In deze nieuwsbrief aandacht voor netwerkzorg, zoals integrale kindzorg en transmurale samenwerking. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 28 | februari 2020 | Netwerkzorg
Palliatieve zorg
 
Start kennissynthese Advance Care Planning
In opdracht van ZonMw gaat het NIVEL inzicht geven in de stand van zaken binnen ACP-gerelateerde projecten in Nederland. Hiermee willen we een landelijk overzicht bereiken en inzicht geven in de waarde en toepasbaarheid van ontwikkelde interventies.
Meer over deze kennissynthese
Twitter LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
‘Integrale zorg voor kinderen is complex maatwerk’
Ondersteuning aan gezinnen waarin een kind een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening heeft, is per definitie maatwerk. Goede samenwerking en verbinding tussen de betrokken hulpverleners zijn daarbij onmisbaar. De 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zorgen hiervoor.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
‘Geef wijkverpleging en familie de regie in netwerkzorg’
Guus Schrijvers heeft een duidelijke boodschap voor het palliatieve veld: zorg voor een goed netwerk in het medische circuit en realiseer een sterke samenhang met het sociaal domein. ‘De brug tussen deze twee is wat mij betreft de wijkverpleegkundige.'
Lees het interview
Twitter LinkedIn
  
‘Praat met ouderen al in het ziekenhuis over palliatieve zorg’
Wanneer een oudere patiënt in de palliatieve fase uit het ziekenhuis komt, zijn diens wensen en behoeften vaak onbekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. In het PalliSupport-project worden in het ziekenhuis gesprekken gevoerd met patiënt en naasten. Wensen, behoeften en afspraken komen terecht in een transmuraal zorgplan.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
'Als een paar mensen enthousiast zijn, kan het opeens gaan rollen’
Het verbeteren van de transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Dat is het doel van het ZonMw-project waar Andrée van der Ark en Marijanne Engel aan werken. Zij vertellen over hun ervaringen met implementatie van verbeteracties.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
  
Overige netwerkvoorbeelden
ParkinsonNet in het project ParkinsonSupport
Handreiking aandoeningspecifieke netwerken
Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
Regionale oncologienetwerken
Regionale samenwerking bij zorg kwetsbare ouderen
Projectresultaten
Nieuw hulpmiddel voor artsen bij de besluitvorming over sondevoeding na ernstige beroerte
Evenementen
Symposium mantelzorg in de palliatieve fase
5
mRT
 
10.00 - 16.00 uur
Huize Heyendael Nijmegen
EAPC World Research Congress 2020
14/16
mEI
 
10.00 - 17.00 uur
Palermo, Italië
European Implementation Event
1/2
OKT
 
12.00 - 17.00 uur
Postillion, WTC Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
4/6
NOV
 
10.00 - 17.00 uur
Congrescentrum
Van der Valk, Tiel
Sessievoorstellen indienen kan nog!
Ook voor het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg is er de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor één van de parallelsessies. Zowel op donderdag 5 als vrijdag 6 november zijn er elke dag 2 rondes met parallelsessies. Een sessie duur 1 uur en drie kwartier. Thema: ‘Palliatieve zorg: Elke keer anders’ Noodzaak voor maatwerk!

Voorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april.
INFO EN indienen
Twitter LinkedIn
 
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
PZNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube