In deze nieuwsbrief nieuws uit de programma's Palliantie. Meer dan zorg, Zingeving en Geestelijke verzorging en rondom COVID-19 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 29 | april 2020 | Programma Palliantie en Zingeving
Palliatieve zorg
 
Coronavirus (COVID-19) en ZonMw
Het nieuws over het coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal. Prioriteit heeft nu de gezondheid, dat staat bovenaan. Hier wordt hard aan gewerkt, ook binnen ZonMw. Op de website vindt u het laatste nieuws over de verschillende maatregelen en onderzoeken.
ZonMw-pagina coronavirus
Twitter LinkedIn
Programmanieuws
Subsidieronde Palliantie - onderzoek en praktijk
De m
Deze maand gaan 8 onderzoeken en 54 implementatietrajecten van start om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk.
De 8 onderzoeken in het kort
Twitter LinkedIn
Actieonderzoeken naar 'Zingeving in de thuissituatie' van start
Er zijn 8 aanvragen gehonoreerd binnen het programma Zingeving en Geestelijke verzorging met als doel projectleiders te ondersteunen bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Bekijk de 8 actieonderzoeken
Twitter LinkedIn
Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals
De Universiteit voor Humanistiek maakte in opdracht van ons een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Bekijk de inventarisatie
Twitter LinkedIn
Uitkomsten Palliantieprojecten op Palliaweb
ZonMw en PZNL werken samen aan het toegankelijk maken van de resultaten uit het Programma 'Palliantie. Meer dan zorg', door de resultaten te plaatsen op Palliaweb.
Lees over de resultaten
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
Resultaten reputatieonderzoek ZonMw
Nieuw project over geneesmiddelen in de palliatieve zorg
Handreiking palliatieve zorg: stel jij jezelf de surprise question?
Toolkit kennisverspreiding voor verpleegkundigen en verzorgenden
10 implementatielessen uit het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken'
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Werkwijze voor aantonen van impact
Wij stimuleren kennisontwikkeling en kennisbenutting. Op onze website staat de impactwerkwijze en een handleiding over kennisbenutting voor projectleiders.
Meer over impact aantonen
Twitter LinkedIn
   
Succesfactoren bij borgen
Het NIVEL onderzocht in de evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg het borgen van goede voorbeelden in de praktijk. Wat zijn de succesfactoren?
Uitkomsten onderzoek
Twitter LinkedIn
   
Projectresultaten
Online keuzehulp voor wensen rondom zorg en behandeling
Nascholing palliatieve zorg bij Parkinson door ParkinsonSupport
Resultaten onderzoek DEDICATED naar behoefte aan ondersteuning
Digitale leerwerkplaats Zingeving nu beschikbaar op Palliaweb
Evenementen
UITGESTELD: EAPC World Research Congress 2020
14
mEI
 
10.00 - 17.00
Palermo, Italië
UITGESTELD: European Implementation Event
1
OKT
 
12.00 - 17.00 Postillion, WTC Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
4/6
NOV
 
8.30 - 17.00
Van der Valk Hotel
Tiel
 
Update 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
De deadline om sessievoorstellen in te dienen is met een maand verlengd tot uiterlijk 1 mei 2020. Zowel op donderdag 5 als vrijdag 6 november zijn er elke dag 2 rondes met parallelsessies. Een sessie duurt 1 uur en 3 kwartier.
Sessievoorstel indienen
   
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
PZNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube