Open Ronde 10 open, gehonoreerde projecten in Open Ronde 9. Reinier Schlingemann onderzocht twee geneesmiddelen bij macula-oedeem. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2020
Geneesmiddelen

 
Subsidieronde Open Ronde 10 geopend
GGG-subsidienieuws
Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieronde Open Ronde 10 opengesteld. Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Deadline voor het indienen van projectideeën: 22 september 2020, 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina over de subsidieoproep
Naar de subsidieoproep
Honoreringen Open Ronde 9 bekend
GGG-subsidienieuws
De honoreringsbrieven voor Open Ronde 9 zijn verstuurd. 11 projecten komen in aanmerking voor honorering, hiervan is inmiddels aan 5 projecten definitief subsidie toegekend. 7 projecten vallen binnen de reguliere ronde en 4 projecten betreffen complexe interventies. De projecten starten uiterlijk eind januari 2021.
Bekijk het overzicht met de gehonoreerde projecten
Stand van zaken GGG-subsidierondes
GGG-subsidienieuws
Het besluitmoment voor de aanvragen van Rediscovery Ronde 4 is eind september en het besluit over de proeftuinen uit STIP Ronde 4 wordt begin oktober verwacht. 10 projectideeën hebben binnen de Grote Trials Ronde 4 een positief advies ontvangen. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag hiervoor is 13 oktober.
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
Nieuwe BeNeFIT subsidieronde in oktober
Programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en Doelmatigheidsonderzoek
Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw doen in oktober opnieuw een oproep om voorstellen voor klinische studies in te dienen. Met een budget van maximaal 9 miljoen euro zal BeNeFIT opnieuw studies met patiënten in beide landen financieren.
Lees het nieuwsbericht
Goedkoper middel vaak net zo goed bij macula-oedeem
Interview met Reinier Schlingemann, Amsterdam UMC, locatie AMC
Uit twee vergelijkende studies bij patiënten met macula-oedeem en met diabetisch macula-oedeem, blijken bevacizumab en het veel duurdere ranibizumab nagenoeg gelijk in werking. Toch is soms het duurdere middel beter. Projectleider Reinier Schlingemann (Amsterdam UMC, locatie AMC) schetst de nuances.
Bekijk de BRVO-studie
Bekijk de BRDME-studie
Lees het interview
Actualiteit rondom coronaonderzoek
Handreiking voor herstelzorg COVID-19
ZonMw-coronanieuws
Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de handreiking: ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ in ontvangst genomen. Hierin staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie. De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van ZonMw.
Lees het nieuwsbericht
Coronanieuws in het kort
EMA keurt remdesivir voorwaardelijk goed voor COVID-19
   
Laatste ZonMw-nieuws rondom coronavirus
 
Pagina: Onderzoek naar corona en COVID-19
   
  
Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus
ZonMw-coronanieuws
De eerste resultaten uit de regeling Creatieve Oplossingen aanpak coronavirus zijn bekend. Van de 74 projecten wordt een kleine greep nader beschreven.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de publicatie over de projecten
Wetenschap helpt maatschappij met herstarten
ZonMw-coronanieuws
Nieuwe versoepelingen en maatregelen zijn in volle gang. De vraag is hoe bedrijven en organisaties dit het beste kunnen aanpakken, ook met oog op een mogelijke volgende uitbraak van het coronavirus of een andere epidemie. Daar is onderbouwde kennis voor nodig. Via de subsidieregeling ‘Wetenschap voor de Praktijk’, zijn ruim 50 samenwerkingen gestart tussen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties of bedrijven om dat uit te zoeken.
Lees het nieuwsbericht
 
'IVM Coronanieuws'
Het 'Coronanieuws', uitgebracht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), besteedt aandacht aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het Coronanieuws
Nieuws
Onderzoek naar effect van eiwitrijke voeding bij herstel IC-patiënt
BeNeFIT-project in het nieuws
Vier Nederlandse en vijf Belgische ziekenhuizen onderzoeken of eiwitrijke voeding helpt bij het herstel van mensen die op een intensive care hebben gelegen. De onderzoekers willen weten of patiënten sneller herstellen als ze eiwitrijke sondevoeding krijgen. Het onderzoek uit het ZonMw-programma BeNeFIT ontvangt 1,9 miljoen euro.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk alle projecten in de eerste BeNeFIT-ronde
Eerste editie Kennisagenda Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) aangeboden
Onlangs is de eerste kennisagenda ‘Zorg op de Juiste Plek’ aangeboden aan Ernst van Koesveld, Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kennisagenda bevat concrete aanbevelingen om kennis rondom JZOJP te ontwikkelen, te delen en toe te passen in de praktijk.
Lees het nieuwsbericht
Preconceptionele dragerschapsscreening voor alle paren met een kinderwens?
Programma Ethiek en Gezondheid
Onlangs is vanuit het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid een nieuw onderzoek gestart naar het breder aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening. De uitkomsten van het project zullen aanknopingspunten bieden voor het vormgeven van beleid over het al dan niet (laagdrempelig) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan alle wensouderparen in Nederland.
Lees het nieuwsbericht
Uitnodiging onderzoek Nederlands Implementatie Collectief
ZonMw voert in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uit naar de behoefte aan een organisatie voor de professionalisering van het vakgebied Implementatie in zorg en gezondheid. Een survey onder implementatiespecialisten in Nederland is een onderdeel van deze verkenning.
Lees het nieuwsbericht met een link naar de vragenlijst
2e toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek
ZonMw-subsidienieuws
Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) stelt medio augustus 2020 de tweede toelatingsronde open. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De deadline voor deze ronde is eind september 2020.
Lees het nieuwsbericht
Beleidsplan ZonMw 2020-2024 gepresenteerd
Op 2 juli is het nieuwe beleidsplan 2020 – 2024 ‘Het verschil maken’ gepresenteerd. In deze digitale publicatie blikken algemeen directeur Véronique Timmerhuis en voorzitter Jeroen Geurts vooruit op de komende jaren en geven opdrachtgevers VWS en NWO hun visie.
Lees het nieuwsbericht
FIGON Dutch Medicines Days: call for abstracts
14 en 15 september 2020
Dit jaar organiseert FIGON, vanwege de coronamaatregelen, een virtuele editie van de Dutch Medicines Days. Abstracts kunnen worden ingediend voor een mondelinge / posterpresentatie.
Bekijk de website van FIGON
Online cursus klinische vaardigheden Paul Janssen Futurelab
Paul Janssen Futurelab organiseert op 7 september een online cursus voor het verbeteren van vaardigheiden in de klinische ontwikkeling van nieuwe medische interventies. Op de website is een gratis demo en meer informatie te vinden.
Bekijk de website van Paul Janssen Futurelab
Start programma’s NWO-KIC en 2 calls via ZonMw
ZonMw-subsidienieuws
In juli starten 7 NWO-programma’s die vallen binnen het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Binnen deze programma’s werkt NWO samen met ZonMw aan 2 calls: ‘Leefstijl en leefomgeving’ en ‘Mensen met dementie’.
Lees het nieuwsbericht
   
Tips voor een succesvolle inclusie in jeugdonderzoek
Programma Jeugd
Wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij het includeren van voldoende én de juiste respondenten. In de praktijk valt het werven van deelnemers aan een studie soms tegen. In een publicatie vanuit het programma Jeugd vind je vijf tips om beter beslagen ten ijs te komen.
Bekijk de publicatie
   
Nieuws in het kort
Stop met postoperatieve antibioticaprofylaxe! (inloggen noodzakelijk)
   
Medicijncast (Podcast) IVM
   
Academia developing medicines for rare diseases to receive free EMA scientific advice
   
Geneesmiddelengebruik moet effectiever, doelmatiger en veiliger, interview met Bart van den Bemt
   
Nieuw Filmpje 'Gek van Geneesmiddelen' over alternatieve behandelingen voor reuma
Agenda
Masterclass Inclusie in onderzoek
25
sep
 
13.00 - 18.00,
De Witte Vosch, Utrecht
Lowlands Health Economic Study Group conference
24-25
sep
 
13.00 - 17.00, Online event
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
4-6
nov
 
08.30 - 17.00, 
Van der Valk Hotel, Tiel
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
08.30 - 18.00,
Mauritskazerne, Ede
15 april 2021:
GGG-congres
Save the date!
De nieuwe datum is:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda
European Implementation Event
27-28
mei
 
09.00 - 17.00, Postillon WTC, Rotterdam
 
Subsidie
Verwacht: najaar 2020
Subsidieoproep BeNeFIT
Deadline: 8 september, 14.00 uur
Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research
Deadline: 6 oktober 2020, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Vidi 2020
 
Open Ronde 10 geopend
Voor de GGG-subsidieoproep Open Ronde 10 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.
Deadline voor het indienen van projectideeën: 22 september 2020, 14.00 uur.
Naar de subsidieoproep
   
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube