Met o.a. patiëntveiligheid, e-health, actieonderzoek innovatieve zorg en verpleegkundig leiderschap Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Januari 2020
Kwaliteit van Zorg
 
ZonMw trotse hoofdpartner e-healthweek 2020
27 januari t/m 1 februari
Ook dit jaar zijn we betrokken bij de jaarlijkse e-healthweek. Kom naar de openingsmanifestatie op maandag 27 januari en ontdek hoe ZonMw e-health stimuleert.
e-healthweek
Twitter Facebook LinkedIn
Actieonderzoek Innovatieve zorg
Actieonderzoek is cyclisch en stapsgewijs onderzoeken, veranderen en innoveren in de praktijk. Hoe lopen de projecten van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? En wat vinden de innovatoren daarvan?
Bekijk de voortgang, uitdagingen en successen
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Benoeming nieuw bestuurslid ZonMw
Call for abstracts: European Implementation Event
Luisterconsulten voor zingevingszorg
Terugblik op praktijkdag Voorbij de verwarring
Lancering website sondevoedingnaberoerte.nl: hulpmiddel voor artsen bij besluitvorming over doorbehandelen na ernstige beroerte
‘Technologie voor ouderen is alleen succesvol als je de doelgroep écht begrijpt’
Projectresultaten
Rol voor e-health in transitie van zorg
De zorg verbeteren met informatietechnologie als oplossing voor de huidige problematiek binnen de zorg? Het zou niet alleen vreemd, maar ook onwenselijk zijn als de gezondheidszorg achterblijft bij de ontwikkelingen op dit terrein. 
E-health speelt betekenisvolle rol in de zorg
Twitter Facebook LinkedIn
   
Wijkverpleegkundigen nemen de leiding
Interview met projectleider Gerrie Bours
De aanpak Nurses in the lead helpt wijkverpleegkundigen de leiding te nemen bij vernieuwingen om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te stimuleren. Hoeveel effect heeft deze aanpak? En wat vinden wijkverpleegkundigen, teamleden en cliënten er van?
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
Actieonderzoek Innovatieve Zorg
De WijkKliniek: ziekenhuisbehandeling met zicht op thuis
MijnEigenZorgplan: actieonderzoek naar ontwikkeling en implementatie van een persoonsgerichte digitale zorgomgeving voor complexe patiëntengroepen
ALS Thuismeten & Coachen: personalized care voor mensen met ALS
Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie bij Nierpatiënten
Andere nieuwe projecten
Take-off: innovatieve oplossingen voor ziekte en gezondheid
Onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning
Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse eHealth
Familie- en cliëntparticipatie: wat maakt het moeilijk, hoe kan het beter?
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Verpleegkundig leiderschap: LMNR 2.0
De 2e groep fellows is gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research. Benieuwd wat zij doen? In een vlog- en blogreeks stellen de deelnemers zich voor en vertelt coördinator Thóra B. Hafsteinsdóttir wat het programma inhoudt.
Bekijk de eerste vlog
Twitter Facebook LinkedIn
   
Safety II en veiligheidsergonomie
Eerste subsidieoproep in april online
Werken de principes van Safety II ook in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland? En dragen ze bij aan veiligere zorg voor patiënten? Die vragen staan centraal in het nieuwe programma Safety II en veiligheidsergonomie.
Naar het programma
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Openingsmanifestatie e-healthweek
27
JAN
 
9.00-19.00 uur, Afas Circustheather
Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag
5
mrt
 
12.00 - 18.00, Jaarbeurs 
Utrecht
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
mrt
 
9.00 - 17.00,
Theater Buitensoos
Zwolle
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
24
mrt
 
9.00 - 17.00,
Igluu
Eindhoven
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
apr
 
9.00 - 18.00, Congrescentrum 1931 Den Bosch
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
9
apr
 
9.00 - 17.30,
Beurs van Berlage Amsterdam
Symposium Lof der Verpleegkunst
12
MEI
 
12.00 - 17.00,
De Doelen, Rotterdam
Florence Nightingale Fair
12&13
mei
 
11.00 - 16.45,
De Basiliek Veenendaal
NHG-Wetenschapsdag
19
Juni
 
10.00 - 18.00,
Maastricht
Deadline indienen abstract: 1 februari
Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
13.00 - 17.00,
locatie nog niet bekend
Subsidie
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
Startimpuls voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
Voucherregeling voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
Regio-impuls voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek
Deadline: 3 maart 2020, 14.00 uur
Netwerksubsidies Translationeel Onderzoek
Deadline: 3 maart 2020, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen: Grote Trials
Onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde
Deadline: 4 februari 2020, 14.00 uur
Huisartsen en/of huisarts-onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar naar kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.
Vraag nu subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Take-off: voor ondernemende onderzoekers
Deadline: 28 april 2020, 14.00 uur
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten
 
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube