In deze nieuwsbrief aandacht voor medisch specialistische zorg. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 26 | september 2019 | Medisch specialisten
Palliatieve zorg
 

Vervolg voor programma Palliantie
.
De minister van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' te continueren. Palliantie 2021-2026 blijft een praktijkgericht programma met open subsidierondes.
Programma Palliantie 2021-2026
Twitter LinkedIn
Programma Zingeving en Geestelijke verzorging
De netwerken Palliatieve Zorg hebben begin 2019 subsidie ontvangen voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. ZonMw ondersteunt de verdere ontwikkeling van levens-begeleiding en geestelijke verzorging.
Bekijk het programma
Twitter LinkedIn

Kwaliteitskader in beeld
.
ZonMw heeft alle projecten binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' ingedeeld volgens de 10 domeinen die worden beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Naar het overzicht
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw
Nieuw logo ZonMw
Effectiviteit van samen beslissen in de geriatrie
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Bij hartfalen begint de palliatieve fase al op dag 1
Hartfalen is een ernstige ziekte, waaraan meer mensen binnen een jaar na een eerste opname overlijden dan bij kanker. Toch is er nog weinig besef hoe belangrijk palliatieve zorg is bij hartfalen. Cardioloog Petra van Pol pleit voor een tijdig gesprek met patiënt en naasten.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
Regionale samen-werking brengt juiste zorg op juiste plek
Sinds 2015 stimuleert het programma Naar regionale oncologienetwerken van het Citrienfonds de oncologische netwerkzorg. Er is nu een ambitieuze agenda voor de komende vier jaar opgesteld samen met de Taskforce Oncologie.
Meer over de agenda
Twitter LinkedIn
  
Vrijwel niemand met proactief zorgplan sterft nog in ziekenhuis
Medisch specialisten zijn veelal sterk gericht op behandelen, willen genezen. Met de patiënt in gesprek gaan over de palliatieve fase blijkt vaak lastig. In het ZonMw-project over palliatieve zorg zijn veel goede ervaringen opgedaan. Pauline de Graeff en Jenifer Coster delen hun ervaringen.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
Actieonderzoekers over ervaringen met implementatie
Het verbeteren van de transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Dat is het doel van het ZonMw-project waar Andrée van der Ark en Marijanne Engel aan werken. Zij vertellen over hun ervaringen met implementatie van verbeteracties.
Lees de ervaringen
Twitter LinkedIn
  
Palliatieve zorg in medisch onderwijs
Nagenoeg elke arts krijgt in de praktijk met palliatieve zorg te maken. Dat pleit voor integratie van palliatieve zorg in de basisopleidingen geneeskunde. Het Pasemecoproject maakt zich hier hard voor.
Lees het artikel
Twitter LinkedIn
   
Optimalisatie begint bij onderwijs
Op 1 oktober organiseert het programma O²PZ het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg. Programmamanager Marijke Dericks Issing vertelt waarom dit symposium zo belangrijk is.
Meer over het symposium
Twitter LinkedIn
   
Evenementen
Uitreiking Jaarprijzen palliatieve zorg Onderzoek en Impact
10
OKT
 
13.00 - 16.30
UMC locatie AMC Amsterdam
Internationale dag van de palliatieve zorg
12
OKT
 
Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2019
21/22
NOV
 
9.00 - 18.00 Antwerpen
 
Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg - O²PZ
Kom ook 1 oktober!
Laat u 1 oktober inspireren over de optimalisatie van onderwijs rondom palliatieve zorg. Een praktisch symposium voor o.a. docenten, beleidsmakers en ontwikkelaars in het zorgonderwijs.
Meld je aan
   
Projectleidersbijeenkomst
Op 19 september vond er weer een projectleidersbijeenkomst plaats. Dit keer met als thema 'Van onderzoek naar samenwerken in de praktijk'. Het verslag verschijnt binnenkort op onze website.
Subsidie
Deadline: 15 oktober 2019, 14.00 uur
Vernieuwde subsidieoproep Palliantie ronde 2019 praktijk
Twitter LinkedIn
 
  
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
IKNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube