Nieuwsbrief met o.a. evaluatie onderwijsproducten en psychische problemen studenten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, mei 2020
Geestelijke gezondheid
 
Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten
Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen? Hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Screening en onderkenning psychische problemen bij studenten
Het project Caring Universities richtte zich op de implementatie van een screeningssysteem waarmee psychische problemen bij studenten tijdig kunnen worden opgespoord. Daarnaast werd er een online interventie ontwikkeld.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
De Dag van de Verpleging: 8 bijzondere interviews, o.a. met spv'er en sociaal verpleegkundige
Vragen en antwoorden Landelijk Meldnummer niet-acuut
Muziek en dementie, projecten in coronatijd
Tips voor mantelzorgers ggz in coronatijd
Boekje met ervaringsverhalen onbegrepen gedrag
ScheidingsAtlas helpt ouders bij scheiding 
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Morele ondersteuning op de intensive care
Hoe help je zorgverleners om te gaan met morele stress en het maken van de juiste keuzes? Voor het bespreken van ethische dilemma’s kan het moreel beraad een richtinggevend instrument zijn.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
‘Investeer in dat eerste gesprek, in het eerste begin’
Op 12 maart 2020 kwamen professionals uit het veld bijeen tijdens het symposium Psychische zorg voor vluchtelingen. De vraag 'Hoe gaat het en wat kan beter?' stond tijdens lezingen, presentaties en (panel)discussies. 
Lees het verslag
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Factoren afname gebruik JeugdzorgPlus onderzocht
In onderzoek naar de verschillen in de instroom bij JeugdzorgPlus-instellingen zijn aanknopingspunten gevonden om plaatsingen in de instellingen te voorkomen en, als plaatsing toch nodig is, het verblijf zo kort mogelijk te houden.
Meer over de aanknopingspunten
Twitter Facebook LinkedIn
   
    
Nieuwe projecten 
Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)
Hoe kunnen we de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) beperken? Deze projecten bieden creatieve oplossingen voor de ggz.
Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Start preventieonderzoek naar sekse- en genderverschillen
12 gehonoreerde projecten zullen aanvullend onderzoek gaan doen naar sekse- en genderverschillen binnen het preventiedomein.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Implementatie blended Grip Op Je Dip bij huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken
Gripopjedip (GOPJD) is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten de huisarts bezoeken.
Bekijk dit project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Subsidie
Vooraankondiging subsidieronde fellowshipsubsidies
In juli 2020 wordt vanuit het Onderzoeksprogramma ggz een subsidieronde opengesteld voor fellowshipsubsidies (persoonsgebonden subsidies). Hiermee willen we nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën stimuleren, waarmee de zorg voor cliënten in de ggz verbeterd kan worden. Er lopen binnen het Onderzoeksprogramma ggz al 10 fellowshiptrajecten, met deze ronde is er ruimte voor nogmaals 5 trajecten. Per fellowshipaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een looptijd van  minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Houd onze website, nieuwsbrief en subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over invulling van deze ronde.
Naar de subsidiekalender
Deadline: 25 mei 2020, 12:00 uur
COVID-19: Wetenschap voor de praktijk. Praktijkimpulsen en beleidsvragen.
Deadline: 25 mei 2020, 14:00 uur
COVID-19: projectidee fase bottom-up aandachtsgebied 3
Deadline: 2 juni 2020, 14:00 uur
Medische Inspirator prijs 2020
Deadline: 9 juni 2020, 14:00 uur
3e Open subsidieoproep Voor elkaar!
Deadline: 7 juli 2020, 14:00 uur
Evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Deadline: 8 oktober 2020, 14:00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen
Nieuwe subsidiemogelijkheden Geweld hoort nergens thuis
Bekijk de oproep en maak vóór 9 juni 2020 uw intentie tot indienen kenbaar.
Lees meer
 
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube