Met o.a. evidence based werken, samen leren in de wijk en nieuwe subsidiemogelijkheden 
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Oktober 2019
Kwaliteit van Zorg
 
Essentiële zorg moet op de kaart komen te staan
‘Essentiële zorg vormt de kern van het verpleegkundig beroep’, vertelt hoogleraar Sandra Zwakhalen. Toch is er heel weinig bekend over hoe je dat effectief doet. Zij pakte met Basic Care Revisited een aantal thema’s op. 
Interview met Sandra Zwakhalen
Twitter Facebook LinkedIn
Oproep: lokale deïmplementatieprojecten
Het Citrienfondsprogramma 'Doen of Laten?' zoekt verpleegkundigen of huisartsen die niet-gepaste zorg willen terugdringen in hun eigen werkomgeving. De deadline is 18 november 2019 om 12.00 uur.
Bekijk de oproep voor projectideeën en de voorwaarden
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Oproep praktijkvoorbeelden ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’
Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek
'Bij hartfalen begint de palliatieve fase op dag één'
Landelijke website over geestelijke verzorging
Kennisagenda praktijkgericht zelfmanagement onderzoek
Nieuwe programma's
Kwaliteitsstandaarden wijkverpleging
Kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn. In het najaar verwachten we de eerste subsidieoproepen van het nieuwe programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging open te stellen voor knelpuntenanalyses en voor voorbereidende implementatieprojecten.
Ontwikkeling Kwaliteits-standaarden Wijkverpleging
Twitter Facebook LinkedIn
Beter Thuis
Binnenkort verwachten we de eerste subsidieoproepen open te stellen voor het nieuwe programma Beter Thuis. Het doel van het programma is het verbeteren van de kwaliteit van tijdelijke intensieve zorg en behandeling.
Programma Beter Thuis
Twitter Facebook LinkedIn
  
Beschrijving praktijk-voorbeelden V&V
Deadline 5 november 2019, 14.00 uur
Ken jij een goed praktijkvoorbeeld dat ontwikkeld is door verpleegkundigen en verzorgenden? Vraag dan subsidie aan bij het nieuwe programma Verpleging en Verzorging om dat voorbeeld adequaat en volledig te laten beschrijven zodat collega’s er ook mee aan de slag kunnen.
Bekijk  de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Zingeving en Geestelijke verzorging
Het praktijkgerichte programma Zingeving en Geestelijke verzorging ondersteunt de verdere kennisontwikkeling en implementatie van levensbegeleiding en geestelijke verzorging in de thuissituatie. 
Lees meer over dit programma
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Samen leren in de wijk
Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts is op werkbezoek geweest bij de Kruisvereniging in Brabant. Zij hebben de opleiding ‘Samen Leren in de Wijk’ opgezet vanuit het perspectief van cliënten, bewoners en hun naasten. Benieuwd naar zijn bevindingen?
Bekijk zijn vlog
Twitter Facebook LinkedIn
Wat is doelmatigheids-onderzoek?
Doelmatigheid in de zorg wordt onderzocht door 2 verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken op het gebied van effecten en kosten. ZonMw draagt hieraan bij door dit soort onderzoek te financieren met subsidies. Maar hoe ziet zo'n onderzoek er precies uit?
Bekijk de Film
Twitter Facebook LinkedIn
 
Risicopredictie van hartvaatziekten
Bij gezonde ouderen boven 70 jaar is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. AIOTO Emma van Bussel adviseert huisartsen de bestaande kennis en onzekerheden open met de oudere te bespreken.
ll Interview met AIOTO Emma
Twitter Facebook LinkedIn
Meer kennis nodig over osteoporose
Fractuurrisico is het grootste probleem bij osteoporose (botontkalking). Uit onderzoek blijkt dat veel zorgverleners knelpunten ervaren bij de vroegsignalering en preventie hiervan. De ontwikkeling van een verpleegkundige richtlijn is een eerste stap om dit aan te pakken.
Denkt u mee?
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
Transmuraal bruikbare keuzetabel behandelopties knie-artrose
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Subsidies Juiste Zorg Op de Juiste Plek toegekend
Projectresultaten
Wetenschappelijke inzichten combineren met eigen expertise
Hoe stimuleer je verzorgenden en verpleegkundigen om de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met hun eigen expertise en die van de patiënt?
Evidence based werken in verpleeghuizen
Twitter Facebook LinkedIn
   
Kennisbundel Zelfmanagement
De nieuwe kennisbundel Zelfmanagementondersteuning biedt mbo-/hbo-opleidingen zorg & welzijn en praktijkopleiders concrete handvatten voor onderwijs en bijscholing.
Bekijk het project en de kennisbundel
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Slotbijeenkomst Tussen Weten en Doen
1
NOV
 
11.30 - 17.30 uur, Villa Jongerius in Utrecht
Congres Doen of Laten?
15
NOV
 
8.30 - 17.00 uur, Green Village, Nieuwegein
  
Congrestival over kwaliteitsstandaarden
27
NOV
 
9.30 - 17.00 uur,
De Woonindustrie in Nieuwegein
Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
12
DEC
 
Midden-Nederland (locatie volgt)
  
Subsidie
Deadline: 24 oktober 2019, 14.00 uur
Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg
Deadline: 5 november 2019, 14.00 uur
Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden
Deadline: 18 november 2019, 12.00 uur
Doen of laten? Oproep lokale deïmplementatieprojecten
Deadline: 3 december 2019, 14.00 uur
Proeftuinen wijkverpleging voor reflectiemethodieken kwaliteitsstandaarden
Deadline: 3 december 2019, 14.00 uur
Netwerksubsidies Translationeel Onderzoek
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I 
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube