Lees meer over o.a. impact versterken, tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg en ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de paramedische zorg. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
September 2020
 
Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg
In het programma Paramedische Zorg werken 6 beroepsgroepen, zorg-verzekeraars en de Patiëntenfederatie aan een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. Benieuwd hoe zij dat doen?
Lees het interview over het programma Paramedische Zorg
Twitter Facebook LinkedIn
Wat kun je verwachten van het programma Verpleging en Verzorging?
Interview met commissievoorzitter Janneke van Vliet
‘Hoewel de verpleging en verzorging zich de laatste tijd ontwikkelt, zijn we er nog niet. We willen het vak professionaliseren, zodat dit uiteindelijk leidt tot efficiëntere zorg die beter is voor de patiënt en leuk voor de verpleegkundige’.
Lees meer over het programma en de subsidiemogelijkheden
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Maatschappelijke effecten COVID-19 onder de loep
Lokale aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Open Access: meer impact van onderzoek
Alle 'Hands' aan dek voor schone handen
Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg
Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? Senior onderzoeker Marjon van Rijn vertelt in haar blog hoe ze dat in het project PalliSupport aanpakken.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Persoonsgerichte zorg is teamwerk
In een interview vertelt Anneke van Vught vertelt hoe zorgteams met verpleegkundigen en verzorgenden en behandelteams met fysiotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde in 6 verpleeghuizen werken aan betere persoonsgerichte zorg.
Werken aan een leer- en verbetercultuur
Twitter Facebook LinkedIn
 
Leren en verbeteren: ingrediënten voor succesvolle scholingen
Door de snelle veranderingen en innovaties in het zorglandschap wordt de noodzaak om te blijven ontwikkelen urgenter. In zijn blog legt hogeschoolhoofddocent Jeroen Dikken uit dat leren veel meer is dan aantoonbaar over kennis beschikken.
Blog van Jeroen Dikken
Twitter Facebook LinkedIn
Impact versterken
Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, is het belangrijk dat nieuwe kennis en kunde actief wordt toegepast in de praktijk. Hoe kunnen we samen werken aan het versterken van impact van projecten?
Bekijk de video
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg
De beroepsverenigingen voor oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie en logopedie hebben bestaande, geplande en gewenste activiteiten voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden geïnventariseerd.
Bekijk de inventarisaties
Twitter Facebook LinkedIn
Beperkte aandacht voor obstipatie
Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren knelpunten in de preventie en zorg bij cliënten met (risico op) obstipatie. Het meest genoemde knelpunt is het niet of te laat signaleren van het risico op obstipatie bij een cliënt. Hoe kan dat beter?
Bekijk de knelpuntenanalyse & infographic
Twitter Facebook LinkedIn
Afgeronde projecten
Samen goed voorbereid om behandelwensen en -grenzen bespreekbaar te maken
Hoe antibiotica te doseren bij patiënten met obesitas
Preventieve tools om overgewicht en hoge bloeddruk jeugd tegen te gaan
Zo-Dichtbij: een digitale kluis die cliënten regie geeft over hun sociale- en zorggegevens
Nieuwe tool signaleert slachtoffers loverboys in een vroeg stadium
Evenementen
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
nov
 
12.00 - 17.00,
De Doelen,
Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
5
nov
 
8.30 - 17.00,
Van der Valk Hotel,
Tiel
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15
april
 
9.00 - 18.00, Beurs van Berlage, Amsterdam
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
8.30 - 18.00, Mauritskazerne,
Ede
European Implementation Event 2020
27-28
mei
 
9.00 - 17.00, Postillon, WTC Rotterdam
Subsidie
Safety II en veiligheidsergonomie
Hoe werkt de Safety II aanpak in Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? Vraag nu subsidie aan voor het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Uitleg procedure
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Projectideeën essentiële zorg: onderzoeksprojecten verpleging en verzorging
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Stimuleringssubsidie
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Stimuleringssubsidie DoelmatigheidsOnderzoek
Deadline: 6 oktober, 14.00 uur
Vidi: vernieuwingsimpuls voor excellente onderzoekers
Deadline: 6 oktober, 14.00 uur
Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis
Deadline: 13 oktober, 14.00 uur
Topspecialistische Zorg en Onderzoek
Deadline: 27 oktober, 14.00 uur
Talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen
Deadline: 10 november, 14.00 uur
Complexe vragen huisartsgeneeskunde
Deadline: 17 november, 14.00 uur
Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
Deadline: 26 januari, 14.00 uur
'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'
Deadline: 25 februari, 14.00 uur
Vouchers kruisbestuiving mbo zorgopleidingen en gehandicaptensector
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube