Met o.a. topspecialistische zorg, afwachten of inleiden bij late bevalling en de dag van de verpleging. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Mei 2020
Kwaliteit van Zorg
 
Dag van de verpleging

Op deze bijzondere dag van de verpleging bedanken we vanuit ZonMw alle verpleegkundigen!
Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid in de interviews met 8 verpleegkundigen en een lector. 

Lees de interviews
Twitter Facebook LinkedIn
Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren
Hoe help je zorgverleners om te gaan met morele stress en het maken van de juiste keuzes? Voor het bespreken van ethische dilemma’s kan het moreel beraad een richtinggevend instrument zijn.
Bekijk de eerste lessen uit het project over moreel beraad
Twitter Facebook LinkedIn
Vaardig leren omgaan met patiënten met SOLK
Het contact tussen huisartsen en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten loopt vaak vast op de communicatie. Juul Houwen onderzocht waar het misgaat en ontwikkelde een onderwijsmodule.
Bekijk de 5 belangrijkste tips
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Invulling onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’) online
2 landelijke projectlijnen Beschermd Thuis van start
Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Topspecialistische zorg en onderzoek
6 projecten ontvangen subsidie om topspecialistische zorg, gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, te continueren, te verbeteren én qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. 
Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
  
Waarde meten in een oncologienetwerk
5 Nederlandse ziekenhuizen werken al langere tijd samen aan het stapsgewijs verhogen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met multipel myeloom. Dat doen ze door het meten én delen van klinische uitkomsten en patiëntervaringen.
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19)
8 gehonoreerde onderzoeksprojecten subsidieregeling COVID-19
Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg van start
Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept
Implementatie blended Grip Op Je Dip bij huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken
Implementatie SMARTsize-4All in wijken en de eerstelijnsgezondheidszorg door diëtisten
Projectresultaten
Inleiden of afwachten bij late bevalling?
DoelmatigheidsOnderzoek van het Amsterdam UMC
Zorgverleners in Nederland verschillen van mening over het beleid bij een zwangerschap die langer duurt dan 41 weken. Moet je de bevalling bij 41 weken inleiden of kun je afwachten tot maximaal 42 weken?
Lees het artikel in Mediator
Twitter Facebook LinkedIn
  
‘Levodopa bij Parkinson kan gerust vanaf het begin’
In Nederland zijn ongeveer 50.000 patiënten met de ziekte van Parkinson. Uit de LEAP-studie is gebleken dat patiënten het medicijn levodopa gerust kunnen gebruiken vanaf de eerste symptomen.
Lees het interview met projectleider Rob de Bie
Twitter Facebook LinkedIn
  
Subsidie
Deadline: 25 mei 2020, 12.00 uur
COVID-19: Wetenschap voor de praktijk. Praktijkimpulsen en beleidsvragen.
Deadline: 25 mei 2020, 14.00 uur
COVID-19: projectidee fase bottom-up aandachtsgebied 3 
Deadline: 2 juni 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Deadline: 8 juni 2020, 14.00 uur
Verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose
Deadline: 16 juni 2020, 14.00 uur
ZonMw Open Competitie
Deadline: 18 juni 2020, 14.00 uur
Klinische Fellows 2019
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Paramedische zorg
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube