hoe de inzet van de Balansmeter een stukje inzicht geeft in de thuissituatie van kinderen tijdens de coronacrisis.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Verpleegkundigen en huisartsen bespreken palliatieve zorg
In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen de palliatieve zorg in de regio. Huisarts David Fortuin vertelt hoe ze dat aanpakken.
Deelnemen aan PaTz-groep verhoogt kwaliteit van zorg
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden
Nieuwe projecten 'Geweld hoort nergens thuis' van start
Verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders
Evenementen
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
nov
 
12.00 - 17.00,
Livestream
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
5
nov
 
9.30 - 13.30,
Digitale bijeenkomst
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
8.30 - 18.00, Mauritskazerne
Ede
Slotbijeenkomst verpleegkundig leiderschapsprogramma
Kom ook naar het interactieve symposium 'Connecting the dots: notes on Nursing #2030'. Bekijk de flyer en zet 26 februari alvast in je agenda!
bekijk de flyer
Twitter Facebook LinkedIn
European Implementation Event 2020
27&28
mei
 
9.00 - 17.00, Postillon
WTC Rotterdam
Subsidie
De-implementatie in de wijkverpleging
Deadline 15 december 2020, 14.00 uur
Draag als onderzoeks- of praktijkorganisatie bij aan de-implementatie in de wijkverpleging door bestaande de-implementatie methodieken toe te passen, te evalueren en aan te passen.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 27 oktober 2020, 14.00 uur
Talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen
Deadline: 28 oktober 2020, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching
Deadline: 29 oktober 2020, 14.00 uur
Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
Deadline: 10 november 2020, 14.00 uur
Transitional Care Unit
Deadline: 10 november 2020, 14.00 uur
Complexe vragen huisartsgeneeskunde
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
Onderzoek van onderwijs huisarts- en ouderengeneeskunde
Deadline: 26 november 2020, 14.00 uur
Ontwikkeling richtlijn Centraal Veneuze Katheters
27 juli t/m 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET): zorg en ondersteuning op afstand
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Rubicon: ervaring opdoen aan buitenlands topinstituut
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Off Road: baanbrekend- onconventioneel onderzoek door jonge onderzoekers
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (KIC)
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Vouchers kruisbestuiving mbo zorgopleidingen en gehandicaptensector
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube