Met o.a. Parel voor dementieonderzoek en Nederlandse wijk-GGD'ers naar Australië. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, november 2019
Geestelijke gezondheid
 
Model voorspelling kans op dementie verdient ZonMw-Parel
Projectleider prof. dr. Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum Amsterdam ontving op 24 oktober een ZonMw-Parel tijdens het Alzheimer Europe congres in Den Haag. 
Lees meer over het onderzoeksproject
Nederlandse wijk-GGD'ers naar Australië voor uitwisseling kennis
2 wijk-GGD'ers uit Vught wisselen op uitnodiging van de Australische politie kennis en ervaring uit in Melbourne. Daar kampen ze al langere tijd met een steeds groter wordende groep mensen met verward gedrag door onder meer alcoholproblemen. Het werkbezoek vindt plaats van 18 tot 30 november.
Lees meer over hun werkbezoek
Nieuws
ZonMw participeert in groot verslavingscongres Lisbon Addictions 2019
Eind oktober kwamen meer dan 1300 onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleners die in hun werk betrokken zijn bij verslaving bij elkaar in Lissabon. Daar presenteerden 6 van de 7 hoofdonderzoekers vanuit het ERANID-programma hun resultaten tot nu toe.
Lees meer
Els Borst Lezing 27 november 2019: Over de positie van sociaal kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving
Anne (21) als ervaringsdeskundige: 'Misschien dat uit mijn stoornissen toch iets goeds voortkomt'
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Congres Voorbij de verwarring

Een dag vol verhalen en oplossingen voor iedereen die samenwerkt rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Voor iedereen die samenwerkt rond kwetsbare personen. Van beleidmaker tot bestuurder, van hulpverlener tot ervaringsdeskundige en naaste.

Datum: 9 december 2019
Locatie: Congrescentrum 1931 in Den Bosch

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Podcast Gender en Gezondheid #4
Marrie Bekker pleit al jaren voor meer gendersensitiviteit binnen de psychologie en de gezondheidszorg. We praten over autonomie, oorzaken voor verschillen tussen mannen en vrouwen en het 'Handboek psychopathologie bij mannen en vrouwen'.
Lees het artikel en luister de podcast
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
Nieuwe projecten 
5 langlopende cohortonderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd
Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet.
Lees meer over de projecten
5 gemeenten starten met maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen
Komend jaar gaan 5 gemeenten aan de slag met een domein-overstijgende maatwerkaanpak om multiprobleemgezinnen in hun gemeente te helpen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis daarvan maken hulpverleners een maatwerkplan.
Lees meer
   
Onderwijsinstellingen gaan Leernetwerken rond verward gedrag opzetten of uitbreiden
Een Leernetwerk is een innovatief samenwerkingsverband om kennis uit te wisselen tussen onderwijs en praktijk. Onlangs ontvingen 5 onderwijsinstellingen en 1 ggz-instelling subsidie om aan de slag te gaan met het opzetten van een Leernetwerk.
Lees meer
 
Projectresultaten
Schijf van herstel
Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Dat kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Ook worden er (familie) ervaringsdeskundigen ingezet.
Lees Meer
Twitter Facebook LinkedIn
Projectleidersblog | Voorkom erger: preventie bij jongeren met beginnende psychiatrische klachten
 
Rapport kennissynthese: wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid?
Handreiking ontsluiten patiëntgegevens voor onderzoek: werken
volgens de regels uit AVG, UAVG en WGBO
Evenementen
KAMG-congres
22
NOV
 
9.00 - 17.00, NBC Congrescentrum, Nieuwegein
Symposium: Sekse en gender in de GGz
3
DEC
 
09.30 - 16.45, De Nieuwe Liefde, Amsterdam
Jaarcongres Participatie en Herstel
10
DEC
 
09.00 - 17.00, Spant!, Bussum
ICIC - 20th International Conference on Integrated Care
27
APR
 
27-29 april 2020, Kroatië
European Implementation Event 2020, Rotterdam
Kom ook op 1 en 2 oktober 2020!
Op EIE2020 staat implementatie – de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek – centraal.
>> Call for abstracts: 1 november 2019 – 19 januari 2020
Meer informatie
   
Subsidieoproepen gericht op ggz
Deadline: doorlopend indienen
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet-RAV’s
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer
 
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert Verward Gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams
Deadline: 31 december 2019
Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie
 
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline:16 januari 2020
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag
 
Deadline: 16 januari 2020
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens
 
Vooraankondiging subsidieoproepen
Open: vanaf december 2019
Zorg voor vluchtelingen
 
Open: vanaf december 2019
Onderzoeksprogramma GGZ
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube