Met o.a. het Europese Implementatie Event, domeinoverstijgend samenwerken in leernetwerken en tips voor werken met zorgmijders
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Februari 2020
Kwaliteit van Zorg
 
European Implementation Event (EIE2020)
1 en 2 oktober 2020 in Rotterdam (pre-conference activiteiten op 30 september)
Hou jij je bezig met de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek? Kom dan naar EIE2020, neem deel aan inspirerende discussies met (inter)nationale collega’s en vergroot en verbreed je professionele netwerk.
Pauline Goense vertelt waarom je het niet mag missen
Twitter Facebook LinkedIn
Gestructureerde remedie tegen missers
Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroonherkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers. Hoe leer je haio's om deze methode te gebruiken?
Interview met Josepha Kuhn over de inzet van deze methode
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Nieuwsbrief special over netwerkzorg in de palliatieve zorg
Nieuwe subsidieronde Open Competitie start op 20 februari 2020
Vernieuwing van Toezicht: vooraankondiging en matchmakingsbijeenkomst NWA-subsidie
Meer onderzoek naar medische hulpmiddelen door nieuwe wetgeving
Aan de slag met erkende gecombineerde leefstijlinterventies
NWO en ZonMw: open access in strijd tegen coronavirus
Projectresultaten
Leernetwerken en onderwijs
Hoe kun je domeinoverstijgend samenwerken op het gebied van onderwijs, leernetwerken en praktijk? Projectleiders en praktijkprofessionals wisselen kennis en ervaring uit.
Ervaringen & tips
Twitter Facebook LinkedIn
   
Van je familie moet je het hebben
Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Tiny van Hees en familie-ervaringsdeskundige Tom Rusting vertellen hoe speciaal getrainde familieleden helpen bij het toe- en terugleiden naar hulp.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
9 nieuwe projecten Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde gehonoreerd
29 startsubsidies voor uitvoering regionale plannen Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Bied ouders eerst hulp voor hun problemen
Verslavings- en jeugdzorg
Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen. Die benadering opent ook de weg naar hulp voor hun kind.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
 
Werken met zorgmijders
Een wijkgericht steunnetwerk 
Jenny Zwijnenburg is projectleider van het project 'Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners'. In haar blog geeft ze 10 tips die zij samen met ervaringsdeskundige Bertha formuleerde voor het werken met zorgmijders.
Bekijk de 10 tips
Twitter Facebook LinkedIn
  
Gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s
Dewi Stalpers is één van de deelnemers aan de verpleegkundig leiderschapstraining LMNR 2.0. Samen met een aantal consortiumpartners heeft zij het onderzoek Registred Nurses to Blend (RN2BLEND) opgezet.
Interview met Dewi Stalpers over RN2BLEND
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag
5
mrt
 
12.00 - 18.00, Jaarbeurs Utrecht
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
mrt
 
9.00 - 17.00,
Theater Buitensoos
Zwolle
 
Masterclass inclusie in onderzoek in de ggz
17
mrt
 
13.00 - 18.00,
De Witte Vosch
Utrecht
 
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
24
mrt
 
9.00 - 17.00,
Igluu
Eindhoven
Matchmakingsbijeenkomst NWA-subsidie Vernieuwing van Toezicht
24
mrt
 
10.00 - 17.00,
DeFabrique
Utrecht
 
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
apr
 
9.00 - 18.00, Congrescentrum 1931 Den Bosch
 
Themabijeenkomsten Juiste Zorg op de Juiste Plek
Wil je ook praktisch aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kom dan naar één van de 4 regionale bijeenkomsten.
Aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
9
apr
 
9.00 - 17.30,
Beurs van Berlage Amsterdam
 
 
Symposium Lof der Verpleegkunst
12
mei
 
12.00 - 17.00,
De Doelen,
Rotterdam
   
European Implementation Event 2020
1&2
okt
 
9.00 - 17.00,
Postillon,
WTC Rotterdam
 
Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
13.00 - 17.00,
locatie nog niet bekend
 
Subsidie
Deadline: 3 maart 2020, 14.00 uur
Praktijkgericht onderzoek naar relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning
Deadline: 3 maart 2020, 10.00 uur
Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Deadline: 3 maart 2020, 14.00 uur
Netwerksubsidies Translationeel Onderzoek
Deadline: 3 maart 2020, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen: Grote Trials
 
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Take-off voor ondernemende onderzoekers
Deadline: 24 maart 2020, 14.00 uur
Implementatie wijk-GGD'er
Deadline: 26 maart 2020, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 31 maart 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Deadline: 28 april 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
 
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube