Nieuwsbrief met o.a. interactieve landkaart Actieprogramma Verward Gedrag | Ervaringsdeskundigen helpen gemeenten via Vliegende Brigade + Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, augustus 2020
Geestelijke gezondheid

 
Met onderzoek je beleid een zetje geven
Hoe kunnen we de positie van inwoners met verward gedrag verbeteren? Dat lieten zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe nagaan met drie vouchers van De Vliegende Brigade+. Ze ontvingen waardevolle tips van ervaringsdeskundigen.
Lees het Mediator-artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Snel inzicht in projecten Actieprogramma Verward Gedrag
De meer dan 500 projecten van het Actieprogramma Verward Gedrag zijn voortaan in één oogopslag te bekijken. Wij ontwikkelden een interactieve landkaart met filteropties zoals bouwsteen en startdatum. Ga naar de landkaart en bekijk de projecten in jouw regio.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Meer ruimte voor ervaringswerkers vergroot hun meerwaarde
Voorstel uitbreiding en structurele financiering wijk-GGD Sliedrecht
Integraal werken bij jeugdhulp: van wil naar weg
Inzet ervaringsdeskundigen bij onderzoek naar suïcide-problematiek in leefgroepen als positief ervaren
Projectresultaten
Creatieve oplossing rond corona: dagbesteding aan huis
Door de corona-maatregelen kwam ook de dagbesteding voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking stil te liggen. Do It Together bedacht een creatieve oplossing en maakte pakketten om thuis vogelhuisjes en bloembakken in elkaar te zetten. Die werden weer geschonken aan ouderen.
Lees het Mediator-artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Voorschrijven en werking van methylphenidaat
Wordt methylphenidaat, het meest gebruikte geneesmiddel bij ADHD, zorgvuldig voorgeschreven en is het nog werkzaam na langere tijd? De resultaten van onderzoek hiernaar staan nu op onze website.
Bekijk het project
Twitter Facebook LinkedIn
 
‘Koers inclusief’, voor een mooier en socialer Groningen
Het project ‘Verbindende hulpverlening als Joint Venture’ is een Gronings patiënt/burgerinitiatief; een maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde speurtocht naar wat ‘outsiders’ kan verleiden (weer) verbindingen aan te gaan met de samenleving en vice versa. Dat leverde onder meer het boekje ‘Koers inclusief, de gebruiksaanwijzing’ op.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
  
Klinische symptomen van FTD gerelateerd aan type eiwitstapelingen
Stappenplan voor passend antipsychoticagebruik in verpleeghuis
Meer projectresultaten
Betere hulp voor mensen met LVB
12 projecten hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van aanpakken om mensen met een licht verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met verward gedrag - uit het justitiële circuit te houden. Ze slaan daarbij zoveel mogelijk een brug tussen het veiligheids-, het zorg- en het sociaal domein. Iedere maand publiceren we de resultaten van 2 projecten.
Online gedrag volgen met de 'Reality Keeper'
De ‘Reality Keeper’ is een app voor smartphones die mensen inzicht geeft in hun social media-gebruik. In dit project kreeg de app een toepassing die mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondersteuning kan bieden.
Lees de reportage
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe tool signaleert slachtoffers loverboys in een vroeg stadium
Samenwerkende partijen in Limburg ontwikkelden met het Openbaar Ministerie een signaleringsinstrument voor potentiële slachtoffers van loverboys. Deze tool brengt jongeren die gevaar lopen in handen te vallen van loverboys in een vroeg stadium in beeld.
Lees de reportage
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
CCV begeleidt 9 nieuwe gemeenten naar wijk-GGD'er
Alle 9 gemeenten die afgelopen mei een subsidieverzoek indienden voor invoering en begeleiding van een wijk-GGD’er mogen aan de slag. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid begeleidt deze gemeenten in het proces.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten 'Geweld hoort nergens thuis' van start
In september starten 6 nieuwe onderzoeksprojecten van het programma Geweld hoort nergens thuis. De onderzoeken richten zich op goede aanpakken voor (vroeg)signalering en samenwerken en regisseren rondom complexe casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
  
Evenementen
Masterclass Inclusie in onderzoek
22
SEP
 
13.15 uur, online
Slotsymposium Verkenning inzet ervaringsdeskundigen
25
SEP
 
13.30 uur, online
  
Krachten bundelen in de buurt
 10 september 2020, 09.30 - 11.00 uur
  online
Het Kennisnetwerk verward gedrag organiseert op 10 september een online sessie over een mensgerichte aanpak van verward gedrag: Krachten bundelen in de buurt.
Lees meer
 
   
Subsidie
Deadline: 1 september 2020, 14.00 uur
Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid
Deadline: 24 september 2020, 14.00 uur
Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen 
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving' 
Actieprogramma Verward Gedrag
Het einde van het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’ (AVG) nadert. Lees welke subsidiemogelijkheden in de laatste maanden nog beschikbaar zijn.
Lees meer
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS - Gewoon Bijzonder
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube