In deze nieuwsbrief aandacht voor borging van resultaten in praktijk, onderwijs en beleid. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 30 | juni 2020 | Borgen van resultaten
Palliatieve zorg
 
Resultaten 5 jaar Palliantie
Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' heeft al veel mooie resultaten opgeleverd. Deze en nieuwe resultaten vindt u de komende tijd op de speciaal hiervoor ingerichte webpagina '5 jaar Palliantie'.
Naar webpagina '5 jaar Palliantie'
Twitter LinkedIn
Programma Zingeving en Geestelijke verzorging van start
Tot 2023 ondersteunt het programma de verdere ontwikkeling en aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorgers. En stimuleert het inbedden van zingeving en geestelijke zorg in de thuissituatie.
Meer over dit programma
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
Rouwrituelen in en na coronatijd
Palliatieve zorg in Raamplan Artsopleiding 2020
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Advance Care Planning op de poli: soms liever níét naar de IC
Dave Tjan en Mirjam van 't Veld
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft Advance Care Planning breed ingevoerd. Met succes werken zij nu aan de koppeling met de eerste lijn. Hoe is dit gerealiseerd en geborgd in de organisatie?
Lees het interview
Twitter LinkedIn
'Ga erop uit en zoek verbinding met het veld'
Stefan Fiselier
Als directeur van Transmuralis ziet Stefan Fiselier mogelijkheden voor een betere toepassing van onderzoek in de palliatieve zorg. ‘Bestuurders, managers en onderzoekers kunnen elkaar nog veel meer opzoeken.’
Lees het interview
Twitter LinkedIn
  
UMCG borgt zingevingsgesprekken al in 10 afdelingen
Hayo Schultink
Sectordirecteur in het UMCG borgt de aandacht voor zingeving en is op weg naar 40 afdelingen. Het ZonMw-Parelproject verspreidt zich. Wat zijn de succesfactoren van dit implementatietraject?
Lees het interview
Twitter LinkedIn
Tips over borgen uit Palliantieprojecten
Voor en door projectleiders
In ZonMw-projecten wordt veel ervaring opgedaan met de implementatie en borging van nieuwe werkwijzen in de palliatieve zorg. Projectleiders delen welke lessen zij hebben geleerd en welke tips zij hebben voor projectleiders.
Naar tips over borgen
Twitter LinkedIn
  
Projectresultaten
Handreiking praktische handvatten palliatieve zorg
De belangrijkste aanbevelingen voor verzorgend en verplegend personeel zijn nu beschikbaar in de Handreiking Praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van COVID-19.
Bekijk de handreiking
Twitter LinkedIn
Oog voor Naasten-methodiek in 8 zorginstellingen
De ontwikkelde methodiek voor systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen is met succes geïmplementeerd. 'Dat de methodiek waardevol is hoor je meteen als je naasten spreekt.'
Interview met projectleider Noeska Schrijver
Twitter LinkedIn
Leren van bestaande gegevens over palliatieve zorg
Het project 'Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken', heeft de eerste feiten en cijfers over (acute) ziekenhuis- en huisartsenzorg gepubliceerd in 2 factsheets.
Naar de factsheets
Twitter LinkedIn
Nieuwe projecten
9 praktijkprojecten rond palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking
Een 'gereedschapskist' met bestaande werkwijzen en tools helpt instanties bij het in kaart brengen van hun palliatieve zorgbeleid en het kiezen van passende instrumenten om hun beleid aan te scherpen.
Interview met Anke de Veer en Jacqueline Fluitman
Twitter LinkedIn
   
Nieuwe projecten Palliantie uitgelicht in interviewreeks
In april 2020 zijn 8 onderzoeken en 54 implementatietrajecten gehonoreerd om bestaande interventies in de palliatieve zorg door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Het project 'Gereedschapskist palliatieve zorg' is er één van. De Netwerken Palliatieve Zorg gaan samen met onderzoekers aan de slag om de te onderzoeken interventie te implementeren in organisaties in het netwerk. Parallel aan deze implementatie vindt ook het onderzoek plaats. In de komende nieuwsbrieven lichten we steeds 1 onderzoek uit.
   
Evenementen
Werkconferentie Zingeving in de buurt
27
OKT
 
12.00 - 17.00 MeetingDistrict
Nieuwegein
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
4/6
NOV
 
8.30 - 17.00
Van der Valk Hotel
Tiel
Symposium Samenwerking maakt sterker!
28
JAN
 
12:00 - 17:00
AFAS Theater Leusden
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
PZNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube