Annulering GGG-congres en overige bijeenkomsten, gevolgen voor ZonMw-subsidierondes, een interview met oncoloog Miriam Koopman en nieuws over lopende GGG-subsidies en -projecten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, maart 2020
Geneesmiddelen
 
GGG-congres van 9 april 2020 geannuleerd,
nieuwe datum 15 april 2021
Helaas is het GGG-congres van donderdag 9 april geannuleerd vanwege de recente ontwikkelingen en de noodzakelijke maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus.

Nieuwe datum voor in de agenda:
Het GGG-congres is uitgesteld naar 2021. De nieuwe datum is:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam
Bekijk de ZonMw agenda voor actuele informatie over het wel of niet doorgaan van andere ZonMw-bijeenkomsten
Gevolgen COVID-19 uitbraak ZonMw-subsidierondes
De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij zien ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet.
Lees het nieuwsbericht
Miriam Koopman: ‘Maatwerk bij darmkanker kan alleen als we samen onderzoek doen’
Maart = Darmkankermaand
Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Hoe vroeger de ziekte wordt opgespoord, des te beter is deze te behandelen. Miriam Koopman, oncoloog in het UMC Utrecht, is betrokken bij meerdere studies en initiatieven om diagnose en behandeling versneld te verbeteren.
Lees Het interview
Nieuws
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In Open Ronde 9 zijn 39 uitgewerkte aanvragen ingediend, waarvan 6 complexe interventies. Voor de Grote Trials Ronde 4 zijn 28 projectideeën ontvangen. De deadline voor Rediscovery Ronde 4 (uitgewerkte aanvragen) is in verband met de maatregelen rondom het coronavirus verplaatst naar 18 mei 2020.
Lees meer over lopende subsidierondes
Lees ook het bericht: Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw
4e BeNeFIT studie DUET gehonoreerd
Subsidienieuws
Een 4e project is gehonoreerd vanuit de BeNeFIT subsidieronde. De DUET studie bestudeert het effect van voriconazole met een tweede antimyoticum bij een invasieve Aspergillus schimmelinfectie bij patiënten met een verminderde afweer. Ook hoopt men meer inzicht te krijgen in het verloop van een infectie veroorzaakt door een resistente Aspergillus.
Bekijk het BeNeFIT-project
Alle BeNeFIT-projecten
Meer regie voor ouders van kinderen met CP door register
GGG-project in het nieuws
Vanaf nu kunnen de medische gegevens van kinderen met cerebrale parese (CP) vastgelegd worden, vanaf de leeftijd van diagnose tot en met 18 jaar. Via het registerportaal hebben ouders toegang tot de informatie over hun kind en dit geeft hen meer regie over de zorg voor hun kind.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Kamerbrief instellen kwartiermaker FAST
Nieuw nationaal platform
Minister Bruins (VWS) informeert, mede namens het ministerie van EZK, de Tweede Kamer over de opdracht aan ZonMw voor het kwartiermakerschap voor Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST), een nationaal platform ter stimulering van therapieontwikkeling.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de FAST themapagina
'Samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden'
Interview met Jany Rademakers en Janneke Noordman
Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Bekijk de tips en tools waar je direct mee aan de slag kunt.
Lees het interview met tips en tools
Inclusie RAIN studie verloopt voorspoedig
GGG-project in het nieuws
200 pasgeborenen met verdenking op infectie zijn geïncludeerd in de RAIN studie. Deze studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van doorbehandeling met orale antibiotica versus infuusbehandeling bij neonatale infecties. Inmiddels werken 16 ziekenhuizen samen met dit team in het Erasmus MC-Sophia en het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Naar het LinkedIn bericht
Bekijk het GGG-project
Naar de website rainstudie.nl
Registratie aan de Bron: Jaarbeeld 2019
‘Als we de patiëntgegevens die relevant zijn voor de zorg eenduidig vastleggen, dan schept dat zoveel voordelen’, stelt Carolien Bouma, programmaleider Registratie aan de bron. ‘Dit vermindert de registratielast voor de zorgprofessional en voorkomt herhaling van dezelfde vragen aan de patiënt.’
Bekijk de website met het jaarbeeld
Naar het ZonMw-project
Nieuwe app voor STOPP/START criteria bij behandeling ouderen
ZonMw-project in het nieuws
Het St. Antonius ziekenhuis heeft een STOPP/START app ontwikkeld om potentieel schadelijke of ontbrekende medicatie bij (kwetsbare) oudere patiënten op te sporen. De app is voor (huis)artsen, verpleegkundigen, apothekers en alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij de (farmaceutische) zorg voor kwetsbare ouderen.
Naar de app
Bekijk het ZonMw-project
De weg naar zinnige en kosteneffectieve zorg
Interview Sjoerd Repping en Hannie Bonink
In een interview vertellen Hannie Bonink (ZonMw) en Sjoerd Repping (Zorginstituut Nederland) hoe het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bijdraagt aan een betere onderbouwing van de geleverde zorg en snellere toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.
Lees het interview
Extra Medicijnjournaals rondom het coronavirus
Het IVM brengt extra medicijnjournaals uit over geneesmiddelen en opvallende zaken rondom het COVID-19 virus. Volgende journaals kunnen worden ontvangen door aanmelding voor de nieuwsbrief Medicijnjournaal update.
Bekijk het Medicijnjournaal Coronanieuws van 13 maart 2020
Snellere toegang tot kennis door koppeling onderzoek en richtlijnen
Een samenwerking tussen ZonMw en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft tot doel beter inzichtelijk te maken welke kennis, die uit onderzoek beschikbaar komt, mogelijk opgenomen kan worden in richtlijnen (Richtlijnen-database). Op basis van richtlijnen kiest een arts samen met de patiënt voor de juiste en betaalbare zorg voor de patiënt.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de gekoppelde projecten
Huisartsen kiezen bij voorschrijven van medicatie vaak voor geneesmiddel uit een formularium
Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat in 2018 meer dan 85% van de huisartsen die bij het voorschrijven van een geneesmiddel gebruikmaakten van het NHG-Formularium een middel koos uit dit formularium.
Bekijk de uitkomsten
Nieuws in het kort
29 februari 2020:
Zeldzame Ziektendag
Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek en is slecht voor de patiënt
Wetenschap begint met verwondering
Hoe ziet de buitenwereld ZonMw?
CBG: Medicijnen tegen coronavirus en beschikbaarheid van andere medicijnen
 
Vernieuwde tool Budget Impact Analyse (BIA)
ZonMw leidraad en rekentool
Een BIA brengt de verwachte verandering in (totale) uitgaven in kaart als gevolg van implementatie van nieuwe zorg (interventie, proces) of de-implementatie van bestaande zorg. Een BIA richt zich op de vraag of de implementatie 'daadwerkelijk financierbaar' is.
Lees het nieuwsbericht
PharmaSwap wint KNMP Zorginnovatieprijs
PharmaSwap, een initiatief van apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber om verspilling van dure geneesmiddelen tegen te gaan, heeft de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 gewonnen. Met PharmaSwap creëren de initiatiefnemers een besloten marktplaats, waar apothekers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen van niet-verstrekte geneesmiddelen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de introductiefilm over PharmaSwap
 
Agenda
Maatregelen vanwege coronavirus van invloed op doorgaan bijeenkomsten en evenementen

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan zijn verschillende evenementen geannuleerd of verplaatst. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van ZonMw of van de organiserende partij. Deze agenda zal met regelmaat geüpdatet worden.

Bekijk de agenda voor de meest actuele informatie
Prisma symposium
12
mei
 
09.30 - 17.30, 
De Eenhoorn, Amersfoort
Lowlands Health Economic Study Group conference
28/29
mei
 
Best Western Plus, Groningen
CBG Collegedag
3
jun
 
 Jaarbeurs, Utrecht
Save-the-date: Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
08.30 - 18.00, locatie nog nader te bepalen
Nieuwe datum GGG-congres: 15 april 2021
Save the date!
Helaas is het GGG-congres van donderdag 9 april 2020 geannuleerd vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus. Het GGG-congres is uitgesteld naar 2021. De nieuwe datum is:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda!
 
   
European Implementation Event (EIE2020)
1 en 2 oktober 2020 in Rotterdam (pre-conference activiteiten op 30 september)
Hou jij je bezig met de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek? Kom dan naar EIE2020, neem deel aan inspirerende discussies met (inter)nationale collega’s en vergroot en verbreed je professionele netwerk.
Pauline Goense vertelt waarom je het niet mag missen
Subsidie
Oorsponkelijke deadline: 26 maart 2020, 14.00 uur
Vici ronde 2020
Oorspronkelijke deadline: 31 maart 2020, 14.00 uur
Rubicon 2020-1
Oorspronkelijke deadline: 6 april 2020, 17.00 uur
JPIAMR Network Plus 2020
Oorsponkelijke deadline: 14 april 2020, 14.00 uur
Projectidee opnieuw open Klinische Fellows 2019
Let op: Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden deadlines van diverse subsidierondes uitgesteld. Kijk bij de subsidieronde naar de actuele datum.
subsidiekalender
Oorspronkelijke deadline: 23 april 2020, 14.00 uur
MPNN Workshops
Oorspronkelijke deadline: 11 mei 2020, 14.00 uur
Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube