Onderzoek en subsidiemogelijkheden coronavirus (COVID-19). Opdracht van VWS voor vervolg op de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, april 2020
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Coronavirus (COVID-19) en ZonMw
Het nieuws over het coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal. Prioriteit heeft nu de gezondheid, dat staat bovenaan. Hier wordt hard aan gewerkt, ook binnen ZonMw. Op de website vindt u het laatste nieuws over de verschillende maatregelen en onderzoeken.
ZonMw-pagina coronavirus
Programma Doelmatigheidsonderzoek krijgt vervolg
Van het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gekregen voor uitvoering van het vervolgprogramma Doelmatigheidsonderzoek (DO). Het nieuwe programma loopt van 2022 t/m 2026 en heeft een beschikbaar budget van € 48,7 miljoen.
Lees het nieuwsbericht
Nieuw programma
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
VWS heeft opdracht gegeven voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, hebben we aan de programmanaam het woord 'thuis' toegevoegd. Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld.
Lees het nieuwsbericht
Implementatieagenda gelanceerd
Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) lanceerde op dinsdag 10 maart 2020 een implementatieagenda. Zorg-aanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen.
Lees het nieuwsbericht
Extra ronde 2019 van ZE&GG ontvangt 23 aanvragen
De extra subsidieronde 2019 van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft 23 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio juli 2020 zullen de indieners bericht ontvangen over de honorering van hun aanvraag.
Lees het nieuwsbericht
Planning subsidieronde
DoelmatigheidsOnderzoek
Open ronde
Als gevolg van de coronacrisis is de beoordelingsprocedure van de huidige Open ronde 2021 verlengd tot najaar 2020. De consequentie is dat er dit jaar geen nieuwe open subsidieronde zal worden opengesteld. Naar verwachting gaat de subsidieoproep voor de volgende Open ronde (Open ronde 2023) in het voorjaar van 2021 open.
Lees het nieuwsbericht
Vijfde BeNeFIT-project gehonoreerd
Het vijfde en laatste BeNeFIT-project dat is gehonoreerd onderzoekt het effect van eiwitrijke voeding op het functionele herstel na een Intensive Care opname.
Bekijk het overzicht met BeNeFIT-projecten
Werkwijze voor aantonen van impact
Wij stimuleren kennisontwikkeling en kennisbenutting. Op onze website staat de impactwerkwijze en een handleiding over kennisbenutting voor projectleiders.
Meer over impact aantonen
Projectresultaten
Inleiden of afwachten bij late bevalling?
DoelmatigheidsOnderzoek van het Amsterdam UMC
Zorgverleners in Nederland verschillen van mening over het beleid bij een zwangerschap die langer duurt dan 41 weken. Moet je de bevalling bij 41 weken inleiden of kun je afwachten tot maximaal 42 weken?
Lees het Mediator artikel
‘Levodopa bij Parkinson kan gerust vanaf het begin’
Interview Rob de Bie, 11 april Wereld Parkinsondag
In Nederland zijn ongeveer vijftigduizend patiënten met de ziekte van Parkinson. Uit de LEAP-studie is gebleken dat patiënten het medicijn levodopa gerust kunnen gebruiken vanaf de eerste symptomen. Projectleider Rob de Bie (Amsterdam UMC, locatie AMC) vertelt over het belang van de resultaten.
Bekijk de pagina over ZonMw-onderzoek in relatie tot Parkinson
Lees het interview
Actueel
Extra investering versnelde onderzoeks-programma’s corona
Het kabinet trekt € 42 miljoen uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen. ZonMw en NWO trekken samen op in de onderzoeksprogrammering.
Lees het nieuwsbericht
Onderzoeksprogramma COVID-19 gepubliceerd
Door de impact van de coronacrisis is er een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Daarom start ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO met het onderzoeksprogramma COVID-19.
Lees het nieuwsbericht
COVID-19 Programma
Creatieve oplossingen van start voor aanpak coronavirus
DoelmatigheidsOnderzoek
Om de negatieve gevolgen van het coronavirus te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de doelmatigheidsprojecten die uit die regeling gefinancierd worden.
Bekijk de gefinancierde doelmatigheidsprojecten
Eerste gehonoreerde onderzoeksprojecten
Binnenkort starten 8 projecten in diverse samenwerkingsverbanden met een mogelijk direct effect op het verloop van de uitbraak van het coronavirus.
Meer over de projecten
Nieuws in het kort
Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen
Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Man-vrouwverschillen in tijden van corona
Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching
6 topspecialistische functies ontvangen een subsidie van 3 miljoen
Tweede Kamer geïnformeerd over kwartiermaker FAST
ZonMw en de Hersenstichting nemen initiatief voor opstellen van een nationaal hersenbrede onderzoeksagenda
Samen beslissen in spreekkamer gaat niet vanzelf
Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen gaat van start
Wetenschap begint met verwondering
Medical Device Regulation uitgesteld
Medische hulpmiddelen
Het moment waarop de Europese verordening medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, EU no 2017/745 (MDR)) van toepassing wordt is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 26 mei 2021.
Lees het nieuwsbericht
  
Maak kennis met de DCRF-bestuursleden
Hannie Bonink en Carla Vos
In een aantal korte video’s bespreken Hannie Bonink en Carla Vos diverse onderwerpen, van belemmeringen bij het werven van proefpersonen, een goede infrastructuur voor data-analyses tot financiering van klinisch onderzoek.
Bekijk de video's
  
Subsidie
Let op! De deadline voor indiening van een aantal subsidieoproepen is door het coronavirus (COVID-19) aangepast.

Subsidiemogelijkheden gerelateerd aan coronavirus staan vermeld op de pagina 'Onderzoek naar corona en COVID-19'.
Deadline: 2 juni 2020, 14:00 uur
Medische Inspirator prijs 2020
Deadline: 16 juni 2020, 14:00 uur
ZonMw Open Competitie 2020
Deadline: 18 juni 2020, 14:00 uur
Projectidee opnieuw open Klinische Fellows 2019
Deadline: 23 juni 2020, 14:00 uur
MPNN Workshops
Deadline: 30 juni 2020, 14:00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Deadline: 30 juni 2020, 14:00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1)
Deadline: 24 augustus 2020, 17:00 uur
AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Agenda
Bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld. Kijk voor de actuele informatie op onze agenda
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
aanmelden
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube