Eindejaarsspecial: een terugblik op 2019 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2020
Geestelijke gezondheid
 
Met deze speciale editie van de nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar. Veel inspirerende en innovatieve projecten hebben ook in 2019 een bijdrage geleverd aan de kwaliteit en doelmatigheid van de ggz - van actieonderzoek in de wijk tot (neuro)wetenschappelijk onderzoek. We lichten in deze nieuwsbrief een hoogtepunt per maand uit.
Voor het komende jaar hopen we samen met u veel nieuwe inzichten en kennis te mogen delen. 
Reality Keeper - 'Jammer dat hij er niet eerder was!’
JANUARI | De Reality Keeper is een app die je activiteit op sociale media monitort en waarschuwt als het dreigt mis te gaan. In eerste instantie bedacht door en voor mensen met een psychose. In een interview vertellen zij hoe ze dit hebben aangepakt.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
'Bestaande definitie depressie voldoet niet'
FEBRUARI | Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen/UMC Groningen deden een grootschalig online bevolkingsonderzoek naar psychische klachten.
Lees het artikel
   
Implementatie met impact
|
MAART | ZonMw organiseerde een masterclass 'implementatie in de ggz' voor projectleiders, professionals, cliënten en andere geïnteresseerden.
Lees de terugkoppeling
   
Sleep well — things really will be better by morning
APRIL | Zo kopte The Times op 26 april 2019 naar aanleiding van het onderzoek van professor van Someren (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen). Daaruit blijkt dat verstoorde REM-slaap mogelijk een probleem bij het verwerken van schaamtevolle emoties veroorzaakt. 
Lees meer over dit onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Traumagerichte interventies (EMDR en KIDNET) voor vluchtelingenkinderen
MEI | Projectleider Trudy Mooren: ‘We hopen op resultaten die duidelijk maken of en op welke manier traumagerichte interventies effectief zijn bij kinderen tussen de 8 en 18 jaar die met één of beide ouders zijn gevlucht’.
Lees het interview
Hoe organiseer je Optimaal Leven?
JUNI | Mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid hebben sterk wisselende zorg nodig. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor hen stevig en passend te organiseren. Zo kan voorkomen worden dat iemand terugvalt of verward raakt. 
Lees het interview
Ervaringsdeskundigen ggz aan zet
JULI | Er startten bijna 40 kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. Inmiddels is er een verkenning opgezet naar de verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid in deze initiatieven, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, onder leiding van (ervaringsdeskundige) projectleider Dr. Alie Weerman.
lees meer
  
Start programma Beschermd Thuis
AUGUSTUS | Inmiddels hebben 28 van de 47 regio’s een startsubsidie ontvangen vanuit het programma Beschermd Thuis om de doelen van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren. De agenda is gericht op sociale inclusie van mensen die moeite hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden.
lees meer
 
  
Podcasts Gender en Gezondheid
SEPTEMBER | Mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar: biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. In deze podcastserie vertellen onderzoekers welke man-vrouwverschillen zij onderzoeken, waarom zij dat doen en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben.
beluister de podcasts
Wetenschappelijk onderzoek naar E33-meldingen
OKTOBER | De regio Flevoland heeft onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze meldingen, de aard van de problematiek van de personen en de samenwerking in de ketens van hulp- en zorgverlening. Door een studie op persoonsniveau met een unieke combinatie van data uit het veiligheids- en sociaal domein.
Lees het onderzoeksrapport
Twitter Facebook LinkedIn
Kennissynthese: Relatie voeding & psychische gezondheid
NOVEMBER | Gezonde voedingspatronen hangen samen met een lagere kans op depressieve klachten of een depressie bij volwassenen. Dit blijkt uit het rapport van onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen.
Lees meer
   
‘In Melbourne spreken ze inmiddels over kerfuffle’
DECEMBER | De preventieve aanpak waarmee de wijk-GGD’er escalatie voorkomt, maakt wereldwijd veel indruk. Zo ook in Melbourne, waar wijk-GGD'ers Esther Pullen en Sarah Voss op werkbezoek waren. Zij gaven een interview en vertelde over wat ze meemaakten en de lessen die ze meenamen.
Lees het interview
   
Geestelijke gezondheid in 2020
We kijken uit naar wat de projecten de komende tijd aan inzichten en kennis zullen opleveren. Een greep uit wat we kunnen verwachten:
Subsidieoproepen
Deadline: doorlopend indienen
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams
 
Deadline: 23 januari 2020 14.00 uur
Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert Verward Gedrag
Verwachte subsidieoproepen
Medio december 2019 te vinden in de subsidiekalender van ZonMW
Zorg voor vluchtelingen
 
Medio december 2019 te vinden in de subsidiekalender van ZonMW
Onderzoeksprogramma ggz
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube