Met o.a. resultaten investering in verpleegkundig onderzoek, onderzoek naar hartritmestoornissen en Parel voor zingeving in de palliatieve zorg
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
December 2019
Kwaliteit van Zorg
 
Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg
Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom wordt er nu een kwaliteitsstandaard Transitiezorg ontwikkeld.
Praat niet over, maar met jongeren
Twitter Facebook LinkedIn
Resultaten van investering in verpleegkundig onderzoek
Het programma Tussen Weten en Doen II heeft verpleegkundigen gestimuleerd om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben. Wat is er allemaal bereikt in de afgelopen jaren?
Bekijk de evaluatie en een impressie van de slotbijeenkomst
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
De Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari
Nieuw programma Beschermd Thuis
Erfelijkheidsonderzoek: voorlichting patiënt en arts over de mogelijkheden van DNA-sequencing
Wijk-GGD’ers op werkbezoek in Australië
Eerste hulp bij verward gedrag op spoedeisende hulp Rijnstate
Interview met Gerard Molleman (GGD Gelderland-Zuid): 'Samen aan gezondheid werken zorgt voor een preventieve infrastructuur'
Projectresultaten
Hartritmestoornis eerder diagnosticeren
Door boezem- of atriumfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen als beroertes en hartfalen te voorkomen. Kan de huisarts dit eerder diagnosticeren?
Lees het interview met Nicole Verbiest-van Gurp
Twitter Facebook LinkedIn
  
Leiderschap door en voor verzorgenden
Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging,  'Wij hebben veel kennis en praktijkervaring. Daarmee kunnen we goed meedenken over verbeteringen in de zorg.
Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen: 4 projecten brengen kennis naar de praktijk
Persoonsgerichte zorg in netwerken
Onderzoek naar gemeenschappelijke besluitvorming in de behandeling van kankerpatiënten met een migratieachterstand
Disseminatie en implementatie Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg
Knelpuntenanalyse obstipatie
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Update progamma Zingeving en Geestelijke verzorging
Welke acties zijn al in gang gezet om aandacht voor zingeving in de thuissituatie in te bedden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager?
Lees het nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
Diagnostiek dementie
Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen. Dat kan de informatieverschaffing, besluitvorming en communicatie over diagnostiek in de praktijk verbeteren.
Bekijk de video en het project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Parel voor zingeving in de palliatieve zorg
An Reyners heeft namens haar team een ZonMw Parel in ontvangst genomen voor het project 'Als niet alles is wat het lijkt'. Het project leert zorgverleners in de palliatieve zorg praten over zingeving met patiënten en hun naasten.
Bekijk het parelproject
Twitter Facebook LinkedIn
Hiv-preventie met PrEP
Een grote stap in hiv-preventie in Nederland
PrEP (pre-expositie profylaxe) is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. Onderzoek van de GGD Amsterdam heeft aangetoond dat PrEP in de praktijk goed toepasbaar is. Het onderzoek heeft mede geleid tot een nationaal PrEP-programma.
Lees meer over PrEP
Twitter Facebook LinkedIn
  
Evenementen
Openingsmanifestatie e-healthweek
27
JAN
 
9.00-19.00 uur, Afas Circustheather
Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag
5
mrt
 
12.00 - 18.00, Jaarbeurs 
Utrecht
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
mrt
 
9.00 - 17.00,
Theater Buitensoos
Zwolle
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein
24
mrt
 
9.00 - 17.00,
Igluu
Eindhoven
Nederlands Congres Volksgezondheid
8
apr
 
9.00 - 18.00, Congrescentrum 1931 Den Bosch
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
9
apr
 
9.00 - 17.30,
Beurs van Berlage Amsterdam
Florence Nightingale Fair
12&13
mei
 
11.00 - 16.45,
De Basiliek Veenendaal
Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
13.00 - 17.00,
locatie nog niet bekend
Subsidie
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
Deadline: 7 januari 2020, 14.00 uur
Gender en preventie - Aanvullend onderzoek & secundaire analyses
Deadline: 9 januari 2020, 14.00 uur
Klinische Fellows
Deadline: 14 januari 2020, 14.00 uur
Proeftuinen Therapietrouw - Goed Gebruik Geneesmiddelen 
Deadline: 16 januari 2020, 14.00 uur
Kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse onbegrepen gedrag
Deadline:16 januari 2020, 14.00 uur
Kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse compressietechnieken 
Deadline: 16 januari 2020, 14.00 uur
Kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse vervuilde huishoudens
Deadline: 16 januari 2020, 14.00 uur
Kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse jeuk
Deadline: 16 januari 2020, 14.00 uur
Kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube