Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld, financiering ontvangen GGG-programma 2020-2023, verslag Personalised Medicine bijeenkomst, en Grote Trials en therapietrouw initiatieven uitgelicht. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2019
Geneesmiddelen
 
Toezegging GGG-programma 2020-2023
Het ministerie van VWS heeft de financiering van het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) voor de periode 2020-2023 bevestigd, op basis van een positieve externe evaluatie. GGG is een structureel programma en loopt sinds 2012. Voor deze periode is een budget van 86,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Programmatekst GGG-programma 2020-2023
GGG-subsidierondes open!
Begin juli zijn de subsidieoproepen voor Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld. Op een speciale informatiepagina geven wij in korte filmpjes toelichting op de subsidierondes en aanvullende informatie over (patiënten)participatie, implementatie en de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag.
Eind 2019 worden de rondes voor Grote Trials en therapietrouw living labs (STIP Ronde 4) geopend.
bekijk de informatiepagina
Betere communicatie in de apotheek door COM-MA en TRIAGE
Interview met Marcia Vervloet (NIVEL)
Het NIVEL ontwikkelde een online training en een praktische vragenset om de communicatie in de apotheek over het gebruik van medicijnen te verbeteren.
Marcia Vervloet, senior onderzoeker farmaceutische zorg, vertelt erover.
Lees het interview
Bekijk het GGG-project COM-MA
Bekijk het GGG-project TRIAGE
IPF-patiënten enthousiast over deelname onderzoek naar thuismonitoring
Interview Marlies Wijsenbeek en Karen Moor (Erasmus MC)

In de lopende studie onderzoeken longarts Marlies Wijsenbeek en promovenda Karen Moor (Erasmus MC) of een thuismonitoring bij Idiopathische Longfibrose (IPF) het gebruik van medicatie en de kwaliteit van leven verbetert. In een interview vertellen zij hoe ze patiënten bij het onderzoek hebben betrokken en waarom de inclusie zo goed verloopt.
Lees het interview
Bekijk het GGG-project
Nieuwe GGG-projecten 
Start Grote Trials projecten
Onlangs zijn drie grote trials gestart.
 • In Amsterdam UMC, locatie VUmc, is onderzoek gestart naar het stoppen van behandeling bij MS-patiënten onder leiding van neurologen Eva Strijbis en Joep Killestein.
  Lees het nieuwsbericht
  Bekijk het GGG-project
   
 • Neonatologen Sinno Simons, Karel Allegaert en Erwin Reiss (Sophia Kinderziekenhuis) starten een onderzoek naar het gebruik van doxapram bij te vroeg geboren kinderen.
  Lees het nieuwsbericht
  Bekijk het GGG-project
   
 • Endocrinoloog Marco Medici (Radboudumc) vergelijkt in het onderzoek, uitgevoerd in een landelijk netwerk samen met patiëntenvereniging SON, de werking van levothyroxine (LT4) ten opzichte van de combinatietherapie LT4/LT3 bij patiënten met hypothyreoïdie.
Proeftuinen voor verbeteren therapietrouw
Make-it consortium begeleidt therapietrouw proeftuinen
Binnen STIP Ronde 4 is financiering beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsverband (Make-It) dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw bundelt. Zo kan de juiste ondersteuning worden gegeven om de implementatie van best practice(s) te realiseren via proeftuinen/living labs. Het Make-It consortium is op 1 juli van start gegaan. De oproep voor living labs wordt 15 november gepubliceerd.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Personalised Medicine
'Behoefte aan landelijk ethisch, juridisch en maatschappelijk kader'
Interview met Roel Wouters
Het onderzoeksconsortium ELSI-PM is voortdurend bezig de actuele ethische en juridische kwesties in kaart te brengen rondom ontwikkeling van personalised medicine. Medisch ethicus Roel Wouters (UMC Utrecht) vertelt hierover in een interview.
Lees het interview
Bekijk het GGG-project
Programmabijeenkomst Personalised Medicine
Terugblik met alle verslagen, presentaties en foto’s in één publicatie
Op 20 juni vond de derde bijeenkomst voor projectleiders en andere betrokkenen bij het ZonMw-programma Personalised Medicine plaats. Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar gepresenteerd van een uitgave waarin alle projecten uit het programma overzichtelijk zijn samengebracht.
Lees het volledige verslag
Bekijk de uitgave met alle projecten
GGG-projecten in het nieuws
Medicatie op maat of zelfs stoppen dankzij U-Prevent
‘De gemiddelde patiënt bestaat niet. Dus niet iedereen heeft evenveel baat bij medicijnen. Zonde als je ze jarenlang onnodig slikt. Of – veel erger – als je met de juiste cholesterol- of bloed-drukbehandeling een hart- of herseninfarct had kunnen voorkomen.’ Aldus internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde Frank Visseren (UMC Utrecht).
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
NHG-Wetenschapsprijs voor Eefje de Bont
Eefje de Bont (Maastricht UMC) wint de NHG-Wetenschapsprijs met haar studie naar het effect van een voorlichtingsboekje voor ouders van kinderen met koorts. Ouders werden zelfredzamer en leerden de ernst van de ziekte van hun kind beter inschatten.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
  
NHR en DUTCH-AF combineren registratie en onderzoek
De combinatie van kwaliteits-registratie en onderzoek is een ideale manier om effectief om te gaan met verzamelde data in de zorg. De primeur voor deze innovatieve samenwerking binnen de hartzorg vindt plaats voor patiënten met de veel voorkomende hartritmestoornis atriumfibrilleren.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project (register)
Bekijk het GGG-project (therapietrouw/dosering)
Promotie Carly Janssen
Het onderzoek van de op 11 juli gepromoveerde Carly Janssen (Universiteit Twente) toont aan dat de IL-1 blokker anakinra voor behandeling van jicht minstens even goed werkt als de gebruikelijke (duurdere) behandeling met canakinumab.
Dit kan een besparing per patiënt opleveren tot meer dan 140.000 euro per jaar.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
  
Afgeronde projecten
ZonMw nieuws
Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins
In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. De rapportage omschrijft de ambitie van het initiatief Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren.
Lees het nieuwsbericht
Toekenning 61 miljoen euro interdisciplinair onderzoek vanuit NWA-ORC
Zeventien projecten ontvangen financiële steun vanuit de ronde 'Routes door Consortia' van de Nationale Wetenschapsagenda. Op het gebied van geneesmiddelen betreft dit projecten gericht op de opioïdenepidemie (TAPTOE) en onderzoek om de behandeling van kinderen en volwassenen met een bloedingsziekte naar een hoger niveau te brengen (SYMPHONY).
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het complete overzicht van projecten
Bekijk het project TAPTOE
Bekijk het project SYMPHONY
Vernieuwd logo ZonMw
Gebruikt u ons logo op uw website of in andere communicatie-materialen? Wij stellen het op prijs als u dit aanpast.
Bekijk onze huisstijlpagina
 
Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw

Véronique Timmerhuis, nu nog algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER), volgt per 1 januari 2020 Henk Smid op. Na die datum zal Henk Smid een parttime adviseursrol bij ZonMw vervullen.
Lees het nieuwsbericht
Verslag bijeenkomst subsidies DO en GGH
Op 6 juni was de informatie-bijeenkomst over de nieuwe subsidieoproepen van DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.
Lees het verslag
Digitale tweeling helpt hart en vaatziekten voorkomen
In de Commit2Data ronde Big Data & Gezondheid zijn vier publiek-private onderzoeksprojecten toegekend op het gebied van vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Financiering is afkomstig van de topsector LSH, NWO, ZonMw en de Hartstichting. Een van de onderzoeken bestaat uit het bouwen van een digitale tweeling, MyDigiTwin. Deze wordt gebouwd met kunstmatige intelligentie vanuit gegevens van honderdduizenden mensen. Het doel is dat je daarmee beter kunt bepalen wat je kans is op hart- en vaatziekten. Ook kan zo’n digitale tweeling je motiveren om te kiezen voor een gezonde leefstijl.
Lees het nieuwsbericht
Nieuws in het kort
Agenda
De toekomst van antistollingszorg in Nederland
9
okt
 
13.00 - 17.00
De Eenhoorn, Amersfoort
European Implementation Event
1-2
okt 2020
 
SAVE THE DATE
8.00 - 17.00
Postillion Convention Centre WTC, Rotterdam
 
Figon Dutch Medicines Days: 23-24 september
De Dutch Medicines Days is de jaarlijkse conferentie van de Federatie voor Innovatief Drugsonderzoek Nederland (FIGON) waar partners hun bevindingen presenteren, nieuwe wetenschappelijke inhoud delen en hun netwerk versterken.
Nu aanmelden
   
Subsidie
GGG Open Ronde 9
Voor Open Ronde 9 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.
Deadline 17 september, 14.00 uur.
Nu bekijken
Deadline: 3 september, 14.00 uur
Medische Producten: Nieuw en Nodig - Workshops
Deadline: 10 september, 14.00 uur
Call for submission of project ideas ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’
Deadline: 12 september, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 21
Rediscovery Ronde 4
Onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties wordt gestimuleerd middels Rediscovery Ronde 4.
Deadline 17 september, 14.00 uur.
Nu bekijken
Deadline: 15 september
2e selectieronde Kiddy Goodpills
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
Deadline: 1 oktober, 14.00 uur
Enabling Technologies Hotels 5th call 2019
Deadline: 9 november
Onderzoeksprogramma
KNMP farmaceutisch praktijkonderzoek
  
Deadline: 28 november, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routes
Deadline: 31 december, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakingbijeenkomsten
  
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube