114 projectideeën ontvangen in Open Ronde 10, Fabrice Martens over LoDoCo2 onderzoeksresultaat en Vera Deneer over onderzoek naar hart- en vaatziekten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2020
Geneesmiddelen
 
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In de Open Ronde 10 zijn 114 projectideeën ontvangen. Voor Rediscovery Ronde 4 zijn tot nu toe 2 aanvragen gehonoreerd. Een tweede BeNeFit subsidieronde wordt naar verwachting medio oktober opengesteld voor het indienen van projectideeën.
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
Wereld Hart Dag
Op 29 september 2020 is het Wereld Hart Dag. Medicijnen spelen een belangrijke rol in de behandeling van hart- en vaatziekten. Op een speciale pagina en in deze nieuwsbrief lichten we een aantal onderzoeken uit.
Bekijk de pagina Wereld Hart Dag
Eeuwenoud geneesmiddel verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte
Interview met Fabrice Martens
In een lage dosis blijkt colchicine (veelal gebruikt bij jicht) ook het risico op een nieuwe hart- of vaatziekte te verkleinen bij mensen die eerder een hartinfarct hebben gehad. Deze veelbelovende ontdekking presenteerden de LoDoCo2 onderzoekers op het Congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Amsterdam en in het toptijdschrift The New England Journal of Medicine.
Bekijk het LoDoCo2 project
Lees het nieuwsbericht
Lees het interview met Fabrice Martens
Geneesmiddelen op maat voor mensen met hart- en vaatziekten
Interview met Vera Deneer
Ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog Vera Deneer doet onderzoek naar geneesmiddelen bij mensen met een hartinfarct. Dit levert veel kennis op over meer maatwerk bij diverse patiëntengroepen. In een interview licht zij een aantal projecten toe.
Lees Het interview met Vera Deneer
Projectresultaten
In dit project is verder gewerkt aan de verspreiding en implementatie van de Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie (ZMILE) zodat de cursus duurzaam kan worden ingezet en zo ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden.
Projectleider: Prof. dr. S.M.A.A. Evers, Universiteit Maastricht
Vervolg op project 836011018
   
De website u-prevent.nl berekent voor huisartsen en medisch en verpleegkundig specialisten op basis van eenvoudig meetbare persoonskenmerken voor ieder individu welk behandeleffect (combinaties) van medicijnen opleveren.
Projectleider: Dr. J.A.N. Dorresteijn, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Vervolg op project 836011027
   
GGG-projecten in het nieuws
Eerste patiënt gestart met afbouw antidepressiva
Grote Trials-project
Het UMCG doet mee aan een landelijk onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. In 5 UMC’s loopt deze OPERA-studie. De eerste deelnemer in Groningen is onlangs begonnen met het afbouwen van zijn antidepressivum.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het Grote Trials-project
Patiënten met ernstig COPD gebaat bij dagelijkse dosis morfine
GGG-project uit Open Ronde 3
Dagelijks gebruik van een lage dosis morfinetabletten door patiënten met COPD heeft een positief effect op hun kwaliteit van leven zonder negatieve bijwerkingen. Dat blijkt uit een studie van Cindy van den Berg-Verberkt en Daisy Janssen, verbonden aan kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteit Maastricht.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
In Mediator: Infliximab is de toekomst voor kinderen met Crohn
Project Priority Medicines Kinderen
Kinderen met de ziekte van Crohn krijgen prednison en azathioprine om de darmontsteking te remmen, en pas in tweede instantie infliximab. Direct beginnen met infliximab geeft betere resultaten, blijkt uit onderzoek van kinderarts Lissy de Ridder.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het GGG-project
Onderzoek naar heruitgifte van ongebruikte nieuwe orale antikanker geneesmiddelen
GGG-project uit Open Ronde 8
Onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit Utrecht gaan bepalen of ongebruikte orale antikanker geneesmiddelen opnieuw uitgegeven kunnen worden. In het consumentenprogramma Radar komt onderzoeker Charlotte Bekker aan het woord over haar onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het item in Radar
Bekijk het GGG-project
‘Ik wacht niet op de koppeling met het epd’
Interview met Astrid van Tubergen
Reumatoloog Astrid van Tubergen ontwikkelde in 2016 SpA-Net om gemakkelijker met patiënten en andere zorgverleners te kunnen communiceren. Helaas is de koppeling met lokale epd’s nog lastig. Toch heeft Van Tubergen er veel profijt van.
Lees het interview
Bekijk het GGG-project
Aan de slag met minderen van antipsychotica
GGG-project uit STIP-ronde 2
Een kwart van de verpleeghuisbewoners met dementie krijgt bij probleemgedrag antipsychotica toegediend. Twee academische werkplaatsen ontwikkelden een stappenplan waarmee verpleeghuisafdelingen beter kunnen inzetten op gepast gebruik van antipsychotica.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
NVMO stelt e-learning moleculaire diagnostiek beschikbaar
Personalised Medicine-project
Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek wordt personalised medicine in de oncologie steeds vaker toegepast. Een e-learning van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) bespreekt handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek en de vertaling ervan naar de klinische praktijk.
Bekijk de e-learning
Bekijk het GGG-project
Leeftijd maakt verschil bij vergevorderd melanoom
GGG-project Patiëntenregistraties
Uit onderzoek blijkt dat de karakteristieken van een vergevorderd melanoom bij patiënten in de leeftijd van 18-40 jaar duidelijk verschilt van die bij oudere patiënten. Monique van der Kooij onderzocht dit op landelijke schaal. Samen met de Wetenschappelijke Commissie van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) publiceerde ze een artikel over de uitkomsten in het internationale vaktijdschrift Cancers.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Nieuws
Subsidiemogelijkheden Doelmatigheids Onderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) zijn de komende periode nieuwe subsidie-instrumenten beschikbaar. Het gaat om stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden binnen de open rondes van beide programma’s.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de informatiepagina
Gehonoreerde subsidieaanvragen veelbelovende zorg
De zorgkosten voor patiënten tijdens onderzoek naar veelbelovende nieuwe behandelingen, genees- of hulpmiddelen zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Binnen deze regeling zijn onlangs 4 projecten gehonoreerd.
Lees het nieuwsbericht
Open Access: meer impact van onderzoek
ZonMw-nieuws
Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Om de impact van kennis op deze manier  verder te vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er?
Lees het nieuwsbericht
 
Preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers
Interview met Milly van der Ploeg
Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal? Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten hierover discussiëren.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het ZonMw-project
Bekijk de pagina Wereld Hart Dag
Impact versterken
ZonMw-nieuws
Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, is het belangrijk dat nieuwe kennis en kunde actief wordt toegepast in de praktijk. Hoe kunnen we samen werken aan het versterken van de impact van projecten?
Bekijk de video
“Er is meer dan een manier om goed onderzoek te doen”
Interview met Jeroen Geurts
ZonMw zet volop in op het nieuwe erkennen en waarderen van wetenschappers. Volgens bestuursvoorzitter Jeroen Geurts is het hoog tijd om deze stap te zetten, ook al kleven daar ook risico's aan.
Lees het interview
 
Benoeming nieuw bestuurslid
Wilco Peul is per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Hij is voor 3 jaar benoemd door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Actualiteit rondom coronaonderzoek
IVM Coronanieuws
Het 'Coronanieuws', uitgebracht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), besteedt aandacht aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het IVM Coronanieuws
Opmerkelijke coronastudies in het nieuws
Wetenschappers stuurden massaal voorstellen in toen de overheid 42 miljoen beschikbaar stelde voor urgent corona-onderzoek. Er lopen inmiddels ruim honderd projecten. Waar staan de onderzoekers nu?
Lees het nieuwsbericht
Overig coronanieuws
Website: Onderzoek naar corona en COVID-19
 
Optimalisering datagebruik in COVID-19 onderzoek
 
Sneltest geeft binnen uur betrouwbare uitslag op corona
ZonMw-project in het nieuws
TNO opent binnenkort met de GGD Amsterdam een proef-teststraat voor een Corona-sneltest. Deze nieuwe test verkort de periode tussen monsterafname en daadwerkelijke detectie van het COVID-19 virus tot een uur met dezelfde betrouwbaarheid als de nu gebruikte PCR test.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het fragment van EenVandaag
Bekijk het ZonMw-project
SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand
Subsidienieuws
Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0. Aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.
Lees het nieuwsbericht
 
Nieuws in het kort
Herhaalrecepten voor medicatie van twijfelachtige waarde komen aan het levenseinde regelmatig voor
 
Radboudumc-onderzoek leidt tot vereenvoudigde dosis hiv-medicijn voor kinderen
 
Universiteiten maken resultaten van medicijnonderzoek nauwelijks openbaar
 
Geneesmiddel verlengt levensverwachting bij patiënten met nierfalen
 
Aandacht voor terugbrengen ongebruikte geneesmiddelen tijdens ´De Week van Ons Water’
 
IVM Podcast over Toezicht op veilig medicijngebruik
 
DCRF levert finale versie procedure Lokale haalbaarheid en VGO op
 
Weesgeneesmiddelenrichtlijn zorgt voor meer medicijnen zeldzame ziekten
 
Meer aandacht nodig voor medicatieveiligheid binnen de jeugdzorg
 
NWO Kennis- en Innovatie Convenant
 
Publicatie EUPATI met de resultaten van het onderzoek in Frontiers in Medicine
Subsidie
Verwacht: oktober 2020
2e subsidieronde BeNeFIT
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringsronde 1
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Vidi 2020
Deadline: 13 oktober 2020, 14.00 uur
Toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
   
Deadline: 13 oktober 2020, 14.00 uur
Kwaliteit van Zorg: projectideeën Safety II en veiligheidsergonomie
Deadline: 10 november 2020, 14.00 uur
Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde
 
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Rubicon 2020-2/3
 
Agenda
Lowlands Health Economic Study Group conference
24-25
sep
 
13.00 - 17.00, Online event
Webinar FIGON Dutch Medicines Days
sep-dec
 
Diverse data,
 Online event
Webinar 'Therapietrouw orale oncolytica'
29
okt
 
15.00 - 17.30,
 Online event
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
4-6
nov
 
08.30 - 17.00, 
Van der Valk Hotel, Tiel
15 april 2021:
GGG-congres
Save the date:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
08.30 - 18.00,
Mauritskazerne, Ede
European Implementation Event
27-28
mei
 
09.00 - 17.00, Postillon WTC, Rotterdam
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube