In deze nieuwsbrief aandacht voor geestelijke verzorging. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 24, april 2019 | Geestelijke verzorging
Palliatieve zorg
 
Nieuws
Verzoek programma voor geestelijke verzorging
Strand geestelijke verzorging
Het Ministerie van VWS heeft aan ZonMw de opdracht gegeven om een opzet te maken voor een programma over geestelijke verzorging. Hiervoor is vanaf 1 januari 2019 jaarlijks 8 miljoen euro beschikbaar, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021.
Lees meer over de opzet van het programma
Diversiteit in de palliatieve zorg
Wat verstaan we onder diversiteit en hoe houd je in de zorg of in projecten rekening met diversiteit? Tijdens een inspirerende bijeenkomst in januari kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod.
Bekijk voor een terugblik de digitale publicatie
Twitter LinkedIn
In beeld
Spirituele zorg helpt mensen vragen stellen over de diepere drijfveren
Ondersteunen bij het zoeken naar krachtbronnen. Volgens Joep van de Geer is dat waar geestelijk verzorgers onder meer goed in zijn. Als kennismakelaar laat hij deze inzichten overal in Nederland landen.
Lees het interview met Joep van de Geer
Twitter LinkedIn
Geestelijk verzorgers kunnen meer tijd en aandacht geven
Strand geestelijke verzorging
Geestelijk verzorgers kunnen in de eerste lijn bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Hetty Zock, Sjaak Körver en Carlo Leget van de PLOEG-projecten spreken gezamenlijk over aandacht voor de spirituele dimensie.
Lees het interview met de drie projectleiders
Over de drie PLOEG-projecten
Twitter LinkedIn
Subsidie
Subsidieoproep Palliantie ronde 2018/2019
Er zijn 21 aanvragen ingediend voor deze subsidieoproep. De aanvragen zijn momenteel in behandeling. Zodra bekend is welke projecten doorgaan, laten wij u dit weten.
Alle openstaande ZonMw subsidieoproepen
Meer nieuws
Boek over communiceren in de palliatieve zorg
Boek met het einde in zicht
Het boek ‘Met het einde in zicht, communiceren in de palliatieve zorg’ is recent verschenen. Het boek met bijzondere verhalen van zorgverleners en patiënten is samengesteld en geschreven door huisarts Willemjan Slort en Jeroen Wapenaar.
Lees meer over het boek
Kwaliteitskader en geestelijke verzorging
“De patiënt en diens naasten ervaren aandacht voor wat voor hen van betekenis is en ontvangen passende ondersteuning bij spirituele en existentiële vragen en behoeften”, zo luidt de standaard in het Kwaliteitskader palliatieve zorg.
Lees meer over het kwaliteitskader
Implementatie
Welke implementatiestrategieën zet je in?
Er zijn verschillende implementatiestrategieën die je kunt inzetten als je een nieuwe werkwijze wilt invoeren. Bijvoorbeeld educatieve-, patiëntgerichte- of organisatorische strategieën. Maar hoe bepaal je nu welke strategieën je kiest?
Lees meer over de strategieën
   
Implementatiereeks
Implementatiespecialist Moniek Zijlstra-Vlasveld neemt u in iedere nieuwsbrief mee in de wereld van implementeren. Benieuwd naar de al verschenen edities?
Bekijk de implementatiereeks
   
Contact en samenwerkingspartners
Contact
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
Nieuwsbrieven samenwerkingspartners
IKNL
Agora
Agenda
Evolutie of revolutie
23
mei
 
9:30
Fokker Terminal, Den Haag
Slotbijeenkomst Kwaliteit van leven en Gezondheid
6
juni
 
14:00 - 17:00, Utrecht 
Deadline abstracts Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2019 
30
juni
 
12:00, Antwerpen
Aanmelden nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Geïnteresseerd in onderwerpen en projectresultaten over palliatieve zorg?
Nu aanmelden
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube