Met onder andere kansen voor onderzoekers en meldpunt crisisdienst Noord-Holland Noord Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Oktober 2019
Geestelijke gezondheid
 
‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’
Kwetsbare mensen in de maatschappij - lijntekening
Bij het meldpunt van de crisisdienst van GGZ Noord-Holland Noord kunnen verwijzers een acute crisis melden. Een team uit een pool van in totaal 12 triagisten vangt de melding op en coördineert een passende aanpak om iemand zo snel mogelijk te helpen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Kansen voor onderzoekers door samenwerking en verbinding
Vrouw in hal suïcidepreventieonderzoek
Met aanvulling op het budget zetten we het Onderzoeksprogramma ggz voort. Dick Kaasjager, commissievoorzitter, ziet kansen voor onderzoekers en instellingen die verbinding zoeken om antwoord te geven op breed gedragen vragen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Nieuwe onderzoeken in de JeugdzorgPlus
‘Zorg houdt verwarde personen niet uit handen van de politie’
‘In de 17e en 18e eeuw werden verwarde personen opgevangen in eigen kring, net zoals nu’
Professor Huang Zhisheng scant berichten op sociale media en heeft al 662 gevallen van zelfdoding voorkomen
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Goed sociaal netwerk helpt kinderen in de jeugd-ggz
Veel kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen die daarvoor een behandeling krijgen, stoppen voortijdig of komen helemaal niet opdagen. Stressfactoren bij ouders en kinderen en het sociaal netwerk spelen een belangrijke rol in het al dan niet slagen van een behandeling, blijkt uit onderzoek van Accare.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Podcast Gender en gezondheid #3
Wat is de relatie is tussen buikvet, oestrogeen en insulineresistentie en diabetes? Hoe onderzoek je verschillen in hormoonbalans en wat is effect op migraine? Antoinette Maassen van den Brink en Anton Jan van Zonneveld vertellen over hun onderzoeken naar hormonen.
Luister de podcast
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
Nieuwe projecten
13 nieuwe regionale projecten verward gedrag van start
Eerste tranche actieonderzoeken van start
Evaluatie Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag
16 nieuwe projecten rondom Wvggz
  Europese samenwerkingspartners financieren 25 Personalised Medicine projecten
Projectresultaten
Eerste hulp bij verward gedrag
Mensen met verward gedrag op straat hebben niet zelden complexe gezondheidsproblemen. Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate beproefde een nieuwe manier om hen op te vangen, waarbij een ervaringsdeskundige ze mede begeleidt. Nu nog de financiën om de succesvolle aanpak structureel te maken.
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectleidersbijeenkomst vervoer
Op 18 september kwamen projectleiders van RAV-pilots en niet-RAV-pilots bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
E-learning Bemoeizorg in de Rijnstreek
Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag in Flevoland
Kennisnetwerk verward gedrag
Evenementen
Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten
7
NOV
 

08.45 - 17.00, De Doelen, Rotterdam

Rouwverwerking bij dementie
15
nov
 

12.00 - 16.30, NWO, Den Haag

ICIC - 20th international Conference on Integrated Care
27
APR
 

27 - 29 april, Kroatië

   
    
Subsidieoproepen gericht op ggz
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet-RAV’s
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert Verward Gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams
Deadline: doorlopend indienen
Gepast vervoer
Contact
Telefoon: +31 70 349 54 70
E-mail: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn

   
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube