Aanmelden mogelijk voor de informatiebijeenkomst subsidierondes DO & GGH en DoelmatigheidsOnderzoek in het nieuws! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, april 2019
Doelmatigheids-
Onderzoek
 
Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend
Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Projectideeën voor veelbelovende zorg kunnen tot donderdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden.
Lees meer
Bekijk het verslag van de informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst subsidierondes DO en GGH
U komt toch ook?
De programma's Doelmatigheids-Onderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg organiseren op donderdag 6 juni 2019 een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. Meld u aan vóór 31 mei. Deelname is gratis.
Aanmelden
Stimuleringssubsidie toegekend aan 4 projecten
Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg hebben 2 projecten een stimuleringssubsidie gekregen. De ervaring binnen ZonMw met stimuleringssubsidies wordt nu ook met een pilot getest binnen het programma Doelmatigheids-Onderzoek. Daar zijn recent ook 2 stimuleringssubsidies toegekend.
Lees meer
Leidraad en rekentool beschikbaar!
voor Budget Impact Analyse
In opdracht van ZonMw ontwikkelde Berenschot een leidraad met rekentool voor het uitvoeren van een Budget Impact Analyse (BIA). Verschillende gebruikers-perspectieven zijn mogelijk. De rekentool betreft nog een testversie. Gebruik de tool en help ons om deze verder te verbeteren!
Naar de BIA leidraad en rekentool
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Wondspoeling na openhartoperatie voorkomt complicaties
‘Mijn idee zou duizenden levens kunnen redden’
Dave Koolbergen bedacht een methode van wondspoeling die nabloedingen voorkomt na openhartoperaties. Een mooi resultaat uit het programma Doelmatigheidsonderzoek.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
   
Europese richtlijn Tinnitus
Effectieve behandeling voor 'oorsuizen'
Mede dankzij ZonMw-gefinancierd doelmatigheidsonderzoek is een cognitieve gedragstherapie voor tinnitus opgenomen in de zorgverzekering. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze behandeling voor ‘oorsuizen’ effectief is. Deze behandeling is in februari 2019 ook opgenomen in de Europese richtlijnen. Naar aanleiding daarvan besteedde RTL en NOS uitgebreid aandacht
aan dit onderzoek en de betekenis ervan voor patiënten.
Lees het bericht van NOS
Lees het RTL Nieuws bericht
   
DoelmatigheidsOnderzoek in het nieuws
 'Wait and see' methode is effectief bij boezemfibrilleren
 Niertransplantatiepatiënten tevreden met thuis meten van nierfunctie
 CardioMEMS in basispakket voor hartfalen
 Behandeling met verwarmde chemotherapie bij eierstokkanker
 Publicatie: onderzoek naar inleiden of afwachten bij zwangerschapsduur van 41 weken
Overig nieuws
 NZa houdt bekostiging e-health tegen het licht
 Studiebeurzen voor Gender in Research - Erasmus Summer Course
Meld uw onderzoek aan voor Bessensap 2019
Bessensap is dé kans om uw onderzoek onder de aandacht te brengen bij de wetenschaps-journalistiek. Meld uw onderzoek uiterlijk vrijdag 19 april aan.
Lees meer
Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start
Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen.
Lees meer
Life Sciences & Health PPS-samenwerkingdag 2019
Op 7 maart 2019 was de 4e editie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag. ZonMw en Health~Holland organiseren samen dit evenement om publieke en private partijen samen te brengen en zo innovatie door co-creatie te stimuleren.
Bekijk de terugblik
Subsidie
 Nationale Wetenschapsagenda vraagt onderzoeksvoorstellen uit wetenschap en maatschappij
 NWO publiceert tweede call NWA onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia'
Deadline: 7 mei 2019, 14:00 uur
Gender en Gezondheid – Implementatieronde II
Deadline: 14 mei 2019, 14:00 uur
JZOJP Startimpuls
Deadline: 14 mei 2019, 14:00 uur
JZOJP Regio-impuls
Deadline: 14 mei 2019, 14:00 uur
Veelbelovende zorg
Deadline: 4 juni 2019, 14:00 uur
Programma Translationeel Onderzoek 2 -  Netwerksubsidies
  
Agenda
SAVE THE DATE: Evolutie of revolutie
23 mei 2019
Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk om te publiceren en alle andere academische 'ballen' in de lucht te houden.
Lees meer
Slimmer Thuis
23
mEI
 
09:00 - 16:00,
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Slotbijeenkomst Kwaliteit van leven en Gezondheid
6
JUN
 
14:00 - 17:00, Utrecht
Expeditie NEXT
- hét Nationale Wetenschapsfestival!
Experimenten, colleges en expedities in 10 uur, door 100 wetenschappers, voor 1000 kinderen en volwassenen. Op donderdag 2 mei (meivakantie) komen wetenschappers en onderzoekers uit heel Nederland samen om hun onderzoek met het publiek te delen. 
Programma en aanmelden
Informatiebijeenkomst subsidierondes
DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
Bent u zorgprofessional of onderzoeker? Of bent u op een andere manier betrokken bij doelmatigheidsonderzoek? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 6 juni 2019 over de aankomende subsidierondes van de programma’s Doelmatigheids-Onderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.
Programma en aanmelden
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube