Nieuwe ronde veelbelovende zorg, snellere toegang tot kennis door koppeling onderzoek met richtlijnen, nieuwe versie BIA rekentool en interviews over MDR en ZE&GG! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2020
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Nieuwe ronde geopend
Subsidieregeling veelbelovende zorg
De periode voor het indienen van projectideeën voor de subsidie-regeling veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen tot en met dinsdag 7 april 2020 vóór 14:00 uur ingediend worden. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
Bekijk het nieuwsbericht
Extra ronde 2019
Evaluatieonderzoek ZE&GG
In de extra ronde 2019 van Evaluatieonderzoek ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik) heeft 25% van de 101 ontvangen projectideeën een positief advies gekregen voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 17 maart 2020. De toegekende projecten starten uiterlijk eind 2020. ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG en voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek.
Lees meer over het programma
BIA rekentool: nieuwe versie beschikbaar
De betaversie van de rekentool voor het maken van een Budget Impact Analyse is getest en doorontwikkeld. De nieuwe versie is nu beschikbaar. Ter aanvulling zijn twee voorbeelduitwerkingen toegevoegd. Bent u bezig met een BIA of verwacht u een BIA te gaan maken? Gebruik onze tool. We vernemen graag uw bevindingen.
Naar BIA leidraad en rekentool
 
DoelmatigheidsOnderzoek - Open ronde 2021
In de Open Ronde 2021 van het programma Doelmatigheids-Onderzoek zijn 67 projectideeën ingediend. 29 aanvragers hebben een positief advies ontvangen voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.
Lees meer over het programma
Herziening
Subsidieregeling veelbelovende zorg
Per 1 februari 2020 zijn wijzigingen in de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het aantal interventies dat voor subsidie in aanmerking komt neemt hierdoor toe.
Lees meer op de website van Zorginstituut Nederland
Snellere toegang tot kennis
Koppeling onderzoek en richtlijnen
ZonMw en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten werken samen om beter inzichtelijk te maken welke kennis, die uit onderzoek beschikbaar komt, mogelijk opgenomen kan worden in richtlijnen (Richtlijnendatabase). Op basis van richtlijnen kiest een arts samen met de patiënt voor de goede, en betaalbare zorg voor de patiënt.
Lees het nieuwsbericht
Informatiebijeenkomst
Subsidieregeling veelbelovende zorg
De subsidieregeling veelbelovende zorg, die vorig jaar door Zorginstituut Nederland en ZonMw is opgezet, is bedoeld voor onderzoek naar zorginnovaties, waarbij de hoogte van de zorgkosten het obstakel is. Zo moet de opname van veelbelovende zorg in het basispakket versneld worden. Op 30 januari 2020 was een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling.
Bekijk de terugblik
Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
12 december 2019
In december was het 2e congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg ‘samen de hulpmiddelenzorg merkbaar beter maken’ in het Muntgebouw te Utrecht. Het ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) was mede-organisator.
Bekijk het verslag
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Meer onderzoek naar medische hulpmiddelen door nieuwe wetgeving
Interview met Corianne de Borgie en Maartje van der Avert
Eind mei 2020 wordt de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR vloeit voort uit een binnen Europa breed gedeelde wens om de veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen beter wettelijk te borgen. De nieuwe MDR vervangt drie eerdere richtlijnen. Deze zijn aangescherpt en hebben als Europese wet een meer bindend karakter.
Lees het interview
Orthopedische schoenen aanmeten samen met patiënt
Worden ze dan beter gedragen?
Lisette van Gemert onderzoekt of orthopedische schoenen beter gedragen worden met een nieuwe procedure voor het aanmeten. Hiervoor kreeg zij geld uit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH).
Bekijk het filmpje
De weg naar zinnige en kosteneffectieve zorg
Interview met Hannie Bonink en
Sjoerd Repping
Het nieuwe programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) wil zorgen voor een betere onderbouwing van de geleverde zorg en snellere toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Bij de programma-uitvoering werkt ZE&GG samen met ZonMw. Het programma Doelmatigheids-Onderzoek van ZonMw heeft al veel kennis opgeleverd. Met de implementatie van deze kennis in de klinische praktijk gaat ZE&GG meteen aan de slag.
Lees het interview
Is e-health doelmatig?
Er komen steeds meer e-health toepassingen voor de zorg op de markt. Maar werken ze ook? Heeft een patiënt er baat bij? Die vraag wordt beantwoord door doelmatigheidsonderzoek. Binnen het programma Doelmatigheids-Onderzoek lopen er verschillende projecten die de effectiviteit van e-health toepassingen in de zorg onderzoeken.
Bekijk de e-health projecten
DoelmatigheidsOnderzoek in het nieuws
Verbeterde overleving na hoge dosis chemotherapie bij zeer hoog-risico borstkanker
Minder pijnlijke prikken bij opsporing prostaatkanker
Onderzoek naar lipofilling bij borstreconstructie
Onderzoek nieuwe behandeltechniek voor trombose in de lies 
The ESCAPE trial is published in JAMA
Overig nieuws
Een schatkamer voor de zorg
Data bieden een schat aan informatie voor de zorg, maar die schatkamer zit vaak op slot. Peter van der Spek, geneticus en hoogleraar Klinische Bioinformatica/Pathologie bij het Erasmus MC, heeft een idee waar en hoe we de sleutel kunnen vinden.
Lees het interview
Online cursus
Toetsingsprocedure en wet- en regelgeving
Samen met de CCMO ontwikkelde Paul Janssen Futurelab Leiden met subsidie van ZonMw de gratis Engelstalige online cursus Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures. Ook is de Committee Finder tool beschikbaar. Beide zijn bedoeld voor onderzoekers ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van doelmatigheids- of klinisch onderzoek.
 
Nieuws in het kort
Benoeming nieuw bestuurslid ZonMw
Hoe ziet de buitenwereld ZonMw?
Denk mee over onderzoek naar onderzoek en verantwoorde onderzoekspraktijken
De SET regeling verandert per 1 februari 2020
Parel voor hiv-preventie met PrEP
Winnaars Medische Inspirator hoofdprijs bekend!
NWO en ZonMw: open access in strijd tegen coronavirus
Resultaten PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens aangeboden
Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt'
Subsidie
Deadline: 3 maart 2020, 14:00 uur
Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies
Deadline: 3 maart 2020, 14:00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4
Deadline: 3 maart 2020, 15:00 uur
Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases
Deadline: 24 maart 2020, 14:00 uur
Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium
Klinische Fellows opnieuw open voor projectideeën
De subsidieoproep voor de eerste fase van het programma Klinische Fellows 2019 staat opnieuw open voor projectideeën. De subsidieoproep was op 9 januari 2020 gesloten, maar door onduidelijkheid over één van de eisen waaraan aanvragers moeten voldoen, kan nu opnieuw tot 14 april 2020 ingediend worden.
Naar de subsidieoproep
Deadline: 31 maart 2020, 14:00 uur
Medische Inspirator prijs
Deadline: 31 maart 2020, 14:00 uur
Rubicon 2020-1
Deadline: 3 april 2020, 14:00 uur
Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)
Deadline: 23 april 2020, 14:00 uur
MPNN Workshops
Deadline: 28 april 2020, 14:00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
Deadline: 22 mei 2020, 17:00 uur
AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions
Agenda
IMDI Consortia symposium AI en Big Data
5
mrt
 
9:30 - 12:00, Jaarbeurs, Utrecht
LSH PPS dag, jubileumeditie
5
mrt
 
12:00 - 18:00, Jaarbeurs Utrecht
Masterclass:
Inclusie in onderzoek
17
mrt
 
13:00 - 18:00, De Witte Vosch, Utrecht
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
APR
 
19:00 - 18:00, Congrescentrum 1931, Den Bosch
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'Geneesmiddelen van nu en voor later'
Op donderdag 9 april is het het 8e GGG-congres in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is bekend. Naast 2 plenaire sessies met als thema 'Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief' en 'FAST' en 14 subsessies is er dit jaar een ronde met interactieve sessies.
Nu aanmelden
 
European Implementation Event (EIE2020)
1 en 2 oktober 2020 in Rotterdam (pre-conference activiteiten op 30 september)
Hou jij je bezig met de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek? Kom dan naar EIE2020, neem deel aan inspirerende discussies met (inter)nationale collega’s en vergroot en verbreed je professionele netwerk.
Pauline Goense vertelt waarom je het niet mag missen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube