Openstaande subsidieoproepen DO en GGH, onderzoeksprojecten rondom het coronavirus (COVID-19) en Open Access publiceren zodat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2020
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Subsidieoproepen | Stimuleringssubsidie
DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
De stimuleringssubsidie is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren. In korte video's wordt toelichting gegeven op verschillende onderdelen van de subsidieoproepen.
Bekijk de informatiepagina
Overzicht subsidies doelmatigheidsonderzoek
Wilt u subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek? In dit overzicht vindt u de subsidiemogelijkheden in de komende periode.
Naar het overzicht
Onderzoeksresultaten opgenomen in richtlijn
Nieuw overzicht gepubliceerd
Op onze website is een overzicht gepubliceerd van projecten binnen het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek die zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Op basis van richtlijnen kiest een arts samen met de patiënt voor de goede, en betaalbare zorg.
Bekijk het overzicht
Meer over de samenwerking
   
Jaarplan Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
‘Verder op weg naar structurele inbedding van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’
Het programma ZE&GG heeft zijn Jaarplan 2020–2021 gepubliceerd. ZonMw is strategisch partner en voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG.
Lees het nieuwsbericht
   
Samen aan de slag met zorgevaluatie
Negen nieuwe projecten van start en zeven lopende projecten krijgen extra zetje
De HLA-partijen, vertegenwoordigd in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), hebben vorig jaar, in samenwerking met ZonMw, een extra gerichte subsidieronde voor zorgevaluatie uitgezet. Negen projecten zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en relevantie. Alle projecten gaan nog dit jaar van start.
Lees het nieuwsbericht en bekijk de projecten
Actueel
Benoeming nieuw bestuurslid
Wilco Peul is per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Hij is voor 3 jaar benoemd door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
   
Open Access: meer impact van onderzoek
Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access.
Wat verandert er?
   
Nieuws rondom corona
Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden
– en vijf andere opmerkelijke coronastudies
In het artikel van de Volkskrant worden de voortgang en resultaten van 6 ZonMw-projecten over het coronavirus (COVID-19) besproken.

Bekijk het artikel
Lees meer over de projecten
Maatschappelijke effecten COVID-19 onder de loep
Binnenkort gaan nieuwe onderzoeken van start om antwoord te krijgen op de vraag wat het effect is van het coronavirus op onze maatschappij. Zij richten zich op de impact, de veerkracht van de samenleving en de economische gevolgen.
Lees het nieuwsbericht
In het kort
Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg
Onderzoek naar inzet leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg
Tien projecten ontvangen financiering in de IMDI ronde Doorbraakprojecten
Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg afgerond
Aanpak stroomlijning kwaliteitsstandaarden fysio-/oefentherapie
Lessen en tips uit actieonderzoek innovatieve zorg
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Verstandige keuzes
in de urologie
Wat zijn de kansen en belemmeringen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog? Lionne Venderbos vertelt over de ervaringen met 5 verstandige keuzes in de urologie.
Lees het interview
Wel of niet voorschrijven?
Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Milly van der Ploeg ontwikkelt een schaal die artsen moet helpen de juiste balans te vinden in het voorschrijven van deze medicatie.
Lees het interview
Subsidie
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis: Stimuleringssubsidies ronde 3
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Vidi 2020
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis
Deadline: 13 oktober 2020, 14.00 uur
Toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)
Deadline: 13 oktober 2020, 14.00 uur
Kwaliteit van Zorg: projectideeën Safety II en veiligheidsergonomie
Deadline: 27 oktober 2020, 14.00 uur
Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen
Deadline: 28 oktober 2020, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2)
Deadline: 10 november 2020, 14.00 uur
Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Rubicon 2020-2/3
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (KIC)
Verwachte subsidieoproepen
Medio oktober 2020: subsidieoproep BeNeFIT (België en Nederland)
Eind november 2020: voorbereidende studies DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Agenda
Masterclass Inclusie
22
SEP
 
13:00 - 18:00,
De Witte Vosch, Utrecht
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021
15
APR
 
09:00 - 18:00,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Nieuwe datum: European Implementation Event
27-28
mEI
 
09:00 - 17:00, Postillon WTC, Rotterdam
 
Online Symposium Zorgevaluatie
ZonMw sessie:
Sneller van Resultaat naar Richtlijn
Op 13 november 2020 organiseert de Federatie Medisch Specialisten een digitaal symposium om kennis en ervaringen uit te wisselen over  zorgevaluatie. ZonMw staat op het programma met een sessie over Sneller van Resultaat naar Richtlijn. Discussieer mee, laat u bijpraten en kom inspiratie opdoen!
Meer informatie
 
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
Aanmelden
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube