Met o.a. samen beslissen, handreiking palliatieve zorg, zinnige en kosteneffectieve zorg en nieuwe subsidiemogelijkheden
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Maart 2020
Kwaliteit van Zorg
 
Samen beslissen met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden
Interview met Jany Rademakers en Janneke Noordman
Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Bekijk de tips en tools waar je direct mee aan de slag kunt.
Tips en tools
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen belangrijk voor ongeneeslijk zieke patiënt (promotie Vina Slev)
7 regionale kennisagenda’s over de gezonde leefomgeving
Nieuwe versie Budget Impact Analyse (BIA) rekentool beschikbaar
Hoe ziet de buitenwereld ZonMw?
Voorstudies werkzame elementen interventies op roken, alcohol en overgewicht afgrond
Registratie aan de Bron: Jaarbeeld 2019
Projectresultaten
Handreiking voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden
Palliatieve zorg in de thuissituatie
Hoe zorg je ervoor dat je patiënt de juiste palliatieve zorg ontvangt op de juiste plek en op het juiste moment? En hoe bevorder je de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven van de patiënt? De handreiking palliatieve zorg thuis geeft adviezen en legt uit hoe deze adviezen tot stand zijn gekomen.
Lees meer over de handreiking
Twitter Facebook LinkedIn
 
Meldpunten verward gedrag
Hulpverleners en burgers met niet-acute vragen en meldingen over mensen met verward gedrag kunnen in veel regio’s terecht bij een meldpunt niet-acute zorg. Hoe werkt zo’n meldpunt precies en hoe ga je om met gegevens van degene over wie de melding gaat?
Lees de interviewreeks
Twitter Facebook LinkedIn
 
Afgeronde projecten
Visite rijden door verpleegkundig specialisten van de ambulancedienst
NurseSMS: een gezamenlijk onderzoeksprogramma naar zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen voor ongeneeslijk zieke mensen en hun mantelzorgers (oncologie en dementie)
Basic care revisited: het wetenschappelijk onderbouwen van de meest essentiële verpleegkundige zorgactiviteiten (basiszorg)
EVIDENCE: evidence based practice implementeren in het verpleeghuis
Ontwikkeling van een kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Antibiotica bij een positieve urinekweek: doen of laten?
Bart Laan werkt sinds 2016 als arts-onderzoeker mee aan het programma ‘Doen of laten?’. Het deïmplementatie denken zit inmiddels in zijn bloed. Samen met collega's werkt hij aan het terugdringen van antibiotica bij een positieve urinekweek.
Interview met Bart Laan
Twitter Facebook LinkedIn
   
De weg naar zinnige en kosteneffectieve zorg
In een interview vertellen Hannie Bonink en Sjoerd Repping hoe het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik bijdraagt aan een betere onderbouwing van de geleverde zorg en snellere toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.
Interview met Hannie Bonink en Sjoerd Repping
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Masterclass inclusie in onderzoek in de ggz
17
mrt
 
13.00 - 18.00,
De Witte Vosch Utrecht
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
24
mrt
 
9.00 - 17.00,
Igluu
Eindhoven
Themabijeenkomsten Juiste Zorg op de Juiste Plek
Wil je ook praktisch aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kom dan naar één van de 4 regionale bijeenkomsten.
Aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Matchmakingsbijeenkomst NWA-subsidie Vernieuwing van Toezicht
24
mrt
 
13.00 - 17.00,
DeFabrique,
Utrecht
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
apr
 
9.00 - 18.00, Congrescentrum 1931 Den Bosch
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020
9
apr
 
9.00 - 17.30,
Beurs van Berlage Amsterdam
Werkconferentie zingeving in de buurt: wat kan ik doen?
21
apr
 
12.00 - 17.00,
Locatie 78, 
Bunnik
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek
24
apr
 
9.30 - 16.30,
Het huis Utrecht Utrecht
Symposium Lof der Verpleegkunst
12
mei
 
12.00 - 17.00,
De Doelen,
Rotterdam
European Implementation Event 2020
1&2
okt
 
9.00 - 17.00,
Postillon,
WTC Rotterdam
Save the date: Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
13.00 - 17.00,
locatie nog niet bekend
Subsidie
Deadline: 24 maart 2020, 14.00 uur
Implementatie wijk-GGD'er
Deadline: 26 maart 2020, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 31 maart 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Deadline: 31 maart 2020, 14.00 uur
Rubicon voor onderzoekservaring in het buitenland
Deadline: 7 april 2020, 14.00 uur
Verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose
Deadline: 7 april 2020, 14.00 uur
Veelbelovende zorg
Deadline: 14 april 2020, 14.00 uur
Klinische fellows
Deadline: 16 april 2020, 14.00 uur
ZonMw Open Competitie
Deadline: 28 april 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Deadline: 30 april 2020, 14.00 uur
Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Deadline: 14 mei 2020, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps-agenda: thema Vernieuwing van Toezicht
Verwachte subsidieoproepen
Online: halverwege maart 2020
Deadline: 28 april 2020, 14.00 uur
Paramedische zorg
  
Online: na de zomer
Verwachte deadline: november 2020
Onderzoek van onderwijs
(huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde)
   
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube