Met o.a. samen beslissen, transmurale zorg en nieuw kennisprogramma huisartsgeneeskunde Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Augustus 2019
Kwaliteit van zorg

 
Kennisprogramma huisartsgeneeskunde van start
Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk. Het nieuwe kennisprogramma helpt hen hierbij.
Lees meer over het nieuwe kennisprogramma
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
ZonMw-signalement: investeren in onderzoek verbetert ziekenhuiszorg ouderen
Start voorstudies over werkzame elementen van interventies op roken, alcohol en overgewicht
14 nieuwe wijk-GGD'ers aan de slag
Alcoholverslaafde ouders geholpen met biopsychosociaal model
Vrouwen met reuma beter informeren en betrekken
Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw
20 jaar preventie
Gezondheid is van onmetelijke waarde. ZonMw helpt ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven en hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Preventie is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Bekijk de film 20 jaar preventie
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
De overgang tussen ziekenhuis en thuis moet beter
Praktijkgericht onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam
Hoe kan het ziekenhuisontslag voor patiënten gestroomlijnder verlopen? In het project 'Fit for Practice' werken beginnende en ervaren verpleegkundigen in 2 academische leerwerkplaatsen aan een betere overgang tussen intramurale zorg en thuiszorg.
Lees meer over Fit for Practice
Twitter Facebook LinkedIn
   
Zelfmanagement ondersteuning
Interview met Susanne van Hooft en Wilma van Gent
Verpleegkundigen vinden het vaak moeilijk om patiënten te ondersteunen bij zelfmanagement. Hogeschool Rotterdam testte 2 instrumenten voor zelfmanagement ondersteuning in een poli voor reumatologie, een afdeling jeugdrevalidatie en een afdeling voor ouderenrevalidatie.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten 
2 nieuwe onderwijsprojecten huisartsgeneeskunde van start
Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige zorg
Informatiestandaard Slaap-waakritme als afgeleid product bij de V&VN richtlijn verstoord slaapwaakritme
Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI
Ontwikkeling afgeleide producten Kwaliteitsstandaard Het zieke kind en gezin die verpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving
Voorbereiding implementatie Kwaliteitsstandaarden Verpleegkundigen en Verzorgenden: sjabloon & digitaal platform
Projectresultaten
Gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig instrument
Gezamenlijke besluitvorming
Anke Oerlemans en Gert Olthuis werken als universitair docenten medische ethiek aan het Radboudumc. Zij onderzochten het gebruik van rolmodellen bij gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk.
Interview met Gert en Anke
Twitter Facebook LinkedIn
Onderzoek zorgt voor flinke daling laboratoriumtests in ziekenhuizen
Laboratoriumtesten zijn niet altijd nodig. Onderzoek toont aan dat het aantal aanvragen voor tests met ruim 11% omlaag kan.
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
  
Samen beslissen in de zorg voor ouderen
Interview met Jolien Glaudemans
Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.
Interview Jolien Glaudemans
Twitter Facebook LinkedIn
Effectiviteit samen beslissen in de geriatrie
Zorgen de inzet van een training voor artsen en een hulpmiddel voor ouderen ervoor dat er vaker samen besloten wordt tussen ouderen, hun naasten en de arts? Projectleider Ruth Pel vertelt over de uitkomsten van de DICO studie.
Lees meer over de DICO studie
Twitter Facebook LinkedIn
  
Evenementen
Informatiebijeenkomst
Subsidiemogelijkheden lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
12
SEPt
 
14.00 - 18.00, Bartholomeus Gasthuis, Utrecht
Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
12
DEC
 
Midden-Nederland (locatie volgt)
 
Slotbijeenkomst Tussen Weten en Doen
Kom ook op 1 november!
Denk je met ons mee over de toekomst van essentiële verpleegkundige zorg, verpleegkundig leiderschap en de brug tussen onderzoek, onderwijs & praktijk?
Meld je nu aan
Twitter Facebook LinkedIn
  
Subsidie
Deadline: 12 september, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek:  kosteneffectiviteit van interventies
Deadline: 17 september, 14.00 uur
Open subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deadline: 17 september, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen: rediscovery
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Goed gebruik hulpmiddelenzorg
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Leefstijlgeneeskunde
Deadline: 3 oktober 2019, 14.00 uur
Vidi 2019: persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers
Innovatie van richtlijnen
Deadline 8 oktober 2019, 14.00 uur
Eigenaren van richtlijnen kunnen nu subsidie aanvragen om hun richtlijn(en) flexibel(er), digitaal en visueler in te richten, inspringend op nieuwe evidence en meer gericht op de individuele patiënt.
Vraag nu subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidiekalender
Een het overzicht van alle openstaande subsidieoproepen vindt u in de subsidiekalender op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube