Met o.a. autismeweek, implementatie van onderzoeksresultaten en borging aanpak verward gedrag.
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
April 2019
Geestelijke gezondheid
 
Lancering WerkWebAutisme.nl
Een online tool voor voor studie en werk
Vanmiddag is WerkWebAutisme.nl gelanceerd: een wetenschappelijk onderbouwde online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk.
Meer informatie over het project WerkWebAutisme
Bekijk de Tool WerkWeb-Autisme
Twitter Facebook LinkedIn
Invloed van gedragsproblemen op het kinderbrein
Interview met kinder- en jeugdpsychiater Tonya White
Bij aanhoudende gedragsproblemen veranderen de hersenen van een kind, blijkt uit Rotterdams neurobiologisch onderzoek. Hogeschool Windesheim werkt aan inbedding van dit soort actuele kennis in de opleidingen voor jeugd- en juridische professionals.  
Lees het interview met Tonya White in het online magazine Mediator
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-ggz
Deventer zet succesvolle samenwerking ggz en sociaal domein voort
Regelingen Juiste Zorg op de Juiste Plek van start
VU start 2 onderzoeksprojecten naar psychisch welzijn van vluchtelingen
SAFE biedt online veilige hulp voor slachtoffers van partnergeweld
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Implementatie van onderzoeksresultaten
Terugkoppeling masterclass
Projectleiders, professionals, cliënten en andere geïnteresseerden kwamen op 12 maart bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Benieuwd naar hun ervaringen?
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
   
Toepassing en borging aanpak verward gedrag
Online publicatie met praktische tips
24 nieuwe regionale praktijk projecten gaan aan de slag met de implementatie en borging van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Wat aan zij doen? En van welke tips, expertise en netwerken kun je gebruik maken als je zelf aan de slag gaat?
Bekijk de tips en projecten
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Een steuntje in de rug voor mensen met EPA 
Geslaagd bezoek Blokhuis Teams Optimaal Leven Assen
Wijlanderij Wapenveld, voor wonen op jezelf met een beetje begeleiding
Huisarts als poortwachter voor mensen met verward gedrag
Veelbelovende uitkomsten Blended Gripopjedip
Evenementen
NVvP Voorjaarscongres: sessie ZonMw over subsidiemogelijkheden
3
apr
 
14.00 - 15.30 uur, Congrescentrum MECC, Maastricht
Webinar subsidieoproep verward gedrag
4
apr
 
11.00 - 12.00 uur, 
Online
NVvP Voorjaarscongres: sessie ZonMw-fellows
5
apr
 
8.30 - 10.00 uur, Congrescentrum MECC, Maastricht
Kennisateliers Werk en Inkomen
APR/
MEI
 
8 april, Tilburg
18 april, Groningen
9 mei, Almere
Informatiebijeenkomst subsidie en begeleiding Wijk-GGD'er
18
APR
 
10.00 - 13.00 uur, CCV, Utrecht
Dag van de Ervaringsdeskundige
11
APR
 
Hazemeijer Terrein, Hengelo
Evolutie of revolutie
23
mei
 
Start om 9.30 uur, Fokker Terminal, Den Haag
Slotbijeenkomst Kwaliteit van leven en Gezondheid
6
jun
 
14.00 - 17.00 uur, Utrecht
4e Congres Mensen met verward gedrag
25
jun
 
Start om 9.30 uur, Antropia, Driebergen
Subsidie
Subsidieoproepen gericht op de ggz
Deadline: 21 mei 2019, 14.00 uur
Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag
Deadline: 6 juni 2019, 14.00 uur
Implementatie wijk-GDD'er
Deadline: 6 juni 2019, 14.00 uur
Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose
 
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: bij- en nascholing voor extra ggz-expertise in de wijk
Deadline: doorlopend indienen
Passend vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert verward gedrag
 
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 16 april 2019, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Deadline: 23 april 2019, 14.00 uur
Schulden en armoede
Deadline: 7 mei 2019, 14.00 uur
Gender en Gezondheid: implementatie
 
Deadline: 9 mei 2019, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship
Deadline: 4 juni 2019, 12.00 uur
Maatschappelijke Diensttijd: gemeenten
Deadline: 4 juni 2019, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
 
Contact
Telefoon +31 70 349 54 70
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube