Harmonisatie in oncologische registraties, narratief onderzoek voor betere ouderenzorg en meer.. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2019
Kwaliteit van Zorg
 
Op weg naar harmonisatie in oncologische registraties
Het 'Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie' beschrijft het complexe speelveld en constateert dat er op dit moment een versnipperd landschap ligt als het om registraties gaat. 
Hoe bereiken we harmonisatie en betere samenwerking? 
Twitter Facebook LinkedIn
Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd 
De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. En dat betekent veel schakelen en afstemmen met andere disciplines en partijen in de wijk.  
Lees het artikel op de V&VN website 
Twitter Facebook LinkedIn
Op weg naar een test om bijwerkingen van rimpelvullers te voorspellen
Steeds meer mensen laten rimpels in hun gezicht opvullen. Soms ontstaan daardoor klachten als roodheid, zwelling en verharding van de huid. Het VUmc en het RIVM deden onderzoek naar deze bijwerkingen.
Zijn de bijwerkingen van rimpelvullers straks te voorspellen?    
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Gezondheidszorgonderzoek in Europa
Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Eerste vidi-beurs van NWO voor huisarts
Met betere kennis kunnen huisartsen sneller ggz-patiënten doorverwijzen
5 praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Onderzoekslijn Complex Care
Artikelenreeks Tussen Weten en Doen
Hoe kunnen oudere mensen met meerdere aandoeningen zorg krijgen die beter bij hun behoeften aansluit? Bianca Buurman vertelt hoe Complex Care nieuwe werkwijzen zoekt waar wijkverpleegkundigen een grote rol in spelen.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Online vragenlijst helpt artsen over voeding te praten
Interview met Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie Voeding
Het implementatieproject van de Alliantie Voeding laat zien hoe de online vragenlijst Eetscore huisartsen en specialisten steun biedt in gesprekken met chronisch zieken over hun voeding.
Interview Menrike Menkveld
Twitter Facebook LinkedIn
Verplegingswetenschappelijk onderzoek als basis voor waardevolle zorg
Verpleegkundigen en verzorgenden geven het leeuwendeel van de dagelijkse zorg in de Nederlandse gezondheidszorg. Toch is de zorg die zij bieden nog weinig onderzocht. Hester Vermeulen maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek. 
Interview met Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe komen we tot kennis van en voor de verpleging?
Onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers en docenten werken samen in de onderzoeks(projecten) die wij financieren. Zo komen we tot kennis, waar jij als verpleegkundige of verzorgende écht wat mee kan.
Bekijk het filmpje 
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Werken aan meer eenduidigheid
Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase. Zorgverleners passen deze ‘advance care planning’ (acp) weinig systematisch toe. Aioto Nienke Fleuren wil een concrete handreiking maken voor de verpleeghuissector.
Nienke Fleuren vertelt over haar promotieonderzoek 
Twitter Facebook LinkedIn
Het verhaal als kwaliteitsinstrument
Weten wat ouderen over de ontvangen zorg bezighoudt en het waarom, is van belang voor het verbeteren van de ouderenzorg. In dit project is een methode ontwikkeld om verhalen van ouderen op te halen door middel van narratief onderzoek.
Project 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument'
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Deadline: 9 juli 2019, 14.00 uur
Voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Deadline: 27 augustus, 14.00 uur
Vici
Deadline: 3 september, 14.00 uur
Netwerksubsidies translationeel onderzoek
 
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Implementatie-impulsen preventieprogramma
Deadline: 24 september, 14.00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
Bekijk alle openstaande subsidieoproepen
 
Kwaliteit van Zorg
Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Om dat mogelijk te maken is er wetenschappelijke- en praktijkkennis nodig. Antwoorden op vragen uit het veld, zodat resultaten worden toegepast in de praktijk. En waarmee de zorg en het beleid op de zorg verbetert. Hier zetten we op in.
Bekijk het thema 'Kwaliteit van Zorg'
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube