In deze nieuwsbrief aandacht voor Advance Care Planning, zingeving en samenwerking in de huisartsenzorg. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 31 | september 2020 | Huisartsenzorg
Palliatieve zorg
 
Onderzoek naar Advance Care Planning
ZonMw heeft het Nivel gevraagd onderzoek te doen naar Advance Care Planning (ACP) binnen de palliatieve zorg en aanvullend naar ACP-gesprekken tussen huisartsen en hun patiënten. 
Lees meer over het onderzoek
Twitter LinkedIn
Vernieuwde projectenwaaier
Bekijk nu meer dan 70 projecten van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' in onze projectenwaaier. Een handig overzicht met per project een korte omschrijving, de doelgroep en de (verwachte) resultaten. 
Bekijk de projectenwaaier
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
Landelijk telefoonnummer zingeving en geestelijke verzorging
Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen
Advance Care Planning in de huisartsenpraktijk
Bent u implementatiespecialist? Vul deze vragenlijst in!
Het belang van participatie in de gezondheidszorg
Transparant mondmasker voor betere communicatie en herkenbaarheid
Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg en onderwijs
Nieuw HHM-rapport: stand van zaken doelstellingen NPPZ 2020
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
'Huisartsenzorg gaat ook over wat voor iemand echt van waarde is'
Het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging gaat over het inbedden van zingeving en geestelijke verzorging thuis (via eerste lijn en sociaal domein). De Nijmeegse huisarts Maria van den Muijsenbergh zit in de programmacommissie. ‘Ik praat altijd met patiënten over wat het leven voor hen de moeite waard maakt.’
Lees het interview
Twitter LinkedIn
   
Deelnemen aan PaTz-groep verhoogt kwaliteit palliatieve zorg
In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen de zorg voor mensen die in die regio palliatieve zorg nodig hebben. Huisarts David Fortuin vertelt dat deelnemen aan een PaTz-groep zorgverleners op meerdere manieren helpt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verhogen. Patiënten kunnen rekenen op meer deskundigheid.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
   
Projecten rondom huisartsenzorg
Projecten over palliatieve zorg voor huisartsen
Projectresultaten Palliantie
‘Deze toolbox over diversiteit ga ik bij elk project gebruiken’
Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt de komende jaren sterk toe. Een nieuwe toolbox maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger.
Lees meer over de toolbox
Twitter LinkedIn
Herhaalrecepten medicatie van twijfelachtige waarde komen veel voor in laatste levensfase
Patiënten aan het levenseinde krijgen regelmatig herhaalrecepten voorgeschreven voor medicatie van twijfelachtige waarde. Dit blijkt uit gegevens van het Informatiesysteem Palliatieve Zorg van het Nivel. 
Lees meer in de factsheet
Twitter LinkedIn
Nieuwe projecten Palliantie
Praten over intimiteit en seksualiteit bij ongeneeslijke kanker
Veel mensen met ongeneeslijke kanker zouden graag praten over intimiteit en seksualiteit in hun leven, maar dit blijft vaak onbesproken. Kunnen gesprekshulpmiddelen voor verpleegkundigen hierbij helpen?
Lees het interview
Twitter LinkedIn
   
Interviewreeks onderzoek en praktijk

In april 2020 zijn 8 onderzoeken en 54 implementatietrajecten 
gehonoreerd om bestaande interventies in de palliatieve zorg door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. De Netwerken Palliatieve Zorg werken samen met onderzoekers aan het implementeren van de te onderzoeken interventie in organisaties in het netwerk. Parallel vindt ook het onderzoek plaats. De komende nieuwsbrieven lichten we steeds 1 onderzoek uit.
Bekijk de interviewreeks
Twitter LinkedIn
   
Nieuwe COVID-19-projecten: Palliatieve zorg en rouwverwerking
Evenementen
Werkconferentie: Zingeving in de buurt
27
okt
 
12.00 - 17.00
MeetingDistrict
Nieuwegein
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
5
nov
 
9.30 - 13.30 
Digitale bijeenkomst
Symposium: Samenwerking maakt sterker!
28
jan
 
10.00 - 17.00
AFAS Theater
Leusden
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het 8e NCPZ wordt georganiseerd door Palliactief, in samenwerking met ZonMw. Dit jaar vindt het NCPZ digitaal plaats. Het thema is Palliatieve zorg: Elke keer anders’. Dit omdat elke situatie weer uniek is door individuele behoeften van de patiënt. Het programma van het NCPZ staat in het teken van het 5-jarig bestaan van het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg en de resultaten daarvan. Ook is er aandacht voor het 10-jarig bestaan van Palliactief.
meld je aan
Subsidie
Vooraankondiging subsidieoproep ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’
30 september 2020 opent de subsidieoproep voor de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging. Onderzoeksorganisaties kunnen namens een breed samenwerkingsverband indienen.
Lees meer over de vooraankondiging
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
PZNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube