Lees meer over o.a. de juiste zorg op de juiste plaats, kwaliteitsregistratie voor cataract-operaties en patiëntenparticipatie in coronatijd. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Juli 2020
Kwaliteit van Zorg
 
Lessen en tips uit actieonderzoek innovatieve zorg
Delen & leren, afronden en doorgeven
Actieonderzoekers van afrondende én startende projecten delen hun tips en ervaringen over hoe je innovatie binnen de organisatie van zorg het beste aan kunt pakken. Zoals: richt je acties ook op dilemma's en barrières.
Bekijk de lessen en tips
Twitter Facebook LinkedIn
Eerste editie Kennisagenda Juiste Zorg op de Juiste Plek aangeboden
De eerste editie van de kennisagenda bevat concrete aanbevelingen om kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen in de praktijk. Het Kennisplatform zal deze dynamische kennisagenda jaarlijks actualiseren.
Lees de 9 aanbevelingen
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Eerste resultaten creatieve ideeën aanpak coronavirus
Wetenschap helpt maatschappij met herstarten
Instrumenten huiselijk geweld, kindermishandeling en risicojongeren nog onvoldoende gebruikt
Gezonde wijk en leefomgeving: de voorlopige resultaten van de 35 projecten
Trimbos-instituut publiceert resultaten onderzoek psychische gezondheid in verpleeghuizen
App voor jongeren met depressieve klachten
Verpleegkundig leiderschap in de COVID-19 situatie
Cindy de Bot is één van deelnemers aan de verpleegkundig leiderschapstraining LMNR 2.0 en docent-onderzoeker bij Avans Hogeschool. Welke impact heeft de coronacrisis op haar werkzaamheden?
Blog Cindy de Bot
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Nurse-led clinics buiten het ziekenhuis
De droom van associate lector Anneke van Vught is om de komende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis. Met als doel het organiseren van de juiste (medische) zorg dichtbij de patiënt. 
blog Anneke van Vught
Twitter Facebook LinkedIn
Patiëntenparticipatie in coronatijd
Margriet Crezee (PGOsupport) geeft zorgaanbieders en patiëntenorganisaties advies over patiëntenparticipatie op het vlak van e-health en digitale zorg.
Bekijk de tips en tools
Twitter Facebook LinkedIn
Cataract: operatie geslaagd!
Het Radboudumc implementeerde de nieuwe kwaliteitsregistratie voor cataract-operaties. Overtypen hoeft niet meer, de kwaliteitsdata worden rechtstreeks uit het EPD opgehaald.
Hoe werkt dit?
Twitter Facebook LinkedIn
Diagnosticeren van een niertumor met laserlicht
Of een kleine niertumor goed- of kwaadaardig is, is niet altijd goed te zien via een biopt. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij een optische biopt met laserlicht meer duidelijkheid verschaft.
Meer over de optische biopsie
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?
Onbegrepen gedrag in de thuissituatie beter begrijpen: een knelpuntenanalyse vanuit het perspectief van wijkverpleegkundigen en verzorgenden
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse vervuilde huishoudens
Knelpuntenanalyse compressietechnieken
Pilot van JGZ-richtlijn naar module van start
Evalueren van interventies gericht op acceptatie Rijksvaccinatieprogramma
Projectresultaten
Heldere lessen voor effectiever behandelen probleemgedrag
Interview met Bram Orobio de Castro
Het consortium Externaliserend probleemgedrag heeft onderzocht welke aanpak werkt bij kinderen en jongeren die zichzelf en hun omgeving veel overlast bezorgen met hun probleemgedrag. Met de resultaten kunnen hulpverleners jeugdigen veel effectiever helpen.
Hoe kan ik omgaan met probleemgedrag?
Twitter Facebook LinkedIn
   
Antibraakmiddel effectief voor kinderen met buikgriep
Interview met Anouk Weghorst
Bijna alle jonge kinderen krijgen weleens buikgriep (acute gastro-enteritis: AGE). Als kinderen naast hun diarree ook braken, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Een antibraakmiddel blijkt effectief in het ziekenhuis, maar heeft het ook zin in de eerste lijn?
Lees meer over het onderzoek van Anouk Weghorst
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
nov
 
12.00 - 17.00,
De Doelen
Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
4-7
nov
 
8.30 - 17.00,
Van der Valk Hotel
Tiel
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15
apr
 
9.00 - 17.30,
Beurs van Berlage
Amsterdam
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
8.30 - 18.00, Mauritskazerne
Ede
European Implementation Event
27-28
mei
 
9.00 - 17.00, Postillon
WTC Rotterdam
Subsidie
Projectideeën onderzoeksprojecten essentiële zorg
Deadline 29 september 2020, 14.00 uur
Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden, maar is het minst onderbouwd. Wil jij dit in een breed samenwerkingsverband onderzoeken?
Vraag dan nu subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 1 september, 14.00 uur
Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid
Deadline: 2 september, 14.00 uur
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving
Deadline: 22 september, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 10
Deadline: 29 september, 14.00 uur
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
Deadline: 6 oktober, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente onderzoekers
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Vouchers Gewoon Bijzonder: kruisbestuiving tussen mbo zorgopleidingen en de gehandicaptensector
Verwachte subsidieoproepen
Topspecialistische Zorg en Onderzoek
Complexe vragen huisartsgeneeskunde
'Leefstijl en leefomgeving' en 'Mensen met dementie'
DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube