Astrid van Tubergen en Frank Hoentjen: 'Realistischer beeld door patiëntenregistraties', Informatiebijeenkomst Therapietrouw en veel nieuws over geneesmiddelen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, oktober 2019
Geneesmiddelen
 
‘Met patiëntenregistraties wordt het beeld veel realistischer’
Interview met Astrid van Tubergen en Frank Hoentjen
In patiëntregistraties als SpA-Net en IB-DREAM registreren arts en patiënt samen informatie over medicijngebruik, ziekteactiviteit, bijwerkingen en kwaliteit van leven. Frank Hoentjen (Radboudumc) en Astrid van Tubergen (Maastricht UMC+) vertellen wat dit oplevert.
Lees het interview
Bekijk het project SpA-Net
Bekijk het project IB-DREAM
Naar de themapagina Patiëntregistraties
Informatiebijeenkomst STIP Ronde Therapietrouw
4 december, Jaarbeurs, Utrecht
STIP Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is om de toepassing van laagdrempelige interventies gericht op therapietrouw te stimuleren in een proeftuin setting; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. Tijdens de bijeenkomst is er naast toelichting op de ronde ook ruimte om met experts uw plannen voor een proeftuin te bespreken. De subsidieronde opent op 14 november.
Meer informatie en programma
Direct aanmelden
Nieuws
Module Medicatiebeoordeling bij ouderen vernieuwd
In de herziene module medicatiebeoordeling, onderdeel van de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' wordt onderscheid gemaakt tussen beperkt en verhoogd risicopatiënten. In de herziening is gebruikgemaakt van resultaten uit GGG-projecten.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de themapagina Polyfarmacie
Extra subsidieronde voor Evaluatie ZE&GG
Een extra subsidieronde voor Evaluatieonderzoek is geopend in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). De ronde richt zich op het realiseren van gepast gebruik van zorg zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Deadline: 28 november 2019
Lees het nieuwsbericht
Naar de subsidieoproep
Openingssymposium therapietrouw expertise centrum MAECON
18 november 2019:
Dag van de therapietrouw
Therapie-ontrouw komt naar schatting bij bijna de helft van de geneesmiddelgebruikers voor en is geassocieerd met sterk verminderde klinische uitkomsten en hoge kosten. Echter, hoe is therapietrouw te identificeren en hoe vervolgens te optimaliseren? Dit komt aan bod tijdens het openingssymposium in het UMC Groningen.
Meer informatie en aanmelden
5-FU-crème effectief bij actinische keratose
GGG-project in het nieuws
Bij onderzoek naar de huidafwijking actinische keratose blijkt behandeling met 5-FU-crème het meest effectief. De crème is opgenomen als behandeloptie in de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Oproep projectideeën lokale deïmplementatie-projecten
Subsidieoproep Citrienfonds
Het ZonMw-programma Citrienfonds Doen of Laten? is op zoek naar verpleegkundigen of huisartsen die niet-gepaste zorg willen terugdringen in hun eigen werkomgeving. Deadline voor het indienen van projectideeën is 18 november.
Lees het nieuwsbericht
Genetici gaan familie patiënt beter bijpraten over erfelijke ziekte
Personalised Medicine
Klinisch genetici gaan meer werk maken van het informeren van familieleden van patiënten met erfelijke aandoeningen. De nieuwe richtlijn is gekomen in nauw overleg met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen voor zeldzame en genetische aandoeningen.
Lees het nieuwsbericht
Prix Galien 2019
Tijdens de FIGON Dutch Medicines Days zijn de Prix Galien Awards 2019 uitgereikt. Prof. dr. Jeffrey M. Beekman kreeg de Research Award toegekend. De Pharmaceutical Award ging naar Onpattro® van Alnylam Netherlands BV.
Meer over de award winnaars
Nederlandse opleiding patiënten-
vertegenwoordigers van start
Achttien studenten begonnen medio september met EUPATI NL (European Patient’s Academy on Therapeutic Innovation). De opleiding leidt Nederlandse patiëntenvertegenwoordigers op tot gelijkwaardige gesprekspartners bij geneesmiddelenontwikkeling.
Lees het nieuwsbericht
Rediscovery-protocol vergemakkelijkt gebruik bestaande kankermedicijnen
Bij een op de twintig uitbehandelde patiënten is een medicijn dat voor andere vormen van kanker is bedoeld effectief. In het vakblad Nature is dit Nederlandse onderzoek gepubliceerd.
Bekijk de publicatie in Nature
Naar de themapagina Drug Rediscovery
Rol hormonen bij migraine en diabetes
Podcast
Antoinette Maassen van den Brink en Anton Jan van Zonneveld vertellen over hun onderzoeken naar de rol van hormonen bij respectievelijk migraine en diabetes.
Luister naar de podcast
 
Promotie Jetty Overbeek
Diabetes type 2 met kanker
Op 17 oktober verdedigde Jetty Overbeek (Amsterdam UMC, locatie VUmc) haar proefschrift. Zij beschrijft hierin de resultaten van observationele studies over diabetes type 2 (T2D), de behandeling van T2D en de relatie tussen T2D en kanker.
Meer informatie
Oktober Borstkankermaand
In Nederland krijgen jaarlijks circa 14.000 vrouwen borstkanker. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar borstkanker die bijdragen aan een betere behandeling of het optimaliseren van screening naar borstkanker.
Bekijk de speciale pagina
  
Professionalisering van de FAIR Data Stewardship functie in the life sciences: definiëren van vereisten en vaardigheden
Project Personalised Medicine
In de life sciences worden steeds meer data gegenereerd. Data stewards zijn nodig om onderzoekers te ondersteunen in goed datamanagement conform de FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) principes. In dit project is een breed gedragen functie-, competentie- en vaardigheidsprofiel ontwikkeld. Door praktische leerdoelen te definiëren, is het grondwerk gelegd voor het verder professionaliseren van de data stewardfunctie.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het Personalised Medicine project
Bekijk het overzicht met Personalised Medicine projecten
Nieuws in het kort
Projectresultaten
Agenda
Bijeenkomst Patiënteninclusies bij RCT's
5
nov
 
13.15 - 17.15,  ZonMw, Den Haag
Zeldzame Ziekten Symposium
6
nov
 
14.00 - 17.00,  LUMC Leiden
Symposium Therapietrouw expertise centrum MEACON
18
nov
 
12.30 - 17.00,
UMC Groningen, lokaal 16
Projectleiders-bijeenkomst Bench to Bedside
22
nov
 
09.00 - 17.00, ZonMw, Den Haag
Save the date: 9 april Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Wij houden u op de hoogte via onze website en de nieuwsbrief Geneesmiddelen.
European Implementation Event
1-2
okt 2020
 
0900 - 17.00, Postillon,
WTC Rotterdam
  
Subsidie
Deadline: 10 november
Voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek KNMP-onderzoeksprogramma
Deadline: 28 november, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routes
Deadline: 3 december, 14.00 uur
Programma Translationeel Onderzoek 2: Netwerksubsidies
Deadline: 31 december, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakingbijeenkomsten
Evaluatieonderzoek ZE&GG - extra ronde
De ronde richt zich op het realiseren van gepast gebruik van zorg zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Deadline: 28 november, 14.00 uur
Nu bekijken
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube