Met o.a. behandeling voor psychosegevoeligheid en familiehulp bij psychiatrische problemen & aanpak verward gedrag. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2020
Geestelijke gezondheid
 
Behandeling op maat voor mensen met psychosegevoeligheid
De 10 jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor de ontwikkeling van iemands psychische gezondheid. Lees het interview over de HAMLETT-studie naar wel of niet afbouwen van antipsychotica en aansluitende OPHELIA-studie.
Lees het interview
Te gast in de leefwereld van een familielid met psychiatrische problemen
Sommige mensen die dringend psychiatrische zorg nodig hebben, wijzen elke behandeling af en worden ‘zorgmijders’ genoemd. In het pilotproject ‘Van je familie moet je het hebben’ hielpen speciaal getrainde familieleden bij het toe- en terugleiden naar hulp. En met succes.
Lees meer
Aanpak Verward Gedrag in Zuid-Oost Nederland
Mede dankzij subsidie van ZonMw zijn in regio Zuid-Oost Nederland allerlei initiatieven gestart om passende zorg te verlenen aan mensen met verward gedrag. Zo is bijvoorbeeld een meldpunt voor niet-acute vragen ingericht, een Herstelhuis geopend en is het vervoer verder vormgegeven.
Lees de interviews
Nieuws
29 startsubsidies toegekend voor Uitvoering regionale plannen Meerjarenagenda BWMO
  Transitietool voor soepele overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg voor jongeren met depressie 
Evaluatie en begeleiding leernetwerken door IVO en Plaform 31
App voor uitvoering wet verplichte ggz (Wvggz)
Kwaliteitsstandaard transitiezorg in de maak voor jongeren met chronische aandoening
Interventie voor kinderen met gescheiden ouders effectief bevonden
ZonMw trotse hoofdpartner e-healthweek 2020
Ook dit jaar zijn we weer betrokken bij de jaarlijkse e-healthweek. Kom naar de openingsmanifestatie op maandag 27 januari en ontdek hoe ZonMw e-health stimuleert. Meer informatie over de opening en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van ICT & Health
Lees meer hierover
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Voorbij de verwarring - aftersite
Er is een impressie van deze bijzondere dag te vinden op www.voorbijdeverwarring.nl. Naast een compilatiefilm en vele foto’s zijn hier ook de meeste presentaties van de lezingen en workshops te vinden.
Bekijk de aftersite
"Zij is een vrouw waar hulpverleners hun tanden op stuk bijten."
Blog van Jenny Zwijnenburg, projectleider van Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners. 
Lees haar blog
 
Projectleidersbijeenkomst onderwijs en leernetwerken
De ZonMw programma’s Verward Gedrag en Langdurige Zorg en Ondersteuning organiseerden een projectleiderbijeenkomst. Projectleiders en praktijkprofessionals kwamen samen om kennis te delen en ervaring uit te wisselen op het gebied van onderwijs en leernetwerken.
Lees het verslag
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
Wijk-GGZ’er kan het gesloten karakter van de psychiatrie verkleinen
Ex-cliënten helpen cliënten: Ervaringsdeskundige hulp in vrijgevestigde ggz-praktijken
Niet breien en kleien, maar samendenken: Denksessies over innovatie in de ggz
Impressie Jeugd bij ZonMw 2019-2020
met o.a.: Hoe je risicojongeren een beter toekomstperspectief kunt bieden, hoe je door samenwerking slachtoffers van loverboys beter kunt helpen en nieuwe subsidieoproep van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.
Projectresultaten
Laatste nieuws over Hulpkaart
In het hele land geven (ggz-)instellingen, MEE, cliënt-, en andere organisaties Hulpkaarten en Crisiskaarten uit. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de doorontwikkeling hiervan? Lees dan de eerste nieuwsbrief van het landelijke evaluatietraject door UMC Utrecht.
Leer meer
   
Zelftest: Ben ik gameverslaafd?
Gamen is een gebruikelijke tijdsbesteding geworden – een leuke hobby. Soms is die hobby verslavend. Sinds 2012 kunnen jongeren via een zelftest nagaan of dat bij hen het geval is. Tony van Rooij paste de test aan op basis van nieuwe inzichten.
Lees het artikel
   
Evenementen
Opening tentoonstelling GENDER!
30
Jan
 

16.00 - 18.00 | ZonMw, Den Haag

Informatiebijeenkomst subsidieronde Zorg voor vluchtelingen
31
jan
 

09.30 - 12.30 | ZonMw, Den Haag

Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’
9
april
 

13.30 - 17.00 | Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Masterclass: Inclusie in onderzoek

17 maart 2020, 13.00 - 18.00
De Witte Vosch in Utrecht

Deze masterclass is gericht op werving en rekrutering van patiënten voor onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Professionals uit het veld geven tips en delen hun ervaringen.
meer informatie
Symposium Lof der Verpleegkunst
12
mei
 

12.00 - 17.00 | De Doelen, Rotterdam

 
Subsidieoproepen
Deadline: 20 februari 2020, 14:00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 5 maart 2020, 14:00 uur
Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten
Deadline: 3 maart 2020, 10:00 uur
Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020
Deadline: 3 maart 2020, 10:00 uur
Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering
Implementatie wijk-GGD'er
Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in de gemeente. Wilt u een wijk-GGD’er aanstellen in uw gemeente? Vraag vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan. Meer informatie? Kom dan op 11 februari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht georganiseerd door het CCV.
Nu bekijken
Binnekort te vinden in de subsidiekalender van ZonMw
Integraal aanbod zorg en begeleiding
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube