Congresnieuws! Programma is bekend, aanmelding is open. Meld uw casus aan over beschikbaarheid van medicijnen. Nieuws over startende en afgeronde GGG-projecten en subsidierondes. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2020
Geneesmiddelen
 
Aanmelden congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Geneesmiddelen van nu en voor later'
9 april, Beurs van Berlage, Amsterdam
Tijdens het 8e GGG-congres staan twee actuele thema’s in de plenaire sessies centraal: Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief en het nieuwe initiatief Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST). De 14 subsessies bieden zoals ieder jaar een gevarieerd aanbod met daarin de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Nieuw dit jaar is de extra ronde met 6 interactieve sessies, en ook dit jaar wordt weer samengewerkt met partners voor de klinische praktijk in de eerste lijn.
Bekijk hier het volledige programma
Direct aanmelden
Oproep: meld uw casus over beschikbaarheid medicijnen
Bespreek uw casus tijdens het GGG-congres op 9 april
Heeft u momenteel een probleem met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen? Is er een dreigend probleem met een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening? Of heeft u vragen over hoe u zelf een (nieuwe) behandeling optimaal beschikbaar kunt maken voor een zeldzame aandoening? Meld uw casus aan of stel een vraag. Tijdens het GGG-congres op 9 april 2020 kijken we in de sessie 'Medicijn voor de Maatschappij' of en hoe we kunnen helpen.
Meld hier uw casus vóór 5 maart
Nieuws
Moleculaire tumorboards: kennis delen levert voordelen op voor individuele patiënt
Interview met Harry Groen en Bart Koopman (UMC Groningen)
Nederlandse moleculaire tumorboards (MTB) werken steeds nauwer samen bij het formuleren van behandeladviezen. Dat levert voordelen op voor de individuele patiënt. Harry Groen en Bart Koopman vertellen over het opzetten van een landelijk MTB-netwerk, en de uitdagingen die dat oplevert.
Lees het interview
Bekijk het PATH-project
Hogere dosis antidepressiva leidt tot
lager geboortegewicht
GGG-project in het nieuws
In de Stop or Go? studie komt naar voren dat per dosis verhoging antidepressiva bij zwangere vrouwen het geboortegewicht van het kind 185 gram lager was. Ook vond de onderzoeksgroep geen aanwijzingen voor een hoger risico op terugval van depressieve klachten bij de groep vrouwen die stopten met antidepressiva, maar wel preventieve psychotherapie kregen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Speciale registratie voor patiënten met chronische darmziekten
GGG-project in Mediator
Voor mensen met een chronische inflammatoire darmziekte is er een persoonlijk online dossier ontwikkeld waarmee ze hun ziektebeloop kunnen bijhouden. Tevens levert deze patiëntenregistratie informatie op voor klinische studies
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het GGG-project
Medicijndosering veilig verlagen tijdens reumabehandeling
Promotienieuws
Reumapatiënten kunnen hun dosering TNF blokkers vaak veilig verlagen. Dat is één van de resultaten uit het proefschrift van Merel l’Ami (Reade).
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het Personalised Medicine project hier aan verwant
Combinatietherapie kan uitkomst bieden bij preventie van  antibioticaresistentie
JPIAMR-project in Mediator
Om antibioticaresistentie tegen te gaan, ging een internationaal consortium op zoek naar nieuwe combinaties van medicijnen. De onderzoekers vonden zowel mogelijkheden voor nieuwe medicijnen als voor verbetering van bestaande.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het JPIAMR-project
Onderzoek naar heruitgifte ongebruikte antikankermedicijnen
Start GGG-project Open Ronde 8
Onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit Utrecht gaan bepalen of ongebruikte orale antikanker geneesmiddelen opnieuw uitgegeven kunnen worden. Het project is gehonoreerd in Open Ronde 8 van het GGG-programma.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project
Alle gehonoreerde projecten in Open Ronde 8
Groot onderzoek naar dosisvermindering geneesmiddelen bij psoriasis
Start project BeNeFIT ronde
Dermatologen Elke de Jong en Juul van den Reek (Radboudumc) ontvangen samen met de afdeling Dermatologie van het UZ Gent een subsidie van 1,6 miljoen euro voor een groot onderzoek naar dosisvermindering van de nieuwste generatie biologische geneesmiddelen bij de behandeling van psoriasis.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de gehonoreerde projecten uit de BeNeFIT ronde
'Ik wil kankerbehandeling op maat maken'
Interview Edwin Cuppen Kennislink
In een interview op Kennislink licht genetica hoogleraar Edwin Cuppen (Universiteit Utrecht) de ontwikkelingen en het belang van bioinformatica bij de behandeling van kankerpatiënten toe.
Lees het interview
Bekijk het TANGO-project
Eerder interview met Edwin Cuppen
9 projecten Huisarts-geneeskunde en Ouderengeneeskunde gehonoreeerd
Subsidienieuws
Binnen het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) zijn 9 nieuwe projecten gehonoreerd.
3 van deze projecten gaan over het gebruik van geneesmiddelen.
Lees het nieuwsbericht
9 miljoen euro voor interdisciplinaire onderzoeksteams in het medisch domein
Fundamenteel onderzoek
Binnenkort starten 12 onderzoeksprojecten met vernieuwende onderzoekslijnen en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende onderzoeksgroepen in de eerste ronde van de ZonMw Open Competitie. Zij gaan onder andere aan de slag met het verbeteren van immuuntherapieën tegen kanker, de rol van genen bij verouderingsprocessen en angststoornissen en slapeloosheid.
Lees het nieuwsbericht
In memoriam:
Dick Kaasjager
Op vrijdag 31 januari overleed Dick Kaasjager op 72-jarige leeftijd. Dick was onder meer actief als voorzitter van de commissies Ethiek en Gezondheid, Onderzoeksprogramma GGZ en Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials.
We wensen zijn naasten veel sterkte toe.
Lees het In memoriam
 
Gratis online cursus toetsingsprocedure en wet- en regelgeving
Samen met de CCMO ontwikkelde Paul Janssen Futurelab Leiden met subsidie van ZonMw de gratis Engelstalige online cursus Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures. Ook is de Committee Finder tool beschikbaar. Beide zijn bedoeld voor onderzoekers ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van doelmatigheids- of klinisch (geneesmiddelen) onderzoek.
Gestructureerde remedie tegen missers
Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroonherkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers. Hoe leer je haio's om deze methode te gebruiken?
Lees het interview met Josepha Kuhn
Medicijnjournaal januari
GGG-project in het nieuws
In het Medicijnjournaal van januari is er aandacht voor pijn bij kwetsbare ouderen, zowel in de thuissituatie als in een zorginstelling.
Bekijk het Medicijnjournaal
Bekijk het GGG-project
 
Nieuws in het kort
Projectresultaten

Om diabetespatiënten meer therapietrouw te maken is een praktisch draaiboek ontwikkeld en is de interventie geïmplementeerd in de huisartsen- en apothekersinformatiesystemen. Het project heeft tevens geleid tot gerichte aanbevelingen en verbeteringen van toekomstige therapietrouw interventies.
Projectleider: Dr. M.C. Adriaanse, Vrije Universiteit Amsterdam

Het gebruik van rivastigmine bij vroege behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zonder dementie wordt niet aanbevolen. Deze voorzichtige conclusie kan worden getrokken met in acht nemen van de beperkingen van de studie door lagere inclusie dan gepland.
Projectleider: Dr. E.M.J. Foncke, Amsterdam UMC - locatie VUmc

Ondansetron bij kinderen onder de 5 jaar met buikgriep in de eerste lijn vermindert het braken binnen de eerste 4 uur veilig van 43% naar 19%. Ondansetron heeft geen significant effect op het aantal verwijzingen, ziekenhuisopnames en bijwerkingen.
Projectleider: Dr. G.A. Holtman, Universitair Medisch Centrum Groningen

Het gebruik van antipsychotica door verpleeghuisbewoners wordt bespreekbaarder met patiënten en hun naasten en is in de meeste instellingen gedaald door het ontwikkelde stappenplan.
Projectleider: Dr. D.L. Gerritsen, Radboudumc

Agenda
LSH PPS dag, jubileumeditie
5
mrt
 
12.00 - 18.00, Jaarbeurs Utrecht
Masterclass:
Inclusie in onderzoek
17
mrt
 
13.00 - 18.00,
De Witte Vosch, Utrecht
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
apr
 
09.00 - 18.00, Congrescentrum 1931, Den Bosch
PRISMA Symposium
12
mei
 
09.30 - 17.30,
De Eenhoorn, Amersfoort
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
Kom ook op 9 april 2020
Interessante plenaire sessies, ruime keuze aan subsessies, collega's ontmoeten en kennis delen. Op donderdag 9 april kun je weer aanwezig zijn op het 8e GGG-congres in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Bekijk het programma en meld je aan.
Nu aanmelden
Lowlands Health Economic Study Group conference
28-29
mei
 
Best Western Plus, Groningen
  
European Implementation Event (EIE2020)
1 en 2 oktober 2020 in Rotterdam (pre-conference activiteiten op 30 september)
Hou jij je bezig met de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek? Kom dan naar EIE2020, neem deel aan inspirerende discussies met (inter)nationale collega’s en vergroot en verbreed je professionele netwerk.
Pauline Goense vertelt waarom je het niet mag missen
Subsidie
Deadline: 25 februari, 14.00 uur
Onderzoeksproject Medicinale Cannabis
Deadline: 3 maart, 14.00 uur
Grote Trials Ronde 4
Deadline: 26 februari, 14.00 uur
Preconceptionele dragerschapsscreening: Onderzoek naar de opbrengsten en gevolgen van dragerschap, de (ethische) kaders en het maatschappelijk draagvlak
Deadline: 3 maart, 14.00 uur
European Joint Programme on Rare Diseases: Network Support Scheme
Klinische Fellows opnieuw open voor projectideeën
De subsidieoproep voor de eerste fase van het programma Klinische Fellows 2019 staat opnieuw open voor projectideeën. De subsidieoproep was op 9 januari 2020 gesloten, maar door onduidelijkheid over één van de eisen waaraan aanvragers moeten voldoen, kan nu opnieuw tot 14 april 2020 ingediend worden.
Naar de subsidieoproep
Deadline: 26 maart, 14.00 uur
Vici Ronde 2020
 
Deadline: 3 maart, 14.00 uur
Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies
Deadline: 24 maart, 14.00 uur
Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium
 
Deadline: 31 maart, 14.00 uur
Rubicon 2020 - 1
Deadline: 6 april, 17.00 uur
JPIAMR Network Plus 2020
Deadline: 23 april, 14.00 uur
MPNN Workshops
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube