Lees meer over o.a. borstkankerzorg, keuzes in de langdurige zorg, positieve gezondheid en nieuwe projectresultaten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Juni 2020
Kwaliteit van Zorg
 
Samen met patiënten aan de slag met Action Learning
Interview met een patiëntvertegenwoordiger, regieverpleegkundige en onderzoeker
Zorgverleners leren het meest als ze ook de kennis van patiënten gebruiken, vinden de initiatiefnemers van LeerSaam Noord. Kern van het project zijn lokale leernetwerken waarin ervaringen worden besproken. 
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Het nut van onderzoek naar kleine kwalen
Onderzoek naar de juiste behandeling van kleine kwalen kan huisartsen en patiënten veel tijd, geld en energie besparen. Nadine Rasenberg vertelt hoe en waarom zij onderzoek doet naar fasciitis plantaris.
Interview met Nadine Rasenberg
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Update COVID-19 Programma: veel belangstelling
Op naar 100% Open access: NWO en ZonMw goed op koers, verdere stappen wel nodig
Vroegtijdige onderkenning van psychische problemen bij studenten
Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig
Programma Zingeving en Geestelijke verzorging van start
WUR benoemt eerste hoogleraar diëtetiek in Nederland
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Betere borstkankerzorg
De ervaringen en beleving van patiënten zijn onmisbaar om tot passende zorg te komen. Daarom zijn in 8 ziekenhuizen de Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en klinische variabelen gekoppeld en weergegeven in een dashboard. Daarmee kunnen de borstkankercentra hun uitkomsten vergelijken en daadwerkelijk hun kwaliteit gaan verbeteren.
Lees meer over PROMs
Twitter Facebook LinkedIn
  
Zorgprofessional in de vuurlinie
Alisha Zwaan werkt bij stichting Triade. Daar zorgt zij voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen tijd kregen zij en haar collega’s het flink voor hun kiezen. Binnen de organisatie was namelijk een uitbraak van het coronavirus. Alisha beschrijft wat ze de afgelopen tijd heeft meegemaakt.
Haar persoonlijke verhaal
Twitter Facebook LinkedIn
  
Afgeronde projecten
Huisartsen en apothekers kunnen meer en eenvoudiger medicatiebeoordelingen uitvoeren door de Opti-Med methode
Met behulp van de Feverkidstool kan antibiotica gerichter worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 5 jaar, verdacht van een lagere luchtweginfectie
HPV-vaccinatie heeft geen zin bij voorstadia anuskanker
Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek
Stappenplan voor passend antipsychoticagebruik in verpleeghuis
Impact van armoede en stress
Projectresultaten
Tool helpt mensen nadenken over keuzes langdurige zorg
Interview met onafhankelijk cliëntondersteuner Jeroen Willemse en onderzoeker Karin van Leersum
‘Als mensen gebruik gaan maken van langdurige ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke ondersteuning, beseffen ze vaak niet dat er iets te kiezen valt’
Keuzes in de langdurige zorg
Twitter Facebook LinkedIn
 
Verbeter het welzijn, begin bij de buurt
Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder
Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.
Lees meer over hun bevindingen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Subsidie
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Paramedische zorg
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Deadline: 2 september 2020, 14.00 uur
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving
Verwachte subsidieoproepen
Complexe vragen huisartsgeneeskunde
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube