Met o.a. aanpak gezondheidscrisis | verstandige keuzes in de urologie | aandacht voor eigen regie van ouderen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Augustus 2020

 
Wel of niet voorschrijven: preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers
Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Specialist ouderen-geneeskunde in opleiding Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten hierover discussiëren. Zij ontwikkelt een schaal die artsen moet helpen de juiste balans te vinden in het voorschrijven van deze medicatie.
Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal?
Twitter Facebook LinkedIn
Welke vaardigheden zijn nodig om een eventuele volgende gezondheidscrisis tegemoet te treden?
Verpleegkundig onderzoeker Margo van Mol werkte een aantal diensten op de ‘camping-IC’ van het Erasmus MC.

Zij pleit voor een superviserende rol voor de IC-verpleegkundige om kwalitatief de beste uitkomsten voor de IC-patiënt te behalen. In een indrukwekkende blog deelt ze haar ervaringen.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Aanpak stroomlijning kwaliteitsstandaarden fysio-/oefentherapie
Plan van aanpak programmeringsstudie ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging (2019-2022)
Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma
Optimalisering datagebruik in COVID-19-onderzoek
Het CCV begeleidt 9 nieuwe gemeenten naar een wijk-GGD’er
Projectresultaten
Verstandige keuzes
in de urologie
Wat zijn de kansen en belemmeringen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog? Lionne Venderbos vertelt over de ervaringen met 5 verstandige keuzes in de urologie.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
 
Het samenstellen van een zorgteam: wat doet er wel en niet toe?
Het Trimbos-instituut heeft 32 zorgteams in verpleeghuizen gedurende 6 tot 9 maanden gevolgd in de aanpak van hun personeelssamenstelling. Welke veranderingen hebben de teams doorgevoerd in de personele bezetting? En wat leverde dat op? Belangrijkste opbrengsten voor bewoners waren meer ervaren rust en meer (individuele) aandacht.
Bekijk de inzichten en aanbevelingen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Afgeronde projecten
De prognose van duizeligheid bij ouderen verbeteren: een 3-armige validatie- en interventiestudie in de huisartsenzorg
Wordt methylphenidaat, het meest gebruikte geneesmiddel bij ADHD, zorgvuldig voorgeschreven en is het nog werkzaam na langere tijd?
Stappenplan voor passend antipsychoticagebruik in verpleeghuis
Kijkgat- en open operatie even doelmatig bij maagkanker
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Verbeterd zorgpad sarcoom vraagt innovatieve financiering
Sarcoom is een zeldzame vorm van kanker. Om voor elke patiënt een passend behandelvoorstel op te kunnen stellen, inclusief een advies over de locatie waar die patiënt het beste behandeld kan worden, moeten alle patiënten worden besproken in het regionaal mdo. En daar moet passende financiering voor geregeld worden.
Lees meer over het zorgpad
Twitter Facebook LinkedIn
 
Aandacht voor eigen regie van ouderen
Petra Erkens werkte tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in de ouderenzorg. De ervaring hoe je als verpleegkundige of verzorgende hét verschil kunt maken, neemt ze mee in haar onderzoek.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Transparant mondmasker voor betere communicatie en herkenbaarheid
Blog van verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos
Annemarie de Vos sprong als buddy gaan bij op de intensive care. Daar signaleerde zij hoe het gebruik van mondmaskers de communicatie met patiënten, familie en collega’s nadelig beïnvloedde.

Samen met Onno Helder van Create4Care startte zij een ontwikkeltraject voor het transparante mondmasker.
Lees haar blog
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Symposium Lof der verpleegkunst
4
NOV
 
12.00 - 17.00 uur, De Doelen, Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
5
NOV
 
8.30 - 17.00 uur, Van der Valk Hotel, Tiel
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15
APR
 
9.00 - 18.00 uur,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Meet & Greet Citrienfonds
22
APR
 
8.30 - 18.00 uur, Mauritskazerne, Ede
European Implementation Event
27-28
mEI
 
9.00 - 17.00, Postillon, WTC Rotterdam
Subsidie
Deadline: 1 september, 14.00 uur
Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid
Deadline: 2 september, 14.00 uur
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving
Deadline: 22 september, 14.00 uur
Open subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Projectideeën essentiële zorg: onderzoeksprojecten verpleging en verzorging
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Stimuleringssubsidie
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Stimuleringssubsidie DoelmatigheidsOnderzoek
Deadline: 6 oktober, 14.00 uur
Vidi: vernieuwingsimpuls voor excellente onderzoekers
Toptalenten gezocht!
Deadline: 27 oktober, 14.00 uur
Ben jij een gepromoveerde verpleegkundige of verpleegkundig specialist, die praktijkgericht onderzoek doet in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs? En wil je een eigen onderzoekslijn opzetten? Vraag dan een persoonsgebonden subsidie aan.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 6 oktober, 14.00 uur
Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis
Deadline: 26 januari, 14.00 uur
'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'
Deadline: 25 februari, 14.00 uur
Vouchers Gewoon Bijzonder: kruisbestuiving tussen mbo zorgopleidingen en de gehandicaptensector
Verwachte subsidieoproepen
Topspecialistische Zorg en Onderzoek
Complexe vragen huisartsgeneeskunde
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube