Nieuwsbrief met o.a. Wereld Suïcidepreventiedag | Persoonsgerichte aanpak verward gedrag Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2020
Geestelijke gezondheid

 
Suïcidaliteit, net zo complex als het weer
10 september was het Wereld Suïcidepreventiedag. Derek de Beurs - fellow Onderzoeksprogramma ggz - deed de afgelopen jaren onderzoek naar nieuwe manieren om suïcidaliteit beter te begrijpen. Hij schreef een blog over de voortgang en deelde nieuwe inzichten.
Lees de blog van Derek de Beurs
Twitter Facebook LinkedIn
Krachten bundelen in de buurt
Werken aan een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving?
Ga naar de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Lokale aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Wat is de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus? Wetenschappers uit verschillende disciplines en sectoren werken samen aan verklarend onderzoek in 5 projecten. Ze geven inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van die relatie.
Lees de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Maatschappelijke effecten covid-19 onder de loep
Binnenkort starten in ieder geval 20 nieuwe onderzoeksprojecten om antwoord te krijgen op de vraag wat het effect is van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij. Zij richten zich op de impact, de veerkracht van de samenleving en op de economische gevolgen voor de samenleving.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
   
VLOT-team weer compleet met 2 nieuwe regioadviseurs
Psychiatrische problemen: de feiten over gedwongen opnames
Gevangenen met LVB: nieuwe aanpak om herhaling te voorkomen
Zelfstandig wonen met een (psychische) kwetsbaarheid: hoe organiseren we dat?
Wie neemt regie om te voorkomen dat problemen in de buurt escaleren?
Projectresultaten
‘OP SLOT’ – Portretten uit de psychiatrie
Wat is het effect van social distancing-maatregelen op patiënten met een psychische stoornis?  Via de regeling 'Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)' maakte GGZ Centraal in samenwerking met Universiteit Utrecht videoportretten die dit probleem belichten.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwsbrief Hulpkaart
Lees onder meer over proef Hulpkaart bij NS, digitale tool, ervaringsingsverhalen en landelijke borging.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Ambulancezorg voor mensen met verward gedrag
Ambulancezorg Nederland heeft de gegevens van RAV vervoerspilots en reguliere ambulancezorg over een periode van 2 jaar geanalyseerd. Hierdoor is er meer inzicht in de aard van de zorgvraag en in de aard van de verleende zorg aan mensen met verward gedrag. Bekijk de resultaten in de eindrapportage.
Lees de rapportage
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectresultaten LVB
Betere hulp voor mensen met LVB
12 projecten hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van aanpakken om mensen met een licht verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met verward gedrag - uit het justitiële circuit te houden. Ze slaan daarbij zoveel mogelijk een brug tussen het veiligheids-, het zorg- en het sociaal domein. Iedere maand publiceren we de resultaten van 2 projecten.
Jongeren met een LVB 'vol vertrouwen schorsen'
Jongeren die opgepakt worden voor een strafbaar feit, moeten net als iedereen hun straf afwachten. Dat kan in voorlopige detentie, maar ze kunnen ook geschorst worden. Dat werkt beter bij jongeren met een LVB.
Lees de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Mensen met een lichte verstandelijke beperking als ervaringskundige
Het inzetten van ervaringsdeskundigen met een lichte verstandelijke beperking, werkt dat? In Purmerend deed welzijnsorganisatie Clup Welzijn ervaring op. 'We hebben hiervan geleerd. Dit werkt eigenlijk niet.'
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
Verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders
Binnenkort starten 10 nieuwe projecten van het Programma Zorg voor vluchtelingen. De projecten zijn specifiek gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning van statushouders. Zij ervaren vaak welzijns- en gezondheidsproblemen en hulp sluit niet altijd goed aan.
Lees meer over de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Actie-onderzoek
Binnen het Actieprogramma Verward Gedrag zijn de laatste 4 projecten gestart met een training en het vervolgens toepassen van actieonderzoek binnen de regionale aanpak verward gedrag.
Bekijk de projecten hier
Twitter Facebook LinkedIn
  
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigeid van start
Vanuit het programma Beschermd Thuis is de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. Het doel is om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Vereniging Valente, Stichting Werkplaats COMO en MIND werken samen om dit te realiseren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Open Access: meer impact van onderzoek
We verscherpen per 1 januari 2021 onze richtlijnen voor Open Access publiceren van onderzoeksresultaten. Wat verandert er? Lees meer op onze website over het belang van Open Access en onze nieuwe richtlijnen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
Evenementen
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek - september
18
SEP
 
9.30 - 13.30, Online
Masterclass Inclusie in onderzoek
22
SEP
 
13.15, Online
Slotsymposium Verkenning inzet ervaringsdeskundigen
25
SEP
 
13.15, Online
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek - oktober
2
OKT
 
9.30 - 13.30, Online
Conferentie landelijk project Hulpkaart
17 september 15.00-17.00, Online
De resultaten van het project 'Crisiskaart/Hulpkaart 'Zorg deel je samen' zijn bekend! Tijdens een online conferentie worden op 17 september de resultaten gedeeld.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
NOV
 
12.00 - 17.00, De Doelen Rotterdam
Subsidie
Deadline: 24 september 2020, 14.00 uur
Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag
Deadline:27 oktober 2020, 14.00 uur
Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden?
Deadline:17 november 2020, 14.00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwe
Deadline 19 november 2020, 14.00 uur
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline:25 februari 2021, 14.00 uur
'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS - Gewoon Bijzonder
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube