Open Ronde 10 begin juli open, veel belangstelling voor COVID-19 Programma en interview met Anouk Weghorst over behandeling van kinderen met buikgriep in de eerste lijn. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2020
Geneesmiddelen
 
ZonMw-nieuws rondom Corona
De belangstelling voor de subsidieoproep binnen het COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1, is groot. Op de deadline van 15 juni zijn 59 uitgewerkte aanvragen ingediend. Het besluit hierover is medio juli bekend.
Lees meer over de stand van zaken in aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling
Bekijk de pagina Onderzoek naar corona en COVID-19
Maatregelen betreffende lopende projecten in coronatijd
ZonMw-subsidienieuws
De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen kan met maximaal 3 maanden worden verlengd. Waar nodig kan een budgetneutrale verlenging worden aangevraagd. Ook kan het nodig zijn de doelstelling van een project enigszins aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw GGG-programmamanager via geneesmiddelen@zonmw.nl of 070-349 54 64.
Lees meer over de belangrijkste maatregelen rondom corona
Stand van zaken GGG-subsidierondes
GGG-subsidienieuws
Voor de Open Ronde 10, die begin juli opengaat, wordt een informatiepagina samengesteld met filmpjes, handige tips en links. Deze pagina verschijnt begin juli op de website. Het onderdeel complexe interventies is voorlopig uitgesteld. Voor Open Ronde 9 worden de besluitbrieven in de tweede helft van juli verzonden.
Dit jaar stellen we geen Rediscovery Ronde open. Momenteel evalueren we de eerste vier rondes en op basis daarvan wordt besloten hoe een eventuele volgende Rediscovery Ronde ingevuld zal worden.
In de STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw zijn 10 projectideeën ontvangen, waarvan 4 een positief advies ontvingen. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen is 30 juni.
De aanvragers die volgende week een positief advies ontvangen voor een uitgewerkte aanvraag voor Grote Trials Ronde 4 worden uitgenodigd voor een digitale Strengthening Workshop op 2 juli.
Dit jaar kan een nieuwe BeNeFIT subsidieronde worden verwacht.
Lees alle actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
Antibraakmiddel ook bij huisarts effectief voor kinderen met buikgriep
Interview met Anouk Weghorst
Bijna alle jonge kinderen krijgen weleens buikgriep (acute gastro-enteritis: AGE). Als kinderen naast hun diarree ook braken, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Een antibraakmiddel blijkt effectief in het ziekenhuis, maar heeft het ook zin in de eerste lijn? Anouk Weghorst deed er onderzoek naar, als onderdeel van haar promotie aan het UMCG.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Projectresultaten
Uit systematisch dossieronderzoek bij kinderartsen en GGZ-jeugdinstellingen bleek dat ook kinderen zonder ADHD vaak methylfenidaat voorgeschreven krijgen en dat lang niet altijd de juiste psychosociale zorg wordt geboden. Verder bleek methylfenidaat na twee jaar gebruik nog effectief. Bijna de helft van de kinderen bleef na afbouw van de medicatie goed functioneren.
Projectleider: Prof. dr. P. Hoekstra, Accare
Lees ook 'Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek' (Mediator)
Lees ook 'Ongeloof na onzorgvuldige diagnose' (opiniestuk Pedagoogle)
Lees ook 'Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag'
Nieuws
Wekelijks 'IVM Coronanieuws'
In het 'Coronanieuws', uitgebracht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), wordt wekelijks aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het Coronanieuws
Effectief meedenken over medicijnonderzoek
In Mediator
Hoe beïnvloed je als patiëntenvertegenwoordiger effectief de totstandkoming van nieuwe medicijnen? Die vraag staat centraal in de nieuwe opleiding EUPATI NL. ‘Het gaat er uiteindelijk om de perspectieven van onderzoekers en patiënten samen te brengen.’
Lees het artikel in Mediator
Ziekenhuisapothekers maken geneesmiddelen kindvriendelijk
Priority Medicines Kinderen in Mediator
Veel medicijntabletten zijn voor jonge kinderen te groot of te hoog gedoseerd. Door geneesmiddelen in de vorm van een drankje te gieten worden ze wél geschikt voor kinderen.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het project valacyclovir
Bekijk het project amlodipine and lorazepam
Stappenplan voor passend antipsychoticagebruik in verpleeghuis
GGG-project in Mediator
Veel verpleeghuisbewoners met dementie krijgen antipsychotica bij probleemgedrag, ook al hebben deze middelen vaak nadelige bijwerkingen en zijn ze niet effectief. Het nieuwe Stappenplan Antipsychotica kan helpen om meer passend voor te schrijven.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het GGG-project
FAST Introductievideo
Nieuw initiatief voor therapieontwikkeling
Op verzoek van de ministeries van VWS en EZK gaat FAST – Future Affordable and Sustainable Therapies – aan de slag door met kennis, een breed netwerk en financieringsmogelijkheden duurzame en betaalbare behandelingen beter beschikbaar te maken voor de patiënt. In deze video komen de redenen aan bod waarom de therapieën van de toekomst een andere aanpak vereisen en hoe FAST hieraan een bijdrage gaat leveren.
Bekijk de introductievideo
Naar de FAST Themapagina
Psychiatrische patiënten opnieuw onderzocht, helft van diagnoses klopt niet
GGG-project in het nieuws
GGNet heeft de diagnoses van chronische patiënten tweemaal tegen het licht gehouden. In de studie, die binnenkort gepubliceerd wordt in het blad European Psychiatry, zijn naast de psychiatrische symptomen ook de lichamelijke conditie, het sociale functioneren en de (veer)kracht van patiënten in kaart gebracht. Bij 49 procent bleek de diagnose verkeerd, onvolledig of verouderd.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Bekijk het vervolgproject
Therapietrouw van patiënten met atriumfibrilleren voor direct werkende orale anticoagulantia
In dit onderzoek is gekeken welk percentage patiënten met atriumfibrilleren stopt met direct werkende orale anticoagulantia (non-persistentie van DOAC’s), wat de voorspellers zijn van non-persistentie en er is een vergelijking gemaakt met patiënten die vitamine K-antagonisten (VKA) gebruiken. Binnen het DUTCH-AF project wordt ook aandacht besteed aan therapietrouw en juiste doseringen van DOAC's.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project DUTCH-AF over therapietrouw
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Infographic procedure
Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. In een interactieve infographic wordt de procedure van aanvragen en beoordelen uitgelegd.
Bekijk de infographic
Op naar 100% Open access: NWO en ZonMw goed op koers, verdere stappen wel nodig
ZonMw-nieuws
In 2018 was 60% van de publicaties die voortkomen uit financiering van ZonMw Open access beschikbaar. Dat is de conclusie van een verschenen analyse uitgevoerd door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS). NWO en ZonMw streven naar 100% Open access. Om dit te halen zijn extra inspanning en verdere stappen nodig.
Lees het nieuwsbericht
Veel nieuwe producten voor de behandeling van COVID-19
Het Zorginstituut Nederland brengt in een overzicht op de Horizonscan Geneesmiddelen vroegtijdig in beeld welke geneesmiddelen mogelijk voor COVID-19 op de markt komen en wat de effecten hiervan zijn. Vanwege het grote aantal producten en de snel opvolgende ontwikkelingen wordt het overzicht maandelijks door het Zorginstituut geactualiseerd op de speciale webpagina.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de webpagina Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuws in het kort
Onderzoeken COVID-19 door umc’s leveren schat aan kennis en data op
Minder antibioticarecepten huisartsen tijdens coronacrisis
COVID-19 zorgt voor toename therapietrouw longpatiënten
Agenda
Lowlands Health Economic Study Group conference
24-25
sep
 
Best Western Plus, Groningen
Bekijk update op de website
Nieuwe datum: Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
08.30 - 18.00, Mauritskazerne, Epe
European Implementation Event
27-28
mei
 
09.00 - 17.00
Postiljon WTC, Rotterdam
 
15 april 2021:
GGG-congres
Save the date!
De nieuwe datum is:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda
   
Subsidie
Verwacht: najaar 2020
2e subsidieronde BeNeFIT
Deadline: 23 juni 2020, 14.00 uur
MPNN Workshops
Deadline: 8 september 2020, 14.00 uur
Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research
 
Begin juli verwacht: Open Ronde 10
Begin juli kunt u de nieuwe subsidieoproep voor Open Ronde 10 verwachten. Informatie over deze subsidieronde komt beschikbaar op de ZonMw-website. De pagina bevat korte filmpjes die antwoord geven op de meest gestelde vragen bij het aanvragen van een subsidie.
subsidiekalender
   
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube