In deze nieuwsbrief aandacht voor onderwijs, leerwerkplaatsen en een Parel voor zingeving Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 27 | november 2019 | Onderwijs
Palliatieve zorg
 
ZonMw Parel voor zingeving in de palliatieve zorg
15 november 2019
Directeur ZonMw reikt parelbeeldje uit aan An Reyners en projectteam
An Reyners heeft namens haar team een ZonMw Parel voor het project 'Als niet alles is wat het lijkt' ontvangen. Het project leert zorgverleners in de palliatieve zorg praten over zingeving met patiënten en hun naasten.
Meer over het parelproject
Twitter LinkedIn
'Samenwerken is geen doel, maar een middel'
Verslag projectleidersbijeenkomst
Samen met ZonMw organiseerde Septet, het consortium palliatieve zorg Midden-Nederland, een projectleidersbijeenkomst met als thema: van onderzoek naar samenwerken in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen uit de praktijk uitgewisseld en kwamen tips en oplossingen aan bod.
Ga naar het verslag
Twitter LinkedIn
   
De laatste levensfase kan lichter
Artikel in tijdschrift Pal voor u
De ziekte van Parkinson verloopt bij iedereen anders. Het tijdig markeren van deze ziekte kan de kwaliteit van leven optimaliseren voor alle betrokkenen. Ervaringsdeskundige Dorian van Amelsvoort en fysiotherapeut Trudy Bloem vertellen over hun ervaringen in een ZonMw-artikel in het tijdschrift Pal voor U.
Lees het artikel
Twitter LinkedIn
   
Nieuws

Publiekscampagne VWS over palliatieve zorg
.
‘Het gaat erom dat mensen op tijd het gesprek aangaan over de laatste levensfase en zich al in een vroeg stadium oriënteren op wat er in deze fase mogelijk is,’ aldus Fred Lafeber, beleidscoördinator bij VWS.
Interview met Fred Lafeber
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
Start klankbordengroep onderwijs
Vlog #Jeroenonderzoekt: Samen leren en opleiden in de wijk
Podcast gender en gezondheid: Mantelzorg en arbeid
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
‘Palliatieve zorg leer je niet uit een boekje’
Iedere verpleegkundige en verzorgende komt in aanraking met mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Samen met professionals, studenten, patiënten én naasten hebben verschillende mbo- en hbo-opleidingen palliatieve zorg ingebed in hun basiscurriculum.
Interview over dit project
Twitter LinkedIn
Zorgprofessionals en studenten leren samen over palliatieve fase
Hoe kunnen onderwijs over palliatieve zorg en de praktijk optimaal op elkaar aansluiten? Dat is de vraag waar Aly Dassen (Albeda Zorgcollege en O2PZ) antwoorden op probeert te vinden. Ze deelt haar belangrijkste lessen.   
Lees het interview
Twitter LinkedIn
  
Toolbox voor geneeskunde onderwijs
Elke arts krijgt met palliatieve zorg te maken én heeft er een verantwoordelijkheid in. Toch is het nog geen integraal onderdeel van de basisopleidingen geneeskunde. Het project Pasemeco helpt Nederlandse faculteiten om hier verandering in te brengen.
Meer over de toolbox
Twitter LinkedIn
‘Palliatieve zorg moet structureel in de onderwijscurricula’
Het was een succesvol eerste jaar voor het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). ‘Er zijn veel initiatieven bij elkaar gebracht en er worden meerdere onderwijsknooppunten ingericht’, aldus programmamanager Marijke Dericks-Issing.
Meer over programma O2PZ
Twitter LinkedIn
  
Projectresultaten

Uniek stripboek over mantelzorg in de laatste levensfase
.
Sinds eind september ligt het boek ‘Naasten’ in de winkels. Het is een graphic novel over wat het voor mensen betekent om te zorgen voor iemand dichtbij die ernstig ziek is en binnenkort komt te overlijden.
Meer over het boek 'Naasten'
Twitter LinkedIn
Overige onderwijsprojecten
ICT4PAL: facilitating self-management and personalized access to palliative care and enriching educational programs
INZICHT project: hetINitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D
Palliatieve Sedatie: hoe nu verder?
Evenementen
Florence Nightingale
Fair
12/13
mEi
 
12:00 - 17:00, De Basiliek, Roosendaal
EAPC World Research Congress 2020
14/16
mEI
 
10.00 - 17.00,
Palermo, Italië
  
European Implementation Event
1/2
OKT
 
12:00 - 17:00, Postillion, WTC Rotterdam
8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
4/6
NOV
 
10.00 - 17.00,
Congrescentrum
Van der Valk, Tiel
  
Subsidie
Subsidieronde praktijk
In oktober zijn er voor de subsidieronde van 'Palliantie ronde 2019 praktijk' 70 subsidieaanvragen ingediend door Netwerken Palliatieve Zorg. Deze aanvragen zijn gericht op het implementeren van een interventie in de praktijk en op deelname aan het bijbehorende onderzoek.
Meer over subsidieronde praktijk
Update Zingeving en Geestelijke verzorging
Het doel van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging is inzicht te verschaffen in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Welke acties zijn al in gang gezet en wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?
Meer over dit programma
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
IKNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube