Nieuwe subsidierondes DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg en mooie projectresultaten! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2019
Doelmatigheids-
Onderzoek
 
DoelmatigheidsOnderzoek - Open ronde 2021
Vooraankondiging subsidieoproep

Begin juli wordt de subsidieoproep voor de Open ronde 2021 opengesteld en is dan beschikbaar via de themapagina DoelmatigheidsOnderzoek en de ZonMw-subsidiekalender.

Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek kunnen tot 12 september 2019 projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Per studie kan maximaal €800.000,- worden aangevraagd met een beschikbaar budget van € 10,0 M.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - Open ronde 3
Subsidieoproep
Wilt u doelmatigheidsonderzoek doen in de integrale hulpmiddelenzorg? Dan is open ronde 3 van Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) interessant voor u. Tot 24 september kunt u uw projectidee indienen.
Bekijk de subsidieoproep
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - Open ronde 2
Toegekende subsidies
In open ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is aan 2 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg.
Waar gaan deze 2 projecten over?
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Wetenschap met impact
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek naar een innovatieve behandelmethode voor het acute herseninfarct is één van de studies die de medische praktijk in de afgelopen jaren echt heeft veranderd. Dat vindt Jeffrey Drazen, afzwaaiend hoofdredacteur van het New England Journal of Medicine.
Bekijk het project
Lees het bericht van het Maastricht UMC+
Verrijkte voeding na darmoperatie voorkomt geen complicaties
Voeding kan de immuunreactie van de patiënt na een operatie positief beïnvloeden. Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis voerden een doelmatigheidsstudie uit om te bekijken of bekeken of het toedienen van verrijkte voeding rondom een darmoperatie complicaties vermindert. Dat bleek niet het geval.
Lees het Mediator artikel
  
Noodzaak heroperatie na buikvliesontsteking beter in te schatten
Er vinden steeds minder overbodige operaties plaats bij patiënten met een ernstige buikvliesontsteking, omdat een heroperatie in de eerste dagen van de ziekte alleen zinvol is bij signalen van een persisterende buikinfectie. Onderzoekers van het AMC stelden een Verstandig Kiezen-beschrijving op, waarin alle factoren uit eerder doelmatigheidsonderzoek gecombineerd worden.
Lees het Mediator artikel
Handreiking Netwerkzorg
Om de successen van netwerkzorg te verbreden, deed ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorg-benaderingen in Nederland. Er is een handreiking Netwerkzorg gepubliceerd voor mensen die betrokken zijn bij het oprichten van een aandoeningspecifiek netwerk en mensen die een bestaand aandoeningspecifiek netwerk verder willen ontwikkelen.
Lees meer
  
Nieuws
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor 4 aandoeningen
SiRM heeft in opdracht van de hoofdlijnenakkoordpartners Medisch Specialistische Zorg versnellingsagenda’s opgesteld voor 4 aandoeningen. Hierin staan acties die partijen kunnen oppakken om de implementatie van gemaakte afspraken te versnellen.
Lees meer
Gezondheidszorg-onderzoek in Europa
Geef je feedback op de strategische onderzoeksagenda (TO-REACH)
Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. Je kunt de conceptversie inzien en tot 28 juni feedback geven. Denk je mee?
Lees meer
  
Duidelijkheid over ethische en juridische vragen
ELSI Servicedesk
De nationale Servicedesk helpt onderzoekers, professionals, ethici, juristen, beleidsadviseurs, patiënten en patiënt-vertegenwoordigers om problemen op het gebied van ELSI (ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken) aan te pakken door informatie en advies beschikbaar te stellen.
Lees meer
Patiëntenpanel laat onderzoek beter aansluiten bij behoeften
Elmar Pels, adviseur patiëntbelang bij Patiëntenfederatie Nederland
Sinds enkele jaren beoordeelt een pool van patiënten, begeleid door Patiëntenfederatie Nederland, subsidieaanvragen bij ZonMw-programma’s, waaronder DoelmatigheidsOnderzoek. Wat is de meerwaarde van deze vorm van patiëntenparticipatie?
Lees het interview
  
Nieuws in het kort
 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar
 Finale versie van Plan S gepubliceerd
 ZonMw, NWO en KNAW ondertekenen DORA-verklaring
 Verplegingswetenschappelijk onderzoek als basis voor waardevolle zorg
 Minister Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg
 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid
 Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019
 Neurowetenschapper Aleksandra Badura ontvangt een ZonMw Open Science Impuls
Terugblik: GGG-congres 2019
 ‘Geneesmiddelen in de praktijk’
In april was het jaarlijkse congres van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Presentaties van recent onderzoek, paneldiscussies en brainstormsessies inspireerden de deelnemers te reflecteren op de ontwikkelingen van morgen.
Bekijk de terugblik
Subsidie
Deadline: 18 juni 2019, 14:00 uur
Off Road 2019
Deadline: 9 juli 2019, 14.00 uur
Voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Deadline: 3 september 2019, 14.00 uur
NWO-FAPESP joint Call for Proposals ‘Healthy Ageing’
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - Open ronde 3
Deadline 24 september 2019, 14.00 uur
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 28 november 2019, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routes
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
Agenda
Netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, thema Citizen Science
28
JUN
 
10:00 - 17:00, ZonMw, Den Haag
 
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube