Met o.a. leren en verbeteren, implementatielessen oncologienetwerken en kwaliteitsstandaard decubitus
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
April 2020
Kwaliteit van Zorg
 
Coronavirus (COVID-19) en ZonMw
Het nieuws over het coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal. Prioriteit heeft nu de gezondheid, dat staat bovenaan. Hier wordt hard aan gewerkt, ook binnen ZonMw. Op de website vind je het laatste nieuws over de verschillende maatregelen en onderzoeken.
ZonMw-pagina coronavirus
Twitter Facebook LinkedIn
Effectief leren verbetert de zorg nu én in de toekomst
Interview met 3 projecten in de verpleeghuiszorg, het ziekenhuis en de thuiszorg
Wat zijn de ingrediënten voor een effectieve leerstrategie in de zorg? En met welke vormen van werkplek leren verbeter je de zorg? 3 onderzoekers delen hun eerste ervaringen en tips.
Bekijk de voorbeelden en tips
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Inventarisatie zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie
Betere mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen
ZonMw en de Hersenstichting nemen initiatief voor opstellen van een nationaal hersenbrede onderzoeksagenda
Meer zelfvertrouwen en juiste hulp dankzij de Hulpkaart
Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg
Partnership Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie
Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!
Hoe voel jij je? De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht als zorgprofessional. De werkdruk is extra groot en je maakt nu heftige dingen mee. Soms vergeet je wellicht het belangrijkste instrument: jezelf.
Bekijk de tips & adviezen
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Implementatielessen  oncologienetwerken
Welke succesfactoren spelen vooral een rol bij implementatie van veranderingen op de werkvloer? En welke lessen zijn er geleerd over de inrichting en aanpak van het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken'?
Download het rapport met de 10 implementatielessen
Twitter Facebook LinkedIn
Suïcidepreventie voor alle leeftijden
Het Suïcidepogingen Nazorgprogramma voor jongeren in Den Haag heeft zich dankzij subsidie kunnen uitbreiden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg aan jongeren én volwassenen die een suïcidepoging hebben gedaan.
Lees de ervaringen
Twitter Facebook LinkedIn
Complexe ouderenzorg na ziekenhuisopname
De zorg voor ouderen met meerdere chronische ziekten verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie. Om die zorg optimaal te kunnen bieden, ontwikkelden het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam nieuwe werkwijzen.
Bekijk de nieuwe aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
Terugdringen gebruik infusen en katheters
Uit een inventarisatie in 7 ziekenhuizen blijkt dat ongeveer 1/3 van de katheters en 1/4 van de infusen niet of niet meer nodig was. 'Meestal hebben de patiënten ze niet ten onrechte gekregen, maar ze worden niet verwijderd als ze overbodig zijn'.
Meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Werkplaats verzorgend leiderschap
Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen gaat van start
Actieonderzoeken naar 'Zingeving in de thuissituatie' van start
12 innovatieve ideeën krijgen een Off Road subsidie voor baanbrekend onderzoek
32 wetenschappers ontvangen NWO-Vici van 1,5 miljoen euro
11 dementieprojecten gehonoreerd uit internationaal samenwerkingsverband
Pilot ‘kind en gezin’ net gestart en nu al trots op de samenwerking
In gemeente Beuningen ontstond een samenwerking, of misschien wel nieuwe netwerkstructuur, tussen psychologen en het Sociaal Team om kwetsbare kinderen én gezinnen nog beter te ondersteunen.
Lees de interviewreeks
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Feedback gevraagd
Kwaliteitsstandaard decubitus voor verpleging & verzorging
De nieuwe kwaliteitsstandaard Decubitus is bijna klaar. Vind jij de aanbevelingen toepasbaar in de praktijk? Geef jouw mening door de online vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten.
Naar de vragenlijst
Twitter Facebook LinkedIn
Samen beslissen niet vanzelfsprekend
Interview met Karen Prantl en Jeanie Koop-van Rijn
Als je nieren niet meer goed werken zijn er 9 verschillende behandelopties. Maar welke kies je? En wie maakt eigenlijk die keuze?
Hoe beslis je samen?
Twitter Facebook LinkedIn
Rol huisarts bij verward of onbegrepen gedrag
Huisartsen ervaren in hun rol bij verward of onbegrepen gedrag vaak de manco’s van het systeem. Wat zijn andere, bijvoorbeeld ook niet-medische, opties?
Bekijk de mogelijkheden
Twitter Facebook LinkedIn
Goedkoop gezonde voeding
Diëtisten zetten de interventie ‘Goedkoop gezonde voeding’ in om mensen met een laag inkomen te helpen om voor goedkope en gezonde voeding te kiezen. Gekeken wordt of de e-learning ook geschikt gemaakt kan worden voor leefstijlcoaches en praktijkondersteuners.
Interview met projectgroep
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Let op! De deadline voor indiening van een aantal subsidieoproepen is door het coronavirus (COVID-19) aangepast.
Subsidieoproep Safety II en veiligheidsergonomie uitgesteld naar najaar
Naar verwachting komt de subsidieoproep begin september online. De subsidieoproep is gericht op het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II.
Bekijk het nieuwsbericht
Deadline: 30 april 2020, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 28 mei 2020, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship
Deadline: 2 juni 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs 2020
Deadline: 8 juni 2020, 14.00 uur
Verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose
Deadline: 16 juni 2020, 14.00 uur
ZonMw Open Competitie
Deadline: 18 juni 2020, 14.00 uur
Projectidee opnieuw open Klinische Fellows 2019
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Paramedische zorg
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube